Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

MUDr. Marta Ježová, Ph.D.

Vystudovala 3. lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Praze a po jejím ukončení v roce 2005 nastoupila na Ústav patologie Fakultní nemocnice v Brně, kde působí dosud. Patoložkou se stala přesto (anebo právě proto), že do té doby neviděla jedinou pitvu. Atestovala v roce 2010 a od roku 2014 vede odloučenou Bioptickou stanici v Dětské nemocnici v Brně. Od počátku své kariéry se specializuje ve fetální a pediatrické patologii a zajímá se o řadu souvisejících témat, např. patologii placenty, vrozené vývojové vady srdce, pediatrické intersticiální plicní choroby, kostní dysplazie či Hirschsprungovu chorobu. V roce 2012 obhájila disertační práci, v níž se zaměřila na srovnání výsledků fetální autopsie s prenatální diagnostikou. Posledních pět let se věnuje i diagnostice všech typů nádorů dětského věku, ačkoliv je to oblast, které se vždy vyhýbala z důvodu vysoké náročnosti odborné i emocionální. Své malé pacienty nezná osobně, ale jména, diagnózy a osudy si vybavuje i po letech. Úzce spolupracuje s Klinikou dětské onkologie ve FN Brno a podílí se na jejích publikačních a výzkumných aktivitách a grantech. Ve svém oboru se má stále co učit.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Své profesi jsem se věnovala tak poctivě, že jsem si uhnala latentní tuberkulózu. V současnosti již mám více rozumu a ve volném čase se straním všeho patologického. Žiju na malé vesnici a s manželem vychovávám dvě dcery. V zimě se věnuji ručním pracím (háčkování, pletení, vyšívání, šití), na jaře zahradničím, v létě zavařuji přebytky ovoce a zeleniny a na podzim suším šípky. S oblibou si čtu, soutěžím, hraji stolní hry, luštím obtížné druhy křížovek a slovní hádanky. Cvičím jógu a ráda vyrazím do přírody pěšky či na kole. Nemám profil na sociálních sítích ani chytrý telefon.

TŘI POUČKY (nejen) PRO STUDENTY PATOLOGIE

Vzácné choroby nechodí po horách, ale po lidech.
Jedna mitóza malignitu nedělá.
Apoptóza – rodná sestra mitózy.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Odříkaného chlebíčka největší krajíc.

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: eozinofil
Oblíbený orgán: placenta
Oblíbená choroba: Hirschsprungova nemoc
Oblíbený nádor: sakrokokcygeální teratom
Oblíbené histologické barvení: kvalitní hematoxylin-eozin
Oblíbený film z lékařského prostředí: Městem chodí Mikuláš (K. Kachyňa)
Oblíbený seriál z lékařského prostředí: M*A*S*H
Oblíbená kniha z lékařského prostředí: Roky v kruhu (J. Glazarová)
Oblíbený lékař-spisovatel: Valja Stýblová
Oblíbená osobnost v oboru patologie: prof. MUDr. Dagmar Benešová, DrSc.
Oblíbená česká věta: Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. (Nejdelší česká věta bez samohlásky.)
Oblíbená věta z učebnice patologie: Příčiny disekce jsou temné.
Oblíbený český jazykolam: Strýc Šusta suší šusťák.
Oblíbený patologický jazykolam: hemofagocytující lymfohistiocytóza