Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Kazooistiky

V rámci webové stránky učebnice PATOLOGIE pro vás otevíráme novou doplňkovou platformu – „Kazooistiky“. Měla by to být rubrika nejen poučná, ale i interaktivní, či dokonce hravá. Přináší možnost ponaučit se a procvičit si své znalosti i diagnostický úsudek na konkrétních příbězích reálných pacientů, nabízí však také hlubší vhled do dané problematiky a do klinického kontextu vybraných chorob nad rámec informací v tištěné knize. Snažíme se také vysvětlit, čím jsou informace, které bioptické vyšetření přináší, důležité pro léčbu a prognózu pacienta.

V učebnici podáváme příběh lidských onemocnění postupně – jak a proč choroby vznikají, jak se rozvíjí jejich morfologický i klinický obraz, i jak se mohou zkomplikovat. To je didakticky správně, zejména pro studenty 3. ročníku, kteří o mechanismech lidských onemocnění slyší poprvé. V klinické praxi ale nepřichází pacient s tím, že má folikulární adenom štítné žlázy, ale proto, že má hmatný uzel na krku nebo že se mu špatně polyká… tok informací je vlastně obrácený, než jakým způsobem jsou vám informace předkládány v naší učebnici. Jistě, klinický způsob myšlení o lidských onemocněních budete získávat v dalších ročnících studia, my se ale domníváme, že bychom tento klinický či klinicko-patologický pohled na věc mohli začít trénovat už nyní.

Sekce „Kazooistiky“ je platforma, na které vám budeme představovat skutečné příběhy pacientů s běžnými (a občas tedy i s méně běžnými) chorobami tak, jak se v diagnostickém provozu našeho pracoviště vyskytly. Celou rubriku zaštiťuje student (aktuálně 4. ročníku 2. LF UK) se zájmem o profesní dráhu v našem oboru – Ludvík Kašpar, který se o jednotlivé příběhy stará autorsky a dokumentaristicky. Samozřejmě, že jsme mu do jeho díla zasahovali a snažili jsme se kazuistiky pilovat (nejen , ale také další kolegové svými recenzními připomínkami – Jan Balko, Michal Beneš a Miroslav Koblížek), přesto jsme se rozhodli, že bude vhodné ponechat Ludvíkovi určitou volnost a pohled studenta, čímž mohou být texty bližší i vám.

Počty publikovaných kazuistik porostou v čase tak, jak se nám je pro vás bude dařit připravovat. Ačkoli je Ludvík zatím hlavní postavou této rubriky, celá platforma zůstává autorsky otevřená – pokud byste chtěli do sekce kazuistik přispět svým poučným příběhem, který by byl napsán v podobném formátu, dveře jsou otevřené.

Komentáře autora kazuistik i návod, jak s nimi pracovat, najdete ZDE.

Pokud byste měli k našim kazuistikám připomínky, náměty či komentáře, pište Ludvíkovi, a to na adresu: kazooistiky@ucebnice-patologie.cz

Přeju, ať vás „Kazooistiky“ baví!

Josef Zámečník