Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Víta Žampachová

Vystudovala všeobecné lékařství na LF MU (tehdy UJEP) v Brně, po jejím ukončení v roce 1984 dodnes pracuje na I. Ústavu patologie LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Patologii si jako svůj obor vybrala už během studia, po zjištění, že na oční lékařství má příliš špatné oči a v mikroskopu jsou věci vidět líp než jen přes brýle. Oboru se nejen z tohoto důvodu věnuje dodnes. Postupně se její zájem zaměřil na problematiku kardiopatologie a hepatopatologie s přesahem do transplantační patologie. Je autorkou více než 40 článků včetně cca 20 v mezinárodních časopisech s impakt faktorem, většinou právě z oblasti kardiopatologie, hepatopatologie a vzácnějších parazitárních lézí. Na I. ÚP LF MU zastává funkci zástupce pro školství. Pro časopis Česko-slovenská patologie monitoruje publikace z hepatopatologie.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Kapitola hepatopatologie je sepsána tak, aby i student, který játra považuje za nepříliš důležitý orgán (a podle toho se k těm svým i chová), pochopil, jak relativně málo stačí, aby se ukázal jejich význam pro organismus a možný dopad jejich problémů.

P.S. I při srovnání se zahraničními učebnicemi je to výborně promyšleno a napsáno – nejen co, ale hlavně proč.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Volný čas zatím moc nemám. Až/pokud ho někdy budu mít, vrhnu se konečně do studia jiných zajímavých oborů, zvláště archeologie, etologie, komparativní lingvistiky a kunsthistorie. A po delší remisi v oblasti sborového zpěvu si s nadšením užiji relaps (ten dlouholetý trénink hlasivek se ale pořád hodí, zvlášť pokud musím uřvat velkou posluchárnu, nebo utišit studenty).

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Dum spero, spiro. (A asi i naopak.)

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Patologie je základní síť/struktura vašich budoucích vědomostí z medicíny, do které jen budete doplňovat další informace. Když bude mít ta síť příliš velké díry, propadnou informace i vy.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

I po 35 letech praxe nepřestala být zajímavá, mnohdy i překvapivá.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: kardiomyocyt
Oblíbený orgán: játra
Oblíbený nádor: embryonální sarkom jater (je jich málo)
Oblíbený gen: p53 wild type (a ať maká)
Oblíbené histologické barvení: Gömöri: černobílé grafiky jsou pěkné
Ranní ptáče nebo noční sova? noční sova
Oblíbený film: Markéta Lazarová
Oblíbená kniha: Left Hand of Darkness
Oblíbený seriál: Star Trek 1966 – dosud
Oblíbený hudební žánr: renesanční polyfonie
Oblíbené jídlo: plevel
Oblíbené zvíře: Panthera pardus f. nigra
Oblíbený sport – aktivně: turistika, prokládaná aplikovanou botanikou (jezme plevel) a mykologií
Oblíbený sport – pasivně: gaučink, je-li čas
Oblíbená barva: tmavě modrá
Oblíbené roční období: jaro
Oblíbený školní předmět (mimo LF): zoologie, zvl. podčeledi Pantherinae a Acinonychinae
Oblíbený nealkoholický nápoj: zelený čaj

Oblíbený alkoholický nápoj: –
ŽAMPACHOVÁ, Víta a Miroslav HIRT: Ancient civilizations of the „Old World“ and their problems of alcohol consumption. Scripta medica, 1993, roč. 65, č. 4, s. 239-242. ISSN 1211-3395.
HIRT, Miroslav a Víta ŽAMPACHOVÁ. Problem of Alcoholism in the Second Half of the 19th Century in Great Britain and the U.S.A. Scripta medica, 1993, roč. 65, č. 4, s. 243-244. ISSN 1211-3395.