Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po jejím ukončení v roce 1995 nastoupil na Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde s ročním přerušením z důvodu základní vojenské služby (svého času povinné) pracuje dodnes, od roku 2012 jako přednosta. Po odborné stránce se nejvíce věnuje gynekopatologii, onkologické a molekulární patologii. Je autorem či spoluautorem více než 140 článků v národních a převážně mezinárodních časopisech (více než 90 vyšlo v časopisech s impakt faktorem). Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze habilitoval v roce 2010 a na téže instituci se stal v roce 2016 profesorem pro obor patologie.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY

– Od roku 2016 předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP
– člen vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Učebnice patologie v Čechách mají dlouho tradici a jsou úspěšné i ve srovnání se zahraničními tituly. Prof. Zámečník jako šéfeditor se zařadil do sekvence velikánů české patologie, kteří v posledních dekádách učebnici patologie připravili (Šikl – Bednář – Povýšil – Zámečník). Touto cestou mu za sebe děkuji za několik let trvající práci a trpělivost s kolektivem autorů. Studentům přeji, ať se učebnice patologie zařadí v jejich knihovnách do kategorie děl, ke kterým se budou s radostí vracet i po úspěšném složení zkoušky z patologie.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Nic zajímavého.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Nemám, nevěřím na ně.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Pokud uspějete na zkoušce z patologie až napotřetí, mějte z toho dobrý pocit – je to to nejlepší, co vás mohlo potkat. Paměťové stopy zůstanou obvykle uloženy podstatně hlouběji než u těch, kdo uspěli hned napoprvé. Dobrou znalost patologie pak zúročíte v dalším studijním i následném profesním životě.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Vysoce zajímavá práce s přímým dopadem na léčbu, ve které lze trávit spousty (neplacených) přesčasových hodin a mít z toho dobrý pocit.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: pleomorfní buňka leiomyomu s bizarními jádry (je velká a ošklivá, ale biologicky zcela neškodná)
Oblíbený orgán: nemám pouze jeden
Oblíbený nádor: benigní
Oblíbený gen: nemutovaný
Oblíbená translokace: když už musí být, tak terapeuticky ovlivnitelná (vítěz by byl ve skupině ALK, ROS1, RET a nový favorit NTRK)
Oblíbené histologické barvení: hematoxylin-eozin
Ranní ptáče nebo noční sova? někde na přelomu (období kdy sova už usíná, ale ptáče se ještě neprobralo)
Oblíbený film: Cesta do pravěku
Oblíbená kniha: je jich hodně, neumím vybrat jednu
Oblíbený seriál: asi jako u každého, tedy Star Trek
Oblíbený hudební žánr: nemám
Oblíbené jídlo: nesladké
Oblíbené zvíře: nemám
Oblíbený sport – aktivně: nemám
Oblíbený sport – pasivně: nemám
Oblíbená barva: nemám
Oblíbené roční období: léto
Oblíbený školní předmět (mimo LF): měnilo se, záleželo i na vyučujícím
Oblíbený nealkoholický nápoj: voda
Oblíbený alkoholický nápoj: nemám