Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Hlavní autor, editor a pořadatel:

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

Hlavní autoři:

prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. [medailonek]

Šiklův ústav patologie FN a LF UK, Plzeň

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. [medailonek]

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. [medailonek]

I. ústav patologie LF MU a FN u sv. Anny, Brno

doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. [medailonek]

Pracoviště klinické a transplantační patologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. [medailonek]

Ústav patologie 3. LF UK, FNKV a Thomayerovy nemocnice, Praha

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. [medailonek]

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Autoři:

MUDr. Michaela Bártů [medailonek]

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D. [medailonek]

Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN, Olomouc

MUDr. Vít Campr [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

Mgr. Jarmila Čandová

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C. [medailonek]

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Jaromír Háček [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. [medailonek]

Šiklův ústav patologie FN a LF UK, Plzeň

MUDr. Ludmila Hornofová [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Radek Jakša

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. [medailonek]

Centrum PATOS, oddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec

RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. [medailonek]

Ústav patologie LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. [medailonek]

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. Adéla Matějková, Ph.D. [medailonek]

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. [medailonek]

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Markéta Nová [medailonek]

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. [medailonek]

Šiklův ústav patologie FN a LF UK, Plzeň

MUDr. Jan Soukup [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Petr Škapa, Ph.D. [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. [medailonek]

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. [medailonek]

I. ústav patologie LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Recenzenti – spoluautoři:

MUDr. Jan Balko [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Ondřej Fabián [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Helena Hůlková, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Marta Ježová, Ph.D. [medailonek]

Ústav patologie LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D. [medailonek]

Šiklův ústav patologie FN a LF UK, Plzeň

MUDr. Miroslav Koblížek [medailonek]

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Aleš Kohout, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Iva Svobodová

I. ústav patologie LF MU a FN u sv. Anny, Brno

prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. [medailonek]

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.

Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

MUDr. Prokop Vodička [medailonek]

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Víta Žampachová [medailonek]

I. ústav patologie LF MU a FN u sv. Anny, Brno