Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol