Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a po jejím ukončení v roce 1993 pracovala až do roku 2007 na Ústavu patologie FN Brno. V roce 2007 se stala přednostkou I. ústavu patologie FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde působí dodnes. Patologii se začala věnovat již v průběhu studia lékařské fakulty. Svůj zájem soustředila na problematiku neuropatologickou, primárně se zaměřila na problematiku nervosvalových nemocí, v současnosti se vzhledem ke svému působení ve FN u sv. Anny v Brně věnuje neuroonkologické problematice a epileptopatologii. Patologie gastrointestinálního traktu představuje její další předmět odborného zájmu. Habilitovala v roce 2006 a v roce 2010 byla jmenována profesorkou v oboru Patologie. Je autorkou a spoluautorkou řady článků v mezinárodních časopisech s impakt faktorem, podílela se na řešení celé řady grantových projektů, je spoluautorkou řady monografií, je aktivní vyučující na domovské lékařské fakultě a školitelkou studentů postgraduálního studia.