Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

Vystudovala 3. lékařskou fakultu v Praze a po jejím ukončení v roce 1982 nastoupila na patologii v Berouně. Po 3 letech praxe přešla na Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde pracovala 11 let. V 90. letech se vážně diskutovalo o placení školného a v té době to vypadalo, že bude moci na fakultě učit, ale nebude schopná zaplatit školné pro své děti, a tak odešla pracovat do nestátní laboratoře. V roce 2000 nastoupila na místo přednosty transplantační a klinické patologie v IKEM, kde pracuje dosud. Po odborné stránce ve věnuje nenádorové patologii ledvin a jater, včetně transplantační patologie. Obdržela Čestné uznání ministryně zdravotnictví za rok 2009 za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje: „Transplantace tenkého střeva v experimentu“. Habilitovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. V listopadu 2019 byl H-index doc. Honsové 18 dle Web of Science, počet citací 1539 (bez autocitací).

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY
  • Pravidelně zvaná jako “invited speaker” na mezinárodní konference, workshopy, kongresy a semináře jak pro patology, tak pro nefrology nebo hepatology.
  • Zástupce ČR v nefropatologické skupině Evropské Společnosti Patologů (Country representative, ESP Nephropathology Working Group).
  • Člen mezinárodní banffské skupiny pro definice a terminologii histopatologických změn ve štepech jater a pankreatu.
  • Člen tzv.: “ad hoc overseas committee” Renal Pathology Society.
OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Sestavit kolektiv autorů v zemi s malým počtem obyvatel a tedy i malým počtem patologů představuje jistě velkou výzvu. Když k tomu přidáme fakt, že patologie je obor s vysokou měrou osobní odpovědnosti a tedy, že každý autor je opravdu originál, který si bude ulpívavě trvat na svém, je třeba především ocenit práci a výdrž editora.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Jsem nejspíš na zahradě (s rýčem nebo jiným náčiním).

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Arthur C. Clarke

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Patologie Vám umožní vidět průběh nemoci v logických souvislostech. Pro medika bývá obtížná, protože v době, kdy se to učí, nemá žádné klinické zkušenosti a dělá mu potíže rozpoznat příčinu a následek. Aby to pro medika nebylo moc komplikované, je třeba si vybrat zkušeného průvodce a projít tou džunglí s dobrou mapou. Přeji Vám, ať je Vám dobrým průvodcem Váš učitel a mapou tato učebnice.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Žádná specializace v medicíně není tak výtvarná, barevná a fascinující. Celý den koukáte do světla na různé struktury a barvy; a vlastně Vám pořád svítí slunce. Každý jen trochu neobvyklý případ je detektivkou, kterou je třeba vyřešit. Bez ohledu na to, jak dlouho tuto práci děláte, pořád Vás překvapuje, pořád přichází něco, co vidíte poprvé. Pokud pracujete ve specializaci věnující se nenádorové patologii, jsou často řešení tak překvapivá, že před Vámi nikoho nenapadla a občas jsou i život zachraňující.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbený orgán: ledviny
Oblíbený nádor: neznám
Oblíbený gen: pouze ten televizní „galerie elity národa“
Oblíbená translokace: z práce domů
Oblíbené histologické barvení: PASM, je to dobarvené stříbření.
Ranní ptáče nebo noční sova? sova
Oblíbený film: Limonádový Joe, Tenkrát na západě
Oblíbená kniha: Egypťan Sinuhet
Oblíbený seriál: MASH a inspektor Morse
Oblíbený hudební žánr: melodické písničky včetně folklóru
Oblíbené jídlo: Jím i vařím docela ráda, je toho víc.
Oblíbené zvíře: Náš pes (nejúžasnější byl Rhodéský ridgeback Bastien, momentálně je to náš mamlásek, hladkosrstá kolie Baryk).
Oblíbený sport – aktivně: kdysi 1. výkonnostní třída v gymnastice
Oblíbený sport – pasivně: nic
Oblíbená barva: zelená ve všech odstínech
Oblíbené roční období: pozdní jaro, když kvetou růže
Oblíbený školní předmět (mimo LF): zeměpis, dějepis
Oblíbený nealkoholický nápoj: voda
Oblíbený alkoholický nápoj: Ardbeg (skotská whisky) a dobrá slivovice