Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.

Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství. Po ukončení studia v roce 1990 pracovala nejdříve krátce na Ústavu fyziologie a od roku 1995 dodnes pracuje na Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc. Pozitivní vztah k patologii získala již v dětství, když chodívala navštěvovat na pracoviště svou matku, takže se vlastně jedná o profesi částečně zděděnou (epigeneticky). Postupně hlavní zájmovou oblastí se stala dermatopatologie, zejména problematika zánětlivých dermatóz. V roce 2002 dokončila postgraduální studium a v 2012 habilitovala na LF UP v oboru patologická anatomie. V rámci své pedagogické činnosti pracuje se studenty všeobecného i zubního lékařství českého i anglického studijního programu. Vědecko-výzkumná činnost se týká zejména problematiky molekulární patologie a stromálního mikroprostředí solidních nádorů. Je autorkou nebo spoluautorkou řady článků v mezinárodních časopisech s impakt faktorem, většinou právě z výše zmiňovaných oblastí.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Když jsem dostala nabídku na sepsání kapitoly dermatopatologie do naší české učebnice patologie, tak jsem se opravdu potěšila. Kožní onemocnění, navzdory tomu, že jako učební text bývají chronicky řazena na konci učebnic, patří k častým a navíc někdy „do očí bijícím“ projevům, které si rozhodně pozornost zasluhují. Text jsem se snažila koncipovat tak, aby studentům, kteří již bývají unaveni a zahlceni předchozími informacemi, pomohl se v problematice kožních onemocnění s přehledem orientovat a i budoucím „nedermatologům“ tento obor medicíny přiblížit, respektive vzbudit zájem. Doufám, že tento záměr se alespoň částečně vydařil.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Volný čas je velkým darem a okořeněním života a snažím se si nějaký najít navzdory poměrně velké rodině (čtyři děti) a pracovním závazkům. Ráda čtu, různé žánry, hodně detektivky a nejvíc Dicka Francise. S tím asi souvisí i velká láska ke koním a spoustu času stráveného v sedle. Od mala mám toulavé boty, někdy i dost zatoulané, zejména tam, kde jsou hory a moře.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Kde je vůle, je i cesta.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Otřepané heslo, že patolog ví vše, ale pozdě, neplatí. Patologie je krásné a nikdy nekončící dobrodružství. Pokud alespoň částečně pochopíte podstatu nemoci, můžete být dobří lékaři. A to je rozhodně motivující.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Obor zajímavý, dynamický, každý si najde své pole zájmů, a pokud nechcete, nemusíte alespoň nějaký čas s nikým mluvit. Velká rozmanitost je dobrým prostředkem proti vyhoření.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: „troubocyt“ (tedy vlastně asi trombocyt, oblíbená již z dob studií)
Oblíbený orgán: ledviny
Oblíbený nádor: melanom
Oblíbený gen: p53
Oblíbená translokace: žádná
Oblíbené histologické barvení: HE, PAS
Ranní ptáče nebo noční sova? Ani, ani, asi medvěd
Oblíbený film: Pán prstenů
Oblíbená kniha: Letopisy Narnie
Oblíbený seriál: Vyprávěj, Četnické humoresky
Oblíbený hudební žánr: folk
Oblíbené jídlo: halušky s brynzou
Oblíbené zvíře: kůň
Oblíbený sport – aktivně: jízda na koni, lyžování
Oblíbený sport – pasivně: lyžování
Oblíbená barva: modrá
Oblíbené roční období: jaro, léto, podzim, zima
Oblíbený školní předmět (mimo LF): angličtina
Oblíbený nealkoholický nápoj: čaj
Oblíbený alkoholický nápoj: bílé víno