Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Miroslav Koblížek

V roce 2017 dokončil studium všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a jako čerstvý absolvent nastoupil na Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol. V současné době se kromě intenzivní práce na webových stránkách učebnice věnuje výzkumu aneuryzmat Willisova okruhu a snaží se pomalu rozkoukávat v problematice nádorů CNS. Zároveň se už od doby studia věnuje bioinformatice ve spolupráci s laboratoří CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague, 2. LF UK a FN Motol).

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Do redakčního kolektivu učebnice jsem se dostal vlastně náhodou – zkrátka jsem šel v nesprávnou chvíli kolem těch nesprávných dveří. Sledem dalších nešťastných náhod postupně moje úkoly progredovaly od prvotního organizování fotografií do online přílohy, přes čtení korektur a tvorbu recenzí až do bodu, kdy jsem zjistil, že onen slibovaný profesionální webmaster, který vytvoří celé stránky včetně e-shopu, jsem vlastně já. A tak jsem se, podle svého osobního motta, pustil do práce. Nicméně ačkoli by mohly předchozí věty znít negativně, jsem nesmírně rád, že jsem se na tomto výtvoru mohl podílet, neboť jsem si díky tomu rozšířil obzory v mnoha oblastech. A především je to zkrátka po všech stránkách kvalitní dílo.

KOMENTÁŘ EDITORA UČEBNICE K MÍROVI KOBLÍŽKOVI

Ano, ano … jednou jsem takto v průběhu přípravy učebnice přemýšlel, že by bylo dobré získat do redakčního týmu někoho dalšího, kdo by pomohl s jazykovou stránkou a zejména s organizací fotografií do online galerií. A když jsem vylétl ze své pracovny, před dveřmi stál doktor Koblížek. Už ani nevím, s čím původně za mnou přišel, každopádně dobře vím, s čím tehdy odešel 🙂 Inu, když se člověk objeví sice v dobrý čas, ale na nesprávném místě, nese dlouhodobé následky. Jako dnes už málo vídatelný úkaz (tj. téměř renesanční osobnost ovládající kromě medicíny také rodný a další jazyky, všeliké hudební nástroje, matematiku, informatiku, programování a mnoho dalšího) byl velmi platným členem týmu, kterému jsem vděčný za mnohé. Nejen za to, že mě naučil (minimálně se o to pokusil) pravidla psaní čárek ve větě.

Josef Zámečník

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Když zrovna nepracuji jako patolog, webmaster nebo bioinformatik, věnuji velkou část svého času hudbě. Snažím se udržet si co nejširší záběr hudebních žánrů a tak trochu i rozmanitost hudebních nástrojů. V rámci sportovních aktivit mám rád silniční cyklistiku (aktivně i pasivně) a cestování do hor a odlehlejších částí světa.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

…to nějak půjde…

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Patologie je krásný obor se širokým záběrem, kde lze dle vlastního zájmu dobře kombinovat klinickou práci, vědecký výzkum a výuku.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: plazmocyt s Russellovými tělísky
Oblíbený orgán: mozek
Oblíbený nádor: MPNST a DLBCL
Oblíbené histologické barvení: Kongo červeň
Ranní ptáče nebo noční sova? Noční sova donucená ráno brzo vstávat.
Oblíbený film: Iron Man, The Prestige
Oblíbená kniha: PATOLOGIE (a pak knihy od Milana Kundery)
Oblíbený seriál: Simpsonovi
Oblíbený hudební žánr: jazz
Oblíbené jídlo: sushi
Oblíbené zvíře: PraSe
Oblíbený sport – aktivně: silniční cyklistika, triatlon
Oblíbený sport – pasivně: silniční cyklistika
Oblíbená barva: modrá
Oblíbené roční období: jaro
Oblíbený školní předmět (mimo LF): jednoznačně matematika
Oblíbený nealkoholický nápoj: kofola
Oblíbený alkoholický nápoj: hruškovice