Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

Vystudoval 2. lékařskou fakultu v Praze a po jejím ukončení v roce 1999 pracoval na ústavech patologie 1. LF a 3. LF UK v Praze, od roku 2015 je primářem odd. patologie v krajské nemocnici v Liberci. Patologii si jako svůj obor vybral už za studií a věnuje se jí dodnes. Postupně se jeho zájem přesunul z oblasti neuroendokrinních nádorů i do oblasti nádorů CNS, prsu, prostaty, lymfatických uzlin, plic a zbytku lidských orgánů, s výjimkou oka. Je autorem a spoluautorem 22 článků v mezinárodních časopisech s impakt faktorem. Na 3. lékařské fakultě UK v Praze habilitoval v roce 2010.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Díky překotnému vývoji v posledních měsících před vydáním textu učebnice je předložené rozdělení neuroendokrinních nádorů (kapitola 13) již v některých detailech lehce neaktuální, pro diagnostiku se prosím držte aktuální platné verze příslušné WHO klasifikace. Editor učebnice přislíbil možnost tyto detaily aktualizovat v příští verzi textu, tak uvidíme 🙂

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi (nebo tak nějak).

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Patologie je krásná. S živými pacienty opravdu skoro nepřijdeme do styku!

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: hepatic stellate cell
Oblíbený orgán: slepé střevo
Oblíbený nádor: intradermální névocelulární névus, v excizi zavzatý kompletně
Oblíbený gen: Nextgen
Oblíbená translokace: kodelece 1p/19q
Oblíbené histologické barvení: modrý trichrom
Ranní ptáče nebo noční sova? ranní ptáče
Oblíbený film: Matrix
Oblíbená kniha: Moxonův pán a jiné povídky – A. Bierce
Oblíbený seriál: 17 zastavení jara
Oblíbený hudební žánr: Leibach
Oblíbené jídlo: pizza
Oblíbené zvíře: užovka červená
Oblíbený sport – aktivně: horolezení
Oblíbený sport – pasivně: ne
Oblíbená barva: zelená
Oblíbené roční období: pstruhová sezóna
Oblíbený školní předmět (mimo LF): dějepis
Oblíbený nealkoholický nápoj: mošt
Oblíbený alkoholický nápoj: cider