Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D., se narodil 15. června 1979 v Pardubicích. Již během svého studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (1997-2003) pracoval na Fingerlandově ústavu patologie a zaměřil se na patologii hlavy a krku, slinných žláz a štítné žlázy. Výsledkem jeho studentské vědecké činnosti byla dvě 1. místa na fakultních studentských vědeckých konferencích (2002, 2003) a 1. místo na celostátní česko-slovenské studentské vědecké konferenci (2003). Po promoci, na které obdržel Cenu děkana pro nejlepšího studenta ročníku, nastoupil prof. Laco na Fingerlandův ústav patologie jako lékař. V roce 2005 a 2008 úspěšně složil I. a II. atestaci v oboru patologická anatomie. V roce 2006 prof. Laco ukončil postgraduální studium patologie obhajobou dizertační práce „Využití galektinu-3, cytokeratinu 19, neural cell adhesion molecule a E-cadherinu v diagnostice a diferenciální diagnostice nádorů štítné žlázy“. V roce 2012 byl po úspěšné obhajobě habilitační práce „Úloha lidských papilomavirů v etiopatogenezi dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu“ jmenován docentem a v roce 2018 byl na základě úspěšného řízení jmenován profesorem pro obor patologie. Je garantem výuky patologické anatomie pro studenty zubního lékařství. Prof. Laco se věnuje také výzkumným aktivitám. Jeho odborným zájmem jsou kromě patologie hlavy a krku také gynekologická patologie, IgG4 choroba a lidské papilomaviry (HPV). K roku 2019 je autorem či spoluautorem 3 monografií, 9 kapitol v monografiích, 167 vědeckých prací v odborných časopisech a 169 přednášek. Citační ohlas zahrnuje více než 1700 citací, Hirschův index je 19. Prof. Laco je členem Společnosti českých patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, International Academy of Pathology a European Society of Pathology (ESP). V roce 2011 se stal členem Head and Neck Working Group ESP a členem redakční rady časopisu International Journal of Oral and Maxillofacial Pathology a v roce 2015 členem ediční rady odborných monografií Medicína hlavy a krku. Prof. Laco je držitelem několika ocenění – v roce 2007 mu byla udělena Fingerlandova cena za nejlepší práci s morfologickou tématikou autora do 35 let, v roce 2009 Bednářova cena za nejlepší práci publikovanou v časopise Česko-slovenská patologie, v letech 2011, 2012 a 2013 Lamblova cena za nejlepší práci publikovanou členem Společnosti českých patologů do 35 let a v roce 2014 Hlavova cena za nejlepší práci publikovanou členem Společnosti českých patologů.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY
  • Publikace o významu lidských papilomavirů (HPV) v etiopatogenezi karcinomů sinonazálního traktu a články o morfologických projevech IgG4 choroby v různých orgánech a tkáních (hrudní aorta, retroperitoneum, slinné žlázy apod.).
  • Členství v Head and Neck Working Group of European Society of Pathology.
OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Vzhledem k tomu, že patologie hlavy a krku je mojí specializací, jsem byl potěšen možností napsat kapitolu „Patologie horních cest dýchacích“ pro novou moderně pojatou učebnici patologie. Při jejím sepisování, které mě nakonec bavilo snad i více než jsem – upřímně řečeno – na počátku čekal, jsem se snažil nejen o zahrnutí nejnovějších vědeckých poznatků o této problematice, ale také o maximální klinicko-patologické pojetí daného tématu. Doufám, že sestavený text bude studentům nejen snadno stravitelným podkladem pro přípravu ke zkoušce z patologie, ale že jej také využijí v klinických oborech, zejména otorhinolaryngologii.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

K mým zálibám patří cestování, vysokohorská turistika a vodáctví v různých podobách od prázdninového putování po klidných českých řekách až po rafting na (hodně) divoké vodě. Čas si najdu také na hru na kytaru a baskytaru (od Nohavici po Metallicu).

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Za druhá místa se body nedávají.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Naučit se dobře patologii je ta nejlepší cesta pro to být dobrým klinickým lékařem.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Patologie jako nejvíce exaktní obor medicíny (alespoň pro mě) je ideální pro vědecké typy, kteří chtějí pomáhat lidem, aniž by s nimi nutně museli přicházet do kontaktu.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: serózní buňka acinu slinné žlázy
Oblíbený orgán: slinná žláza
Oblíbený nádor: karcinosarkom
Oblíbený gen: SMARCB1
Oblíbená translokace: ETV6-NTRK3
Oblíbené histologické barvení: alciánová modř
Ranní ptáče nebo noční sova? noční sova
Oblíbený film: Rocky (nejlepší je IV)
Oblíbená kniha: Pán prstenů
Oblíbený seriál: Dobrodružství kriminalistiky
Oblíbený hudební žánr: rock, metal
Oblíbené jídlo: smažený vepřový řízek
Oblíbené zvíře: mýval
Oblíbený sport – aktivně: fotbal, hokej, kajak
Oblíbený sport – pasivně: ragby
Oblíbená barva: červenočerná
Oblíbené roční období: podzim
Oblíbený školní předmět (mimo LF): matematika, fyzika
Oblíbený nealkoholický nápoj: pivo
Oblíbený alkoholický nápoj: tequila