Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C.

Vystudovala lékařskou fakultu v Praze a po jejím ukončení v roce 1976 dodnes pracuje na Ústavu patologie dříve FVL, nyní 1. LF UK a VFN v Praze. Patologii si jako obor oblíbila za studií, kdy pracovala v Ústavu patologie jako pomocná vědecká síla, nicméně původně plánovala věnovat se přímé klinické medicíně. Postupně se její zájem o endokrinní patologii propojil s aktivitami cytodiagnostickými. Spektrum aspirační cytodiagnostiky thyreoidální postupně rozšířila o další klinickými specialisty požadované lokality. Je dlouholetou vědeckou sekretářkou Společnosti klinické cytologie ČLS JEP a členkou výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP. Je spolupracovnicí (Fellow) International Academy of Cytology.

Publikuje převážně v oblasti cytodiagnostiky včetně mezinárodních časopisů s IF. V Evropské federaci cytologických společností je členkou týmu lektorů pro workshopy a tutoriály.

Je členkou komise Národního programu pro screening cervikálního karcinomu MZ ČR.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY

– Lektor workshopů tyreoidální cytodiagnostiky v Santiagu de Chile, Wroclavi, Trondheimu, Istanbulu.
– Členka redakčních rad časopisů Česko-slovenská patologie a Acta Cytologica.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Pozvání sepsat kapitolu endokrinní patologie jsem uvítala jako příležitost zdůraznit komplexní pohled na problematiku neuroimunoendokrinních regulací. Klasické morfologicky definované obrazy endokrinopatií (zřejmé vnímavému klinickému diagnostikovi často na první pohled) jsou neustále doplňovány hlubším porozuměním patogenetickým mechanismům a širšími léčebnými možnostmi.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Volný čas věnuji rekreačnímu sportu (cyklistika, plavání, sauna), práci na zahradě, četbě v cizích jazycích, jejichž znalost se snažím udržet a prohloubit (anglický, německý, ruský, francouzský).

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Osobní disciplína osvobozuje.
I ve vyšším věku je nezbytné se neustále učit novým věcem.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Znalost patologie a zejména diferenciální diagnostiky je nezbytnou odbornou výbavou dobrého lékaře. Empatie, slušnost v jednání jsou předpokládanou výbavou lidskou.
Maximální pečlivost snižuje riziko chyby, bohužel nikoli na nulu.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

V současné době již nelze říci, že jde o neatraktivní obor, v němž nalezne uplatnění i čerstvá absolventka, která stihla za studií zahájit i mateřskou roli. Matky malých dětí zůstávají i po více než 40 letech od mé osobní zkušenosti málo přitažlivým typem uchazečky na pracovním trhu. Obor se za dobu mého profesního působení významně změnil, nabyl na přitažlivosti, i na rychlosti a provázanosti s klinickými obory. Nicméně stále platí, že jde o profesi, v níž se neslouží noční a víkendové služby – tato okolnost je pro plnění profesní a rodinné dvojrole usnadňující. Obrovský rozsah řeší do jisté míry subspecializace.
Shrnutí: Nastoupila jsem na patologii s úmyslem zůstat zde rok… Letos pracuji v oboru (na tomtéž základním pracovišti) 43 let 🙂

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: Purkyňova buňka mozečku – vydrží mnoho
Oblíbený orgán: štítná žláza – stále překvapuje
Oblíbený nádor: Schlofferův tumor – diagnóza činí často šťastný konec obavám
Oblíbený gen: každý zdravý a správně funkční
Oblíbená translokace: nebyla dosud objevena – měla by zvýšit intelektuální výkon a paměťovou kapacitu
Oblíbené histologické barvení: H&E, impregnace dle Braunmühla, Papanicolaouovo polychromatické v cytologii
Ranní ptáče nebo noční sova? Jednoznačně ranní typ.
Oblíbený film: Vojna a mír, Jih proti Severu, Amadeus
Oblíbená kniha: Malý princ
Oblíbený seriál: Nemocnice na kraji města
Oblíbený hudební žánr: klasika – Smetana, Dvořák, Chopin
Oblíbené jídlo: ovoce
Oblíbené zvíře: kráva
Oblíbený sport – aktivně: plavání, cyklistika
Oblíbený sport – pasivně: basketbal, atletika
Oblíbená barva: bílá, modrá
Oblíbené roční období: podzim
Oblíbený školní předmět (mimo LF): matematika, cizí jazyky
Oblíbený nealkoholický nápoj: káva
Oblíbený alkoholický nápoj: víno