Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Prokop Vodička

Vystudoval 2. lékařskou fakultu UK v Praze. Během studií se věnoval výzkumu molekulární patogeneze thymomů na Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (školitel prof. Josef Zámečník). Od ukončení lékařské fakulty pracuje na I. interní klinice – klinice hematologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze. Zde se zabývá diagnostikou a terapií lymfomů, zejména se zaměřením na specifika lymfomů u pacientů staršího věku v rámci svého postgraduálního studia (školitel prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.). Kromě jiného je redaktorem stránek Lymphoma.cz. Absolvoval studijní stáž v Rakousku.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Vzhledem k tomu, že jsem byl (coby bývalý spolupracovník a zároveň čerstvý absolvent mající klinický pohled zvenčí oboru) prvním čtenářem a kritikem většiny textů, jejichž autorem je editor učebnice prof. Zámečník, můžu myslím bez přehánění konstatovat, že učební texty jsou velmi přehledné, mají přiměřenou informační hloubku a dobře se čtou. Jelikož mám slabost pro lingvistiku, přispěl jsem do učebnice na výzvu editora i autorsky, a to terminologickým okénkem týkajícího se etymologie hlavních pojmů v onkologii. Věřím, že tato učebnice bude dobrým základem, na kterém budou moci studenti stavět v klinických oborech.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Když nedělám, tak sloužím (tedy vlastně zase dělám); když nesloužím, tak spím – úděl klinikův, také jeden z důvodů, proč se věnovat profesně raději patologii 🙂 Jinak rád cestuji, čtu si o cestování a zajímá mě historická geografie a diachronní lingvistika.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

„Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe (!) nade mnou a mravní zákon ve mně.“
Immanuel Kant & Burkittův lymfom

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Patologie je skutečně základem všech klinických oborů, byť Vám to může připadat stejné klišé jako třeba mantra pediatrů, že „dítě není malý dospělý“. Ale je to zkrátka pravda. Občas si přeji být zpátky ve třeťáku a všechno si to zopáknout. Tak se studiu patologie hezky věnujte, stojí to za námahu, ať už budete později dělat jakýkoliv lékařský obor.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: imunoblast
Oblíbený orgán: thymus
Oblíbený nádor: neoplázie z blastických plazmocytoidních dendritických buněk
Oblíbený gen: CTNNB1
Oblíbená translokace: t(8;14)(q24;q32)[MYC-IGH]
Ranní ptáče nebo noční sova? Ranní ptáče (pečující o ranní pessima své partnerské noční sovy).
Oblíbený film: Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Oblíbená kniha: Pěna dní (Boris Vian)
Oblíbený seriál: Hercule Poirot
Oblíbený hudební žánr: šedesátky
Oblíbené jídlo: medvídci Haribo
Oblíbené zvíře: pes (nejlépe velmi malý)
Oblíbený sport – aktivně: volejbal
Oblíbený sport – pasivně: nic
Oblíbená barva: bílá
Oblíbené roční období: babí léto
Oblíbený školní předmět (mimo LF): dějepis
Oblíbený nealkoholický nápoj: perlivá voda
Oblíbený alkoholický nápoj: Singapore sling