Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Vít Campr

Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství v Praze (dnes 1. LF UK v Praze) nastoupil v roce 1985 na 1. Hlavův patologicko-anatomický ústav v Praze na Albertově (dnes Ústav patologie VFN a 1. LF UK). Od roku 2000 pracuje v Ústavu patologie a molekulární medicíny Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK v Praze. Kromě základní bioptické diagnostiky a pregraduální i postgraduální výuky se zabývá hlavně hematopatologií, s níž je spojena i jeho diagnostická, konzultační, publikační a přednášková činnost. Kromě jednotlivých kapitol v různých monografiích publikoval v roce 2007 jako spoluautor s MUDr. Petrou Kačírkovou Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně oceněný Cenou České hematologické společnosti. Několik volebních období je členem Výkonného výboru Kooperativní lymfomové skupiny, dále je členem Czech MDS Group a CZEMP (Česká skupina pro Ph-negativní myeloproliferace) a působí jako referenční patolog za Českou republiku pro EWOG-MDS/SAA (Evropská pracovní skupina pro dětský myelodysplastický syndrom a aplastickou anemii).