Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po jejím ukončení v roce 1998 nastoupil nejprve na Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, po dvou letech přesídlil na Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice do právě vzniklé Národní referenční laboratoře pro diagnostiku lidských prionových onemocnění. Zde pracuje dosud, od roku 2013 jako primář a následně jako přednosta. Zároveň od roku 2007 působí na Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV, kde je od roku 2018 ve funkci přednosty. Po odborné stránce se nejvíce věnuje pulmopatologii, neuropatologii, onkologické a molekulární patologii. Je autorem či spoluautorem více než 130 článků v národních a převážně mezinárodních časopisech (více než 80 vyšlo v časopisech s impakt faktorem), 4 monografií a 12 kapitol v monografiích. Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze habilitoval v roce 2013 a v téže instituci se stal v roce 2018 profesorem pro obor patologie.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY
  • člen výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP
  • člen vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  • člen vědecké rady Thomaerovy nemocnice
OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Učebnice patologie v Čechách dlouho chyběla, zejména v moderním pojetí. Taková teď vznikla a doufám, že to bude kniha oblíbená a užitečná nejen pro studenty ke zkoušce, ale že v ní budou listovat i po ní, a že přinese snadno vyhledatelné informace i kolegům patologům.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Snažím se nedělat nic; pokud už, pak aktivně odpočívat na túře v horách nebo squashovém či tenisovém kurtu.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Nemám.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Patologie je úžasný, ale těžký obor.
Nemusíte u zkoušky dostat jedničku hned na první pokus. Já ji taky nedostal…

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Je to úžasný obor plný přínosné práce pro pacienty, kterou nikdo nedocení, nikdy nekončícího sebevzdělávání, pokrývající prakticky celé spektrum medicíny. Tudíž je dobré se mu vyhnout, pokud chci mít dostatek volného času a klidu…

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: Neuron. Zvláště ve funkčním stavu a vysokém počtu.
Oblíbený orgán: Asi skoro všechny. Bez každého je pak život o něco těžší.
Oblíbený nádor: žádný
Oblíbený gen: plně funkční
Oblíbená translokace: žádná, nevěstí nic dobrého
Oblíbené histologické barvení: Movatův pentachrom. Je to umělecké výtvarné dílo, ale histologické laborantky vás za tuto žádost proklejí.
Ranní ptáče nebo noční sova? Nejsem ornitolog, takže nevím.
Oblíbený film: Sin City
Oblíbená kniha: Je jich víc, třeba všechny od Umberta Eca či Roberta Merleho. Ale je jen jedna, kde najdete odpověď na všechny životní situace – Osudy dobrého vojáka Švejka.
Oblíbený seriál: South Park
Oblíbený hudební žánr: Dobrý hard rock a severský metal, ale nejlepší skupina všech dob je samozřejmě Metallica.
Oblíbené jídlo: dobré
Oblíbené zvíře: žádné
Oblíbený sport – aktivně: tenis, squash
Oblíbený sport – pasivně: lední hokej
Oblíbená barva: prakticky všechny kromě sladce růžové
Oblíbené roční období: všechna, když je hezky
Oblíbený školní předmět (mimo LF): dějepis a chemie
Oblíbený nealkoholický nápoj: pivo, káva
Oblíbený alkoholický nápoj: dobré bílé víno a sekt