Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Aktualizace a errata

V této záložce naleznete dvě skupiny informací:

Jednak složku AKTUALIZACE, kam budeme postupně vkládat aktualizace některých informací v učebnici – a to bude-li to nutné, či vhodné před publikací druhého vydání učebnice. Učebnice přeci jen vznikala po dobu minulých tří let a vývoj poznání v medicíně se rychle vyvíjí. Doporučujeme tuto složku občasně kontrolovat.

Jednak složku ERRATA, kam budeme postupně vkládat návrhy na opravy některých chyb a jiných šotků, které se v tištěné knize vyskytnou. Ačkoli jsme korekturám věnovali velkou pozornost a každou kapitolu několikrát četlo mnoho lidí (autor, spoluautor, editor, recenzent a korektor), bylo už v průběhu přípravy jasné, že se v prvním vydání při tak velkém rozsahu díla všechny šotky vychytat nepodaří. Stáli jsme tak na začátku podzimu 2019 před těžkým rozhodnutím, zda knihu vydat ještě v roce 2019, nebo se dále věnovat korekturám, ale posunout tak publikaci v edičním plánu nakladatelství až na druhou polovinu 2020. Zvolili jsme první variantu s tím, že drobné opravy bude možné provést přes webovou stránku učebnice, právě touto cestou. Prosíme tedy, abyste si těch několik věcí ve svých učebnicích opravili. Omlouváme se za naši nedokonalost 🙂

J. Zámečník

Aktualizace

COVID-19 a další koronavirové infekce

Na jaře jsme vám při rozvoji pandemie nemoci COVID-19 nabídli rozšiřující text ke kapitole 45 – Virové a bakteriální infekce (který si i nadále můžete stáhnout zde). Jelikož však v posledním půlroce vývoj pandemie, ale i poznatků o této nemoci samotné, pokročil značně vpřed, dáváme k dispozici aktualizovaný text o koronavirových infekcích, doplněný o nejnovější poznatky o nemoci covid-19. Nový text je opět ke stažení ve formě PDF.
V případě ještě hlubšího zájmu vám k přečtení doporučujeme obsáhlé supplementum časopisu Farmakoterapeutická revue, opět ke stažení ve formě PDF.

J. Zámečník

Drobné aktualizace v kapitole 29 – Patologie GIT
  • Str. 509 a dále. Po odevzdání podkladů pro učebnici byla vydána nová WHO klasifikace nádorů trávicího systému, ve které byl „sesilní serrated adenom“ (SSA) přejmenován na „sesilní serrated lézi“ (SSL). Praktický dopad to má ten, že opět (po přibližně desetiletém intermezzu) platí staré pravidlo „každý adenom obsahuje dysplázie“ (protože SSA byl v tomto výjimkou).
  • Str. 511 / Epidemiologie CRC. Po odevzdání podkladů pro učebnici byla také zveřejněna nová epidemiologická data o incidenci CRC. Podle nich je v celosvětovém měřítku ČR na 23. místě (1. je Maďarsko, 2. Jižní Korea, 3. Slovensko). V Evropě je ČR na 15. místě (1. je Maďarsko, 2. Slovensko, 3. Norsko).
  • Str. 512 / První odrážka. Podle současných dat také již není incidence CRC nejvyšší v Plzeňském kraji, ale v Libereckém (Plzeňský kraj je nyní na 5. místě). Korelace s konzumací piva je nyní nejasná.
    [Komentář redakce: Bylo by potřeba doplnit aktualizovanou statistiku o konzumaci piva 🙂 ]

O. Daum

Aktualizace v kapitole 42 – Patologie kůže

S ohledem na změny, které přinesla nová WHO klasifikace nádorů kůže aktualizujeme tyto dvě informace:

  • Keratoakantom (str. 791) je uveden jako benigní nádor, ovšem současná WHO klasifikace jej již řadí mezi nádory maligní.
  • Dermatofibrosarcoma protuberans (str. 797) je označen jako nádor nejistého maligního potenciálu. Podle nové WHO klasifikace však tento nádor již spadá mezi nádory maligní.

J. Balko

Errata

Děkujeme všem studentům minulého ročníku (ak. rok 2019/2020), kteří svými postřehy, které nám zaslali, pomohli zdokonalovat naši učebnici! Děkujeme zejména těmto kolegům – Michalu Benešovi, Arnoštu Martínkovi, Barboře Černé, Ondřeji Krátkému, Ondřeji Malému, Kateřině Kuncířové, Danielu Kankovi a Václavu Vávrovi.

Kromě errat, která lze opravit ve výtisku už nyní, registrujeme i řadu koncepčních a obsahových připomínek, které zohledníme při přípravě dalších vydání knihy. Registrujeme také několik drobných typografických chyb (chybějící čárky atp.), ty v erratech neuvádíme.

J. Zámečník

Errata v 1. díle
Errata v 2. díle
Errata v 3. díle