Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D.

V letech 1996-2002 studovala na Lékařské fakultě UK v Plzni. Po jejím ukončení začala pracovat jako lékař na Dermatovenerologické klinice FN a LF UK v Plzni. Atestaci v oboru dermatovenerologie získala na Karlově Univerzitě v Praze v roce 2005. Od roku 2008 působí jako lékař na Šiklově patologickém ústavu FN a LFUK v Plzni a v Bioptické laboratoři s.r.o.. V roce 2012 atestovala v oboru patologické anatomie na Slovenské Zdravotnické Univerzitě v Bratislavě. Mezitím v roce 2009 úspěšně složila mezinárodní zkoušku z dermatopatologie ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu (International Diploma of Dermatopathology). V současnosti se věnuje dermatopatologii. Je autorkou či spoluautorkou více než 120 prací publikovaných v tuzemských a převážně v zahraničních časopisech s impakt faktorem. Je spoluautorkou úspěšné vědecké monografie (Kazakov DV, Michal M, Kacerovska D, McKee PH. Cutaneousadnexaltumors. Philadelphia: LippincottWilliams& Wilkins, 2012). V roce 2017 byla pozvána Světovou zdravotnickou organizací k sepsání 3 kapitol do nového vydání WHO klasifikace kožních tumorů (2018).