Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Dana Brzobohatá

Ředitelka a jednatelka nakladatelství LD s.r.o. (součástí je Tiskárna Prager a vydavatelství LD Prager Publishing), které v porevolučních dobách v roce 1996 založila, aby bylo možné zachovat výrobu bývalé tiskárny Lidová Demokracie na Karlově náměstí (v té době známá jako Václavská 12), ve které pracovala. Od té doby prošlo nakladatelství i tiskárna mnoha obměnami a v průběhu let se firma začala věnovat vydávání lékařských časopisů, mezi mnohými i časopisu Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. V rámci dlouholeté spolupráce se šéfredaktorem časopisu prof. Zámečníkem tak vznikl nápad vydat novou učebnici patologie právě v tomto nakladatelském domu.

OSOBNÍ KOMENTÁŘ K UČEBNICI

K oboru polygrafie (záměrně uvádím polygrafie, protože v letech minulých bylo nakladatelství a tiskárna mnohdy jeden celek – Vilímkovo nakladatelství, Topičovo nakladatelství, Melantrich či Lidová demokracie – tedy vydavatelství a tiskárna) jsem se dostala úplně náhodou. Už jako dítě jsem si neuměla představit, že budu dělat něco jiného nežli malovat, a ejhle, vše bylo jinak – chtěla jsem studovat výtvarnou školu, ale v minulém režimu bylo vše regulované a velký počet uchazečů… Tak jsem jako další pokus zvolila grafickou školu – obor polygrafie – snad i proto, že jsem knihy měla ráda a zajímalo mě, jak se vlastně tvoří a vznikají. Tehdy vše začalo a má cesta se nasměrovala postupem času k založení vlastního provozu, který již přes dvě dekády produkuje knihy a tiskoviny a kde nyní vznikla nová učebnice patologie.

Věřím, že se nová učebnice stane užitečnou a příjemnou součástí studia medicíny a studenti si ji rádi po složení zkoušek ponechají ve svých knihovnách. A to bude největší odměna všem, kdo se na této učebnici podíleli, ale hlavně editorovi prof. Zámečníkovi, který tímto počinem nasadil vysokou laťku svým následovníkům. Je obdivuhodné, jak toto vše zvládnul v tak krátkém čase, a to vše při svém hlavním profesním zaměstnání. Byla to spolupráce přátelská, která měla cíl, smysl a říz, a doufám, že bude oceněna. Vlastně první ocenění už nastalo tím, že nakladatelství LD PRAGER PUBLISHING mohlo toto dílo vydat (a věřím tomu, že nebude poslední).

CO DĚLÁ, KDYŽ NEDĚLÁ

V mém případě při vedení firmy mnoho volného času nezbývá a vlastně to si ho užiji jen ve formě dovolených, když odcestuji mimo blízkost provozu a neřeším nic pracovního … pak konečně vypnu.

OSOBNÍ KRÉDO/MOTTO

Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš! (Forrest Gump)
…právě jeden takový bonbónek je pro mě i učebnice Patologie 🙂

DOTAZNÍK – RYCHLÉ OTÁZKY

Oblíbená buňka: ta funkční
Oblíbený orgán: dobrý člověk (celý)
Oblíbený nádor: žádný
Oblíbený gen: asi ten dobrý
Ranní ptáče nebo noční sova? Jak kdy.
Oblíbený film: dle nálady
Oblíbená kniha: Asi by to měla být Patologie 🙂
Oblíbený seriál: Nemocnice na kraji města 🙂
Oblíbený hudební žánr: nejsem vybíravá
Oblíbené jídlo: To, co uvaří někdo jiný 🙂
Oblíbené zvíře: všechna krom plazů
Oblíbený sport – aktivně: chůze
Oblíbený sport – pasivně: ty ostatní 🙂
Oblíbená barva: všechny jsou krásný
Oblíbené roční období: jaro, léto, podzim, zima – v každém si něco najdu
Oblíbený školní předmět (mimo LF): v první třídě psaní
Oblíbený nealkoholický nápoj: voda
Oblíbený alkoholický nápoj: Jak kdy a jak s kým.