Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu UK v Praze, po jejím ukončení v roce 1998 pracoval 1 rok na Oddělení patologie Okresní nemocnice v Chebu. Od roku 1999 je jeho působištěm Šiklův ústav patologie Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Patologii si jako svůj obor vybral už za studií, postupně se v rámci oboru specializoval na patologii gastrointestinálního traktu a endokrinního systému. Je autorem nebo spoluautorem tří kapitol ve třech monografiích a sta odborných článků, z nich 43 v mezinárodních časopisech s impakt faktorem. Na Lékařské fakultě v Plzni habilitoval v roce 2012. Profesorem pro obor patologie byl jmenován v roce 2020.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Sepsat jakoukoli kapitolu do učebnice jsem nechtěl, ale prof. Zámečník mě sprostě vydíral, takže mi nic jiného nezbylo. Jemu se za to pomstít nemohu, tak jsem si jako náhradní cíl vybral studenty a svou kapitolu jsem napsal nejdelší ze všech kapitol v učebnici.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Volný čas (kvůli lidem jako je prof. Zámečník) nemám, ale kdybych ho měl, věnoval bych se tomu, čemu jsem se věnoval, než jsem si zkazil život patologií, tedy literatuře, filologii, historii, teologii, mytologii, fotografii, hudbě, filmu, běhu a cyklistice.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

He who fucks nuns will later join the church. (Joe Strummer)

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Je úplně jedno, co si myslíte, že budete potřebovat! Prostě se tu patologii naučte, nebo vás všechny vyhodím! I ty, které nebudu zkoušet! Protože jste stejně samej lump a darebák!

(Pozn. editora: Tento laskavý vzkaz studentům ponecháváme v původním znění tak, jak jej nám autor poslal, protože my, kteří pana docenta známe už mnoho let, víme, že i přes silná slova je to vlastně dobrák od kosti se smyslem pro černý humor 🙂 JZ)

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Nemusíte dělat anamnézu.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: Virchowova
Oblíbený nádor: Vaňkův
Oblíbený gen: SDHx
Oblíbená translokace: ETV6/NTRK3
Oblíbené histologické barvení: H&E
Ranní ptáče nebo noční sova? ranní sova a noční ptáče
Oblíbený film: Markéta Lazarová
Oblíbená kniha: Svatby v domě / Vita Nuova / Proluky
Oblíbený seriál: Riget
Oblíbený hudební žánr: Klasika jako Mozart, Mendelssohn nebo Motörhead.
Oblíbené jídlo: vepřový řízek
Oblíbené zvíře: tarbík
Oblíbený sport – aktivně: orientační běh
Oblíbený sport – pasivně: 0
Oblíbená barva: modrá
Oblíbené roční období: květen a září
Oblíbený školní předmět (mimo LF): český jazyk a literatura
Oblíbený nealkoholický nápoj: kefír
Oblíbený alkoholický nápoj: slivovice