Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Vystudoval lékařskou fakultu UK v Hradci Králové; po ukončení studia v roce 1994 nastoupil na Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN v Hradci Králové, kde působí dodnes – postupně prošel pozicemi odborného asistenta (1994-2003), docenta (2003-2007) a profesora. Od roku 2006 je přednostou ústavu. Patologii si jako svůj obor vybral už za studií, na Fingerlandově ústavu byl zaměstnán již od 5. ročníku. Jeho zájem se od počátku soustředil na cytologii (zejména aspirační cytologii štítné žlázy) a na zavádění nových metod do diagnostiky nádorů. Z odborných zájmů se věnuje zejména problematice onemocnění prsu a endokrinních orgánů. V letech 2008-2016 působil ve funkci předsedy Společnosti českých patologů, v letech 2011-2019 byl rovněž členem výboru České onkologické společnosti. V roce 2019 byl zvolen jako President Elect Evropské společnosti patologie. Je autorem a spoluautorem celkem 172 článků, převážně v mezinárodních časopisech s impakt faktorem.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY
  • Organizace 24. Evropského sjezdu patologů v Praze v roce 1998.
  • Associate Editor časopisu Virchows Archiv – European Journal of Pathology.
OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Každý učitel – patology nevyjímaje – dobře ví, že sepsáním opravdu kvalitní učebnice si pod sebou tak trochu podřezává větev. Proč by měl chodit medik na přednášky, když má doma knihu, která mu poskytne zdánlivě stejné informace ve srozumitelné podobě? Na druhou stranu i student, který na přednášky pravidelně chodí, dospěje do stádia zkouškového období, kdy nutně potřebuje opakovat, poznámky jsou nečitelné, a tak v čirém zoufalství otevře knihu. Pokud je to učebnice archaická, nesrozumitelná či dokonce obojí zároveň, není v záviděníhodné situaci. Když totiž nebudou mít studenti k přípravě k dispozici kvalitní odborný text, budou se učit z nejrůznějších pokoutních materiálů sepsaných jejich předchůdci. Na hradecké fakultě (nevím, zda i někde jinde) je velmi populární různě pirátsky se šířící soubor vypracovaných otázek, tzv. Balík. Nevím ani, zda se to píše s malým či velkým B, protože netuším, jestli se tak jmenoval autor, nebo název jen popisuje hromadu textu. Když občas slyším, jaké nesmysly se tam studenti dočtou a spokojeně je pak u zkoušky reprodukují (a co je horší – odnášejí si je do profesního života), je nasnadě, že tudy cesta nevede. Proto jsem rád podlehl vábení editora učebnice (a svého kamaráda) prof. Zámečníka, abych do nově vznikající celostátní monografie přispěl. Pevně věřím, že nová učebnice problém absence opravdu čtivého a moderně pojatého pregraduálního textu v našem oboru odstraní. Její autoři pro to udělali opravdu maximum.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

V rámci volného času se věnuji zejména fotografii a cestování. Oba tyto koníčky jdou velmi dobře kombinovat, navíc se k nim dá připojit i koníček třetí a to je konzumace dobrého jídla a pití. Cesta sama je cílem, a když vede do nějaké fotograficky vděčné destinace, kde se dá něco dobrého sníst a popít, těžko si představit lépe strávený volný čas.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Trust in God, but keep your powder dry.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Patologie není vůbec těžká. Jen je jí hodně.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Je jen málo oborů, které se vyvíjejí tak dynamicky jako patologie. Implementace nových molekulárních metod, využití umělé inteligence, které nás bude čekat v nejbližší době, zapojení patologů do práce multioborových týmů, to vše činí patologii nesmírně atraktivní.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: onkocyt
Oblíbený orgán: prs
Oblíbený nádor: Warthinův nádor
Oblíbený gen: Cyklus GEN
Oblíbená translokace: od pracovního stolu do postele
Oblíbené histologické barvení: modrý trichrom
Ranní ptáče nebo noční sova? Sova se vším všudy.
Oblíbený film: Život Briana
Oblíbená kniha: Mládí v hajzlu
Oblíbený seriál: Haló, haló
Oblíbený hudební žánr: blues
Oblíbené jídlo: nemůžu vybrat jedno, ostatní jídla by se zlobila
Oblíbené zvíře: ledňáček
Oblíbený sport – aktivně: lyžování
Oblíbený sport – pasivně: nesleduju
Oblíbená barva: žlutá
Oblíbené roční období: podzim
Oblíbený školní předmět (mimo LF): když mimo LF, tak asi matematika
Oblíbený nealkoholický nápoj: Dr. Pepper
Oblíbený alkoholický nápoj: víno