Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Jiří Lorenc

Pochází z Moraveckých Pavlovic. Vystudoval gymnázium ve Žďáře nad Sázavou. Uvažoval o studiu teoretické fyziky, ale nakonec dal přednost lékařství. Aktuálně (r. 2019) studuje 5. ročník Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již od začátku byl fascinován neurovědami a onkologií. Ve 3. ročníku začal demonstrovat na Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK, kde se posléze stal i lektorem. Po 4. ročníku absolvoval měsíční klinickou stáž na oddělení neurochirurgie v Číně. Ve volném čase rád sportuje (kalistenika, gymnastické kruhy), hraje na kytaru nebo cestuje.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY
  • Práce na nové učebnici Patologie (2019, J. Zámečník et al.)
  • Účastník neurochirurgického kurzu intrakraniálních přístupů, Chengdu, Čína.
  • Lektor na Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK.
  • Spoluautor a recenzent anatomické aplikace Memorix Anatomy Quiz.
  • Šéfredaktor školního časopisu Krmelec (gymnázium)
OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Při svém nedávném studiu patologie jsem čerpal z mnoha zdrojů české i zahraniční literatury a odvažuji si tvrdit, že jsem prošel valnou většinu knih, která se dnes ke studiu používá. Každá má svoje výhody i nevýhody, mnohdy rozhoduje individuální pohled každého studenta. Ačkoli lidské tělo i jeho nemoci jsou stejné, informace podávané psanou formou každému sedí jinak. V tomto ohledu na českém trhu byl, podle mého názoru, dlouhodobě deficit knihy, která by tento složitý předmět podala co nejsrozumitelnějším způsobem.

Studium z nové knihy se pravděpodobně bude lišit od konvenčních učebnic, které mnohdy nabízejí pouhý výčet informací na dané téma. Toto se zde, naštěstí, neděje. Text je psaný formou bližší spíše vyprávění o chorobách, než jen prostým sdělením informací. Tímto způsobem jistě upoutá studenta, který se může snadno začíst. Styl psaní se podařilo udržet v celé knize (jako její redaktor jsem ji četl vícekrát) a určitě bude napomáhat při studiu.

Nádherné ilustrace MUDr. Jana Balka doprovází celý text a usnadňuje tak jeho zapamatování. Názorný obrázek mnohdy poví více, než tisíce stran – což se potvrdilo i zde. Vše je doplněno internetovým atlasem mikroskopických a makroskopických nálezů jednotlivých chorob, často doplněné i snímky ze zobrazovacích technik.

Jediné, co mě mrzí, je, že jsem tuto učebnici neměl dostupnou při mé vlastní přípravě na zkoušku z patologie.

KOMENTÁŘ EDITORA UČEBNICE K JIRKOVI LORENCOVI

Student Jirka mi krátce po úspěšně složené zkoušce z patologie nabídl pomoc při vzniku nové učebnice, kterou jsem nečekal, ale rád přijal; a tak se Jirka stal velmi platným členem redakčního týmu nové učebnice. V jeho gesci byla redaktorská práce s rukopisy kapitol, technické korektury, ale hlavně připomínkoval učební texty z pohledu studenta. Stovky hodin čtení (!), nikdy si ale nestěžoval 🙂 Vlastně jsme na něm tu učebnici testovali – když po přečtení kapitoly (i té, která se mi původně docela líbila) prskal (což dokázal velmi výrazně 🙂), šli jsme texty upravovat. Vždycky jsem po jeho čtení nové kapitoly nervózně čekal na verdikt – pokud to bylo do úrovně „slušný“, uklidnil jsem se.
Do naší tvůrčí skupiny přinášel rozruch i neotřelé nápady z pohledu člověka velmi mladého (ale velmi nadaného a zatím ničím nespoutaného). Hlavně však přinášel náhled „zvenčí“, což bylo pro naši práci na učebnici velmi důležité.

Josef Zámečník

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Ve volném čase se nejraději věnuji sportu, čtení knih nebo ho trávím s přáteli. O víkendech často jezdím za rodinou na Moravu, kde si člověk odpočine a udělá kus práce na domě. Vždy, když je možnost, tak se snažím cestovat a objevovat nové kraje.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Rodina je základ.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Zvládli to ti před vámi, zvládnete to vy, zvládnou to i studenti po vás.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Pokud jste fascinováni lidskými chorobami, je tento obor přesně pro vás. A abych nezapomněl – všichni patologové, které jsem dosud v životě potkal, byli skvělí lidé.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: makrofág, Kupfferova buňka, histiocyt, osteoklast, mikroglie
Oblíbený orgán: mozek
Oblíbený nádor: anaplastický pleomorfní xantoastrocytom
Oblíbený gen: CFTR, Sonic Hedgehog
Oblíbená translokace: chromozóm 9 a 22, BCR-ABL
Oblíbené histologické barvení: Weigert van Gieson
Ranní ptáče nebo noční sova? Snažím se být ptáče, ale občas vyhraje sova.
Oblíbený film: The Lord of the Rings
Oblíbená kniha: Shakespearova díla (překlad Martin Hilský), Harry Potter, Eragon
Oblíbený seriál: Game of Thrones, Friends, The Simpsons
Oblíbený hudební žánr: vše kromě rapu
Oblíbené jídlo: tvaroh s ovoce, spaghetti carbonara, kuřecí kebab
Oblíbené zvíře: kůň, pes
Oblíbený sport – aktivně: kalistenika
Oblíbený sport – pasivně: ultimate frisbee, šachy (ale prakticky cokoliv)
Oblíbená barva: modrá
Oblíbené roční období: léto
Oblíbený školní předmět (mimo LF): fyzika
Oblíbený nealkoholický nápoj: voda
Oblíbený alkoholický nápoj: šnyt plzeňského prazdroje, sklenka bílého suchého vína