Po letní odmlce jsme opět rozšířili oblíbenou rubriku Kazooistiky o další případ s názvem Nečekaný nález v apendixu.

Do galerie kapitoly 45 jsme umístili mikroskopické snímky změn vyvolaných onemocněním covid-19, které nám poskytli kolegové z Fingerlandova ústavu patologie z Hradce Králové.

Vítejte na webových stránkách učebnice PATOLOGIE!

Najdete zde galerie plné makroskopické a mikroskopické fotodokumentace onemocnění představovaných v tištěné učebnici i řadu snímků ze zobrazovacích či endoskopických vyšetření. A kromě toho mnoho dalších informací, které by měly rozšířit vaše povědomí o lidských chorobách i o oboru patologie.

Ať je vám webová stránka učebnice při studiu patologie k užitku i k potěšení!

Josef Zámečník

foto: René Volfík

Rady autora webu a redaktora online galerie

Pokud jste zvědaví, co všechno na těchto stránkách můžete najít a jak s nimi zacházet, dovolte mi je v krátkosti představit …číst více…

Miroslav Koblížek