Do záložky Aktualizace a errata, jsme doplnili drobné novinky v rámci kapitoly 29 – Patologie GIT a také několik drobných errat.

Nadále pokračujeme v doplňování fotogalerií, a tak například v kapitole 23 již naleznete barvitou fotodokumentaci onemocnění lymfatických uzlin a sleziny, která kromě základních snímků nabízí i dostatek dalšího materiálu pro čtenáře s hlubším zájmem o tuto problematiku.

Vítejte na webových stránkách učebnice PATOLOGIE!

Najdete zde galerie plné makroskopické a mikroskopické fotodokumentace onemocnění představovaných v tištěné učebnici i řadu snímků ze zobrazovacích či endoskopických vyšetření. A kromě toho mnoho dalších informací, které by měly rozšířit vaše povědomí o lidských chorobách i o oboru patologie.

Ať je vám webová stránka učebnice při studiu patologie k užitku i k potěšení!

Josef Zámečník

foto: René Volfík

Rady autora webu a redaktora online galerie

Pokud jste zvědaví, co všechno na těchto stránkách můžete najít a jak s nimi zacházet, dovolte mi je v krátkosti představit …číst více…

Miroslav Koblížek