Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Ludmila Hornofová

Po promoci v r. 1983 na tehdejší Fakultě dětského lékařství UK získala důkladnou průpravu v pediatrické patologii pod vedením prof. Dagmar Benešové a poté se věnovala klinické pediatrii. Dětský svět se jí zalíbil natolik, že si pořídila nezvykle velkou rodinu. Návrat k patologii, oboru bez služeb, byl pro ni volbou na způsob šťastného manželství z rozumu, kdy se láska dostaví až po svatbě. V Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol se po léta věnovala především perinatální patologii, vrozeným vývojovým vadám, dětské gastroenterologii a kardiopatologii.

Zkušenost s dětskými pitvami považuje za nedocenitelnou pro získání dobrého klinického myšlení, orientaci v klinické pediatrii za nezbytnou pro správnou bioptickou i autoptickou diagnostiku dětského věku.