Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Ondřej Fabián

Vystudoval 2. lékařskou fakultu v Praze a po promoci krátce působil jako sekundární lékař na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol. Jeho nadšení pro morfologickou diagnostiku však převážilo nad pediatrií a krátce po zkušební době se rozhodl pro změnu oboru. V prosinci roku 2012 nastoupil na Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, kde působí dodnes. Nicméně, krátká role pediatra poznamenala i jeho další směřování v oboru patologie, a proto se rozhodl profilovat směrem k převážně nenádorové, značně klinicky orientované problematice v podobě patologie dětského gastrointestinálního traktu, dětské hepatopatologie a především pak dětské i dospělé kardiovaskulární patologie. V rámci specializačního vzdělávání strávil měsíc na Ústavu patologie v Great Ormond Street Hospital a v UCL Institute of Cardiovascular Sciences v Londýně. Absolvoval i kratší stáže v Medical University of Graz, účastnil se Youth Investigator Forum společnosti ESPGHAN a ještě za studií absolvoval pětitýdenní stáž na chirurgické klinice v Komfo Anokye Teaching Hospital v Kumasi, Ghaně. V oblastech dětské gastrointestinální a kardiovaskulární patologie je autorem doposud devíti článků v zahraničních časopisech s impakt faktorem. Je členem Společnosti českých patologů, Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti JEP, European Crohn’s and Colitis Organisation, European Network of Gastrointestinal Pathology, The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), European Society of Pathology, Society for Cardiovascular Pathology a Association for European Cardiovascular Pathology.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Na učebnici jsem se podílel jako recenzent kapitoly Patologie kardiovaskulárního systému, díky čemuž jsem měl možnost pozorovat nezměrné úsilí a zápal všech zúčastněných, zejména pak hlavního editora prof. Zámečníka. O osud učebnice nemám nejmenší obavy a jsem přesvědčen o její kvalitě i o jejím přínosu pro současné i budoucí studenty medicíny.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Má práce je zároveň mým koníčkem, proto mi nevadí část svého volna investovat do patologie, ať již v podobě výzkumu, výuky nebo jiných aktivit s patologií spojených. Velmi důležitá je pro mne v tomto ohledu především výuka, která mne naplňuje, a považuju ji za nedílnou součást svého povolání.

Dále rád cestuji, zejména do exotických krajin. Srdeční záležitostí je pro mne Afrika. Intenzivně se věnuji fitness a zajímám se (i když jen pasivně) o tvrdší rockovou a metalovou muziku.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

„Můžete mít buď výmluvy, nebo výsledky. Nikdy ne obojí.“ Arnold Schwarzenegger

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Patologie je překrásný obor zejména svojí rozmanitostí a komplexností. Jako patolog se každý den potýkám s odlišným spektrem diagnóz ze všech odvětví medicíny, což mi brání upadnout do stereotypu. Složitost oboru nás patology zároveň nutí hledět „trochu za roh“ a přemýšlet v širších souvislostech, což je aspekt, který má tendenci se z moderní medicíny občas vytrácet. V neposlední řadě pak patologie skýtá ohromný prostor pro vědecké bádání.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: kardiomyocyt
Oblíbený orgán: srdce
Oblíbený nádor: Zámečníkův nádor (dříve fibrom)
Oblíbený gen: Ozzy Osbourne gene (mutace genu pro alkoholdehydrogenázu typu 4 – fakt to existuje 😊)
Oblíbená translokace: asi žádná, už na medicíně jsem je neměl rád
Oblíbené histologické barvení: hematoxylin a eozin
Ranní ptáče nebo noční sova? dobrovolná noční sova a zároveň nedobrovolné ranní ptáče
Oblíbený film: Statečné srdce, Zelená míle
Oblíbená kniha: cokoliv od Stephena Kinga
Oblíbený seriál: Vikingové, M*A*S*H
Oblíbený hudební žánr: metal \m/ \m/
Oblíbené jídlo: feferonka
Oblíbené zvíře: kočka
Oblíbený sport – aktivně: fitness, tanec, plavání
Oblíbený sport – pasivně: hokej
Oblíbená barva: černá
Oblíbené roční období: jaro
Oblíbený školní předmět (mimo LF): kromě lékařských předmětů žádný jiný nebyl
Oblíbený nealkoholický nápoj: voda
Oblíbený alkoholický nápoj: bílé víno