Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni, promoval v roce 1993. Po ukončení studia nastoupil na Šiklův ústav patologie ve FN Plzeň. V roce 1996 složil atestaci 1. stupně, v roce 1999 atestaci druhého stupně. V roce 2001 mu byl udělen titul Ph.D. na LF UK Plzeň, v roce 2003 absolvoval habilitační řízení a v roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor patologie na LF UK Plzeň.

Kromě běžné rutinní praxe se specializuje na nádory urogenitálního traktu, zejména na nádory ledvin. Od roku 2011 je členem pracovní skupiny pro klasifikaci nádorů ledvin při ISUP (International Society of Surgical Pathologist) a zároveň autorem “ISUP Vancouver Classification of Renal Tumors 2012“. Od roku 2018 pracuje aktivně v nové společnosti při USCAP (United States and Canadian Academy of Pathology), tzv GUPS (Genitourinary Pathological Society). V roce 2014 byl zařazen mezi autory tzv. „Blue Book“ WHO klasifikace nádorů genitourinárního traktu a je autorem jedné kapitoly a spoluautorem další ve WHO klasifikaci genitourinárního traktu z roku 2016.

Zhruba 1x za 3-4 roky pořádá v české republice meeting nazývaný „Kidney Tumor Friends“ kam přijíždí prakticky kompletní světová špička oboru. V roce 2020 bude opět tato akce v Plzni, prozatím s rekordní účastí pozvaných „speakerů“. Je pravidelně zván jako tzv. „invited speaker“ na největší světové kongresy, včetně nejprestižnějšího amerického sjezdu USCAP.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY

Je autorem 364 prací, drtivá většina publikována v časopisech s faktorem impaktu (Medline říjen 2019). Citovanost prací dle Web of Science je 4777 citací, H index 33 (říjen 2019). V současnosti tímto patří k nejproduktivnějším a nejvíce citovaným genitourinárním patologům na světě.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Napsat kapitolu genitourinární patologie pro studenty lékařské fakulty byl jedním z nejtěžších úkolů, který jsem byl nucen během posledních let splnit. Čím větší poznatky o patologii a patogenezi nádorů i nenádorových onemocnění máme, tím víc zjišťujeme, že toho moc nevíme. Vytváření „generálních dogmat“ bylo traumatické… ale editor striktně odmítl věty typu: „věříme na… možná je to takto… obvykle to bývá takto …“, což je ale u učebního textu pochopitelné :-). Snažil jsem se popsat současný bod vědění co nejpravdivěji a doufám, že studenti budou schopni se v kapitole orientovat. Samozřejmě ani nedoufám, že to někdo ocení :-).