Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Vystudovala 2. lékařskou fakultu (2.LF) UK v Praze a od jejího ukončení v roce 1998 dodnes na 2.LF UK a ve FN Motol pracuje. Zaměřuje se na diabetologii a endokrinologii. Zprvu se věnovala na Pediatrické klinice zejména léčbě dětí s diabetem a výzkumu imunopatologie diabetu. Od roku 2014 působí na Interní klinice, kde se věnuje léčbě stejného spektra pacientů, pouze ale dospělého věku. Zde také vyučuje Vnitřní lékařství a klinickou propedeutiku. Postupně získala několik specializací, a to v oborech Alergologie a klinická imunologie, Lékařská genetika a Diabetologie a endokrinologie. Je autorkou (spoluautorkou) několika desítek článků v impaktovaných časopisech a řady českých odborných článků. Napsala také několik knih pro odbornou veřejnost a několik knih pro laiky (pro pacienty). V roce 2016 byla jmenována profesorkou pro obor Vnitřní nemoci.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBORNÉ POČINY

Kniha – Léčba inzulínovou pumpou aneb každodenní život rodiny Novákovy.
Kniha – Není bezvýchodných situací aneb příběhy lidí s diabetem.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

Pokud chce lékař dobře diagnostikovat a léčit (což by tedy měl každý lékař chtít), musí rozumět tomu, co se za danou diagnózou skrývá. Navíc student, který dobře zvládne preklinické předměty, z nichž je patologie bezesporu předmětem nejtěžším, má už takříkajíc skoro vyhráno. Tak trochu závidím dnešním studentům medicíny nepoměrně snazší dostupnost veškerých odborných informací. Nejsem sice tak stará, ale studium jsem absolvovala ještě v době předinternetové (a samozřejmě předmobilové). Ještě bych okomentovala význam kapitoly, na které jsem se tedy trochu podílela. Samozřejmě ji považuji za velmi důležitou. Nejen ovšem proto, že diabetologie je moje takříkajíc srdeční záležitost, ale především kvůli tomu, že s diagnózou diabetu se setká lékař opravdu každé specializace.

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

Volný čas bohužel moc nemám. Moje koníčky jsou kreslení (nejraději mám olejomalbu, zejména kresbu portrétů a figurální kresbu) a psaní. Ráda plavu a potápím se.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Pokus se změnit to, co jde. Co nejde, nad tím se netrap. A pokud se přesto trápíš – zkus zahnat to trápení prací. Pozn. – a tak se ze mne stal workholik.

VZKAZ AKTUÁLNÍM STUDENTŮM PATOLOGIE

Patologie je zajímavá, ale těžká. Tak to učení nenechávejte na poslední chvíli!

PROČ SE VĚNOVAT PATOLOGII PROFESNĚ

Vaši pacienti budou krásně spolupracovat a nebudou vůbec nic říkat …

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: beta buňka pankreatu
Oblíbený orgán: mozek
Oblíbený nádor: jakýkoliv benigní
Oblíbený gen: inzulínový
Oblíbená translokace: bez preference
Oblíbené histologické barvení: hematoxylin-eozin (nejsem patolog, a tak už si je moc nepamatuji, na toto jsem si ovšem ještě vzpomenula 🙂 )
Ranní ptáče nebo noční sova? velmi ranní ptáče
Oblíbený film: Marťan
Oblíbená kniha: 2001: Vesmírná odysea
Oblíbený seriál: Star Trek, patřím ke skalním trekkies, neraději mám Novou generaci
Oblíbený hudební žánr: Opera
Oblíbené jídlo: momentálně bramborák
Oblíbené zvíře: panda
Oblíbený sport – aktivně: potápění
Oblíbený sport – pasivně: běh (manžel běhá půlmaratony a podobně vražedné tratě, tak mu chodím alespoň fandit)
Oblíbená barva: modrá (tzv. pruská modř, tj. hodně tmavá modrá)
Oblíbené roční období: podzim
Oblíbený školní předmět (mimo LF): dějepis (nejlepší byly ale ve škole přestávky 🙂 )
Oblíbený nealkoholický nápoj: tonic
Oblíbený alkoholický nápoj: sekt