Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Jak pracovat s kazooistikami

Kazuistiky, které jsme pro vás připravili, jsou především nástrojem pro zpestření vašeho studia a pro ověření a upevnění již nabytých znalostí. Snažíme se vám v nich přiblížit práci patologa a jeho spolupráci s dalšími obory. Uvádíme v nich i nějaké informace navíc, jejichž znalost ale určitě nebude vyžadována u zkoušky a jsou tu hlavně pro zajímavost.

Text je většinou strukturován do čtyř částí. V nich se věnujeme pokaždé jedné etapě příběhu pacienta a jeho choroby. V každé části jsou uvedeny informace, ze kterých můžete vycházet, a následně jsou pro vás připraveny otázky a úkoly. Na všechny z nich lze odpovědět s pomocí informací vám předložených, znalostí vámi získaných při studiu a s pomocí dalších informačních zdrojů. Vřele vás vyzýváme, abyste se při řešení úloh nebáli pracovat jak s učebnicí Patologie, na kterou v kazuistikách odkazujeme, tak s dalšími externími zdroji informací. Mezi patology je například hodně oblíbená stránka pathologyoutlines.com. Dále jsou pro vás u některých otázek připraveny rozklikávací nápovědy, které by vás měly popostrčit správným směrem. Použít nápovědu není žádná ostuda! Pokud si myslíte, že znáte správnou odpověď nebo se vám ji nechce vymýšlet, je pro vás připraveno rozklikávací autorské (moje) řešení. Většinou je rozsáhlejšího charakteru, aby pokrylo většinu možných odpovědí, tak se nelekejte, pokud vaše odpověď neobsahovala všechny uvedené informace.

Jednotlivé etapy mají různé cíle:
1. Klinická část – Uvést pacienta v klinických souvislostech a naučit se klinickému diferenciálně diagnostickému myšlení. Je-li to vhodné, přinášíme také fotky ze zobrazovacích vyšetření nebo endoskopický nález. Farmakologická anamnéza je uvedena spíše pro úplnost (zájemci si mohou jednotlivá léčiva vygooglit). Léky, které hrají v našich příbězích roli, jsou ještě zdůrazněny v textu.
2. Patologická část – Podívat se na resekát a histopatologické preparáty, popsat nález a z něj určit histopatologickou diagnózu.
3. Detailní diagnostika – Ukázat, že určením základní histopatologické diagnózy práce nekončí a že diagnostická patologie dnes sahá mnohem dál, než je jen využití mikroskopu a barvení hematoxylinem a eozinem.
4. Závěr – Shrnout celý diagnostický proces, kterým jsme si v kazuistice prošli a zdůraznit důležité body, na které jsme v průběhu narazili. Chceme také ukázat některé návaznosti na léčbu a prognózu pacienta.

Pokud byste měli nějaké připomínky nebo nápady na vylepšení, neváhejte a pište nám na kazooistiky@ucebnice-patologie.cz

Za sebe bych si přál, aby pro vás byly kazuistiky příjemným obohacením studia a hlavně aby vás bavily!
Přeju hodně zábavy při řešení!

Ludvík Kašpar

Seznam zkratek používaných v kazuistikách

AA – alergická anamnéza
AGC-NEO – atypický glandulární epitel suspektní z neoplázie
ATZ – atypická transformační zóna
AVF – anteverze a anteflexe
BE – bílý epitel
CT – computer tomography
DCIS – ductal carcinoma in situ
EA – epidemiologická anamnéza
FA – farmakologická anamnéza
FISH – fluorescenční in situ hybridizace
FNAB – fine needle aspiration biopsy
GA – gynekologická anamnéza
GB – Graves-Basedowova choroba
H&E – barvení hematoxylinem a eozinem
LCH – histiocytóza z Langerhansových buněk
LU – lymfatická uzlina
MRI – magnetická rezonance
NO – nynější onemocnění
OA – osobní anamnéza
PET-MRI – pozitronová emisní tomografie + magnetická rezonance
RA – rodinná anamnéza
st.p. – status post
ŠŽ – štítná žláza
TTE – totální tyreoidektomie
USG, UZ, sono – ultrasonografie