Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Adéla Matějková, Ph.D.

Vystudovala lékařskou fakultu v Hradci Králové. Ještě před jejím ukončením v roce 2007 začala pracovat na Fingerlandově ústavu patologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, který pravidelně navštěvovala již od druhého ročníku v rámci řešení projektů studentské vědecké odborné činnosti pod vedením prof. MUDr. Ivo Šteinera, CSc. Patologii si jako svůj obor vybrala již během středoškolských studií, alespoň dle tvrzení spolužáků z vysokomýtského gymnázia. Na Fingerlandově ústavu se vyskytuje až na dvě krátké mateřské přestávky dodnes. Věnuje se nejvíce oblasti kardiopatologie, jež byla i předmětem její disertační práce zabývající se patologií fibrilace síní, kterou úspěšně obhájila v roce 2018, a dále fetopatologii a problematice placentární patologie.