Aktualizace a errata

V této nové záložce naleznete dvě skupiny informací:

Jednak složku AKTUALIZACE, kam budeme postupně vkládat aktualizace některých informací v učebnici – a to bude-li to nutné, či vhodné před publikací druhého vydání učebnice. Učebnice přeci jen vznikala po dobu minulých tří let a vývoj poznání v medicíně se rychle vyvíjí. Doporučujeme tuto složku občasně kontrolovat.

Jednak složku ERRATA, kam budeme postupně vkládat návrhy na opravy některých chyb a jiných šotků, které se v tištěné knize vyskytnou. Ačkoli jsme korekturám věnovali velkou pozornost a každou kapitolu několikrát četlo mnoho lidí (autor, spoluautor, editor, recenzent a korektor), bylo už v průběhu přípravy jasné, že se v prvním vydání při tak velkém rozsahu díla všechny šotky vychytat nepodaří. Stáli jsme tak na začátku podzimu 2019 před těžkým rozhodnutím, zda knihu vydat ještě v roce 2019, nebo se dále věnovat korekturám, ale posunout tak publikaci v edičním plánu nakladatelství až na druhou polovinu 2020. Zvolili jsme první variantu s tím, že drobné opravy bude možné provést přes webovou stránku učebnice, právě touto cestou. Prosíme tedy, abyste si těch několik věcí ve svých učebnicích opravili. Omlouváme se za naši nedokonalost 🙂

J. Zámečník

Aktualizace

Koronavirové infekce

Jako první aktualizaci vzhledem k současnému dění uveřejňujeme doplňující text ke kapitole 45 – Virové a bakteriální infekce, který pojednává o koronavirových infekcích, a to včetně momentálně dostupných poznatků o pandemii nemoci COVID-19. Text je zde ke stažení ve formě PDF.

J. Zámečník

Drobné aktualizace v kapitole 29 – Patologie GIT
 • Str. 509 a dále. Po odevzdání podkladů pro učebnici byla vydána nová WHO klasifikace nádorů trávicího systému, ve které byl „sesilní serrated adenom“ (SSA) přejmenován na „sesilní serrated lézi“ (SSL). Praktický dopad to má ten, že opět (po přibližně desetiletém intermezzu) platí staré pravidlo „každý adenom obsahuje dysplázie“ (protože SSA byl v tomto výjimkou).
 • Str. 511 / Epidemiologie CRC. Po odevzdání podkladů pro učebnici byla také zveřejněna nová epidemiologická data o incidenci CRC. Podle nich je v celosvětovém měřítku ČR na 23. místě (1. je Maďarsko, 2. Jižní Korea, 3. Slovensko). V Evropě je ČR na 15. místě (1. je Maďarsko, 2. Slovensko, 3. Norsko).
 • Str. 512 / První odrážka. Podle současných dat také již není incidence CRC nejvyšší v Plzeňském kraji, ale v Libereckém (Plzeňský kraj je nyní na 5. místě). Korelace s konzumací piva je nyní nejasná.
  [Komentář redakce: Bylo by potřeba doplnit aktualizovanou statistiku o konzumaci piva 🙂 ]

O. Daum

Errata

 • ERRATUM 1 1. díl / str. 210 / obr. 11-13
  V obrázku 11-13 nahoře – hydrolýzou GTP aktivního RAS vzniká GDP.
 • ERRATUM 2 1. díl / str. 34 – ilustrační obrázek krevního oběhu
  Vlevo – nakresleno správně, ale chybně jsou popisky – zaměněna levá síň / levá komora.
 • ERRATUM 3 3. díl / str. 673 / pravý sloupec uprostřed
  25.-30. dne nikoli 25.-30. dne
 • ERRATUM 4 2. díl / str. 335 / vlevo nahoře – oddíl PATOLOGIE
  Perniciózní anémie je makrocytární normochromní až hyperchromní anémie… nikoli hypochromní.
 • ERRATUM 5 1. díl / str. 203 / vpravo nahoře
  Překlep – lymfoproliferativní, nikoli lymfoproliteravní.
 • ERRATUM 6 3. díl / str. 844 / vlevo nahoře
  „semenných váčků“ místo „semenného provazce“
 • ERRATUM 7 1. díl / str. 142 / vpravo dole
  Překlep – imunoadsorpce, nikoli imunoabsorpce.
 • ERRATUM 8 2. díl / str. 414 / vlevo uprostřed
  lalůček“ místo „sklípek“
 • ERRATUM 9 1. díl / str. 53 / obrázek 3-1, nahoře
  manóza-6-fosfát místo manóza-6-fosfatáza
 • ERRATUM 10 2. díl / str. 492 / popisek obr. 29-24
  „tenkého“ místo „tlustého“
 • ERRATUM 11 1. díl / str. 139 / vpravo uprostřed
  Text v závorce u 3. odrážky: (ADCC – „antibody dependent cell-mediated cytotoxity“) má být nadpisem odstavce výše (nahradit nadpis „zánětlivá reakce“), nikoli jako synonymum nadpisu tohoto odstavce.