Učebnice PATOLOGIE

Internetové stránky učebnice PATOLOGIE

Rejstřík – pracovní

Symboly

 • 3-hydroxybutyrát 773
 • 5α-reduktáza 604
 • α-1,4-glukosidáza 62
 • α-1-antitrypsin 413
 • α-fetoprotein 194, 258
 • α-synuklein 698
 • β-catenin 213
 • ΔCp 904

A

 • AA amyloidóza 72
 • AANF amyloidóza 73
 • abdominální gravidita 638
 • abortus 801
 • abraze 167
 • abrupce placenty 641
 • absces 105
 • – jater 538
 • – mozku 683
 • acetoacetát 773
 • acidurický infarkt ledviny 84
 • acinický karcinom 459
 • acne vulgaris 789
 • acrodermatitis chronica atrophicans 848
 • adaptace 13
 • Addisonova choroba 76, 753
 • adenobronchiální píštěl 112
 • adenofibrom 624
 • adenoidně cystický karcinom, slinné žlázy 459
 • adenoidní vegetace 394
 • adenokarcinom in situ 237
 • adenokarcinom, obecně 237
 • prostaty 605
 • kolorektální 511
 • plic 437
 • pankreatu, duktální 560
 • žaludku 484
 • jícnu 474
 • – žlučníku 549
 • adenomatoidní nádor 525, 627
 • adenom 236
 • – folikulární, štítné žlázy 761
 • – hepatocelulární 546
 • – hypofýzy 750
 • – laktační, prsu 659
 • – onkocytární, štítné žlázy 761
 • – papilární, ledviny 592
 • – pleomorfní, slinné žlázy 458
 • – příštítného tělíska 765
 • – „serrated“, střeva 508, 509
 • střeva 508
 • – toxický, štítné žlázy 761
 • adenomyoepiteliom 660
 • adenomyóza 620
 • adenózový tumor 657
 • adiponektin 771
 • adrenogenitální syndromy 755
 • adultní kmenové buňky 126
 • adultní polycystóza 589
 • aerobní glykolýza 217
 • aetas provecta 17
 • aflatoxin 199
 • aftózní stomatitida 451
 • aftózní vřed 501
 • afty 451
 • AGE (“advanced glycosylation end-products”) 774
 • ageneze 176
 • – ledviny 591
 • – močového měchýře 591
 • – nosu 391
 • – pankreatu 551
 • – thymu 447
 • agresivní fibromatóza 249
 • achalazie 467
 • AIDS 859
 • AIDS-dementia complex 687
 • akantolýza 780
 • akantóza 780
 • akcesorní pankreas 551
 • – placenta 641
 • – slezina 380
 • – štítná žláza 392
 • aknekeloid 789
 • akrální lentiginózní melanom 795
 • akrochordon 797
 • aktinická cheilitida 453
 • aktinická keratóza 791
 • aktinomykóza 619
 • aktivační mutace 155
 • aktivní plaka 690
 • akutní B lymfoblastická leukémie 348
 • – cor pulmonale 409
 • – demyelinizační encefalomyelitida 691
 • – difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida 578
 • gastritida 478
 • – intersticiální pankreatitida 555
 • lymfoblastické leukémie (ALL) 347
 • myeloidní leukémie (AML) 346
 • – nekrotizující pankreatitida 555
 • pankreatitida 553
 • posthemoragická anémie 338
 • pyelonefritida 585
 • – renální selhání 568
 • – retrovirový syndrom 860
 • – T lymfoblastická leukémie 348
 • – tubulární poškození 584
 • AL amyloidóza 71
 • albinismus 75
 • alciánová modř 876
 • aldóza reduktáza 774
 • alergická bronchopulmonální aspergilóza 854
 • alergická kontaktní dermatitida 783
 • Alexandrova choroba 691
 • alfa-1-antitrypsin 413
 • alfa-fetoprotein 194, 258
 • alimentární botulismus 851
 • ALIP fenomén 345
 • alkaptonurie 76
 • alkohol 164
 • alkohol dehydrogenáza 539
 • alkoholická kardiomyopatie 322
 • – steatohepatitida 539
 • alkoholismus 165
 • alkylační látky 199
 • Alportův syndrom 577
 • alterace 89
 • arteria lusoria 305
 • alveolární rhabdomyosarkom 252, 815
 • Alzheimerova choroba 694
 • Amanita phalloides 540
 • amebiáza 687
 • amébová dyzentérie 498, 856
 • – keratitida 856
 • améby 856
 • amelie 720
 • ameloblastický fibrom 456
 • – fibrosarkom 456
 • ameloblastom 455
 • amelogenesis imperfecta 450
 • amplifikace 155
 • amplikonu 908
 • ampulom 550
 • amputační neurom 711
 • amylin 771
 • amyloid 69
 • amyloidóza 69
 • – Aβ amyloidóza 73, 695
 • – Aβ2M amyloidóza 73
 • – AA amyloidóza 69, 72
 • – AANF amyloidóza 73
 • – AL amyloidóza 71
 • – ATTR amyloidóza 73
 • – chronicky dialyzovaných pacientů 73
 • – ledvin 576
 • – hereditární transthyretinová 74
 • – izolovaná atriální 73
 • – senilní, srdce 72, 73
 • amyotrofická laterální skleróza 698
 • anafylaktická reakce 137
 • anafylaktický šok 49
 • analgetická nefropatie 586
 • anaplastický astrocytom 701
 • – karcinom štítné žlázy 762
 • – velkobuněčný lymfom 373
 • anaplázie 185
 • ANCA protilátky 423, 572
 • ANCA-pozitivní glomerulonefritidy 580
 • ANCA-pozitivní vaskulitidy 295
 • androblastom 635
 • anemický syndrom 331
 • anémie 331
 • akutní posthemoragická 338
 • aplastická 353
 • hemolytická 335
 • autoimunitní 337
 • – – extrakorpuskulární 336
 • – – korpuskulární 335
 • – – mikroangiopatická 337
 • – chronických onemocnění 334
 • – megaloblastové 334
 • perniciózní 334
 • sideropenická 334
 • srpkovitá 336
 • anencefalie 673
 • aneurysma cordis acutum 318
 • – – chronicum 318
 • aneuryzma 291
 • aneuryzmatická kostní cysta 732
 • Angelmanův syndrom 157
 • angína 394, 841
 • angina abdominalis 291
 • – granularis 394
 • – lingualis 394
 • – palatina 394
 • – pectoris 319
 • – pharyngis lateralis 394
 • – retronasalis 394
 • angina pectoris 319
 • angiodysplázie 488
 • angioedém 788
 • angiogeneze 129
 • angiogenní switch 215
 • angioimunoblastický T-buněčný lymfom 373
 • angiokeratoma corporis diffusum 59
 • angiokeratom 59
 • angiolipom 250
 • angiomyolipom 594
 • angiom z litorálních buněk 383
 • angiosarkom 255
 • angulární apertura 878
 • anguli infectiosi 163, 451
 • anizonukleóza 186
 • ankyloglosie 450
 • ankylóza 744, 745
 • ankylozující spondylartritida 746
 • ankyrin 335
 • anodoncie 450
 • anoikis 28, 214
 • anomálie vyústění plicních žil 306
 • anomální návrat plicních žil 306
 • anorektální syndrom 123
 • anorexia nervosa 17
 • anti-GBM glomerulonefritida 296, 580
 • antimitochondriální protilátky 543
 • antineuronální protilátky 705
 • antinukleární protilátky 145
 • antrakóza 84
 • antrax 431, 850
 • antrochoanální polyp 393
 • anurie 568
 • aortální insuficience 313
 • – stenóza 312
 • APC/β-catenin 512
 • apendicitida 504
 • Apgar skóre 805
 • apikální granulom 455
 • aplastická anémie 353
 • aplázie 176
 • apokrinní metaplázie 657
 • apolipoprotein E 70, 695
 • apoplexie 41
 • apoptóza 24
 • apoptozómy 27
 • apendicitida 504
 • appendicitis rudimentaria 504
 • arachnodaktylie 720
 • acute respiratory distress syndrome 411
 • ARDS 411
 • argyróza 83
 • arhinencefalie 674
 • Arnold-Chiariho malformace 674
 • aromatické aminy 199
 • array-CGH 901
 • arrhenoblastom 635
 • arterializace oběhu 534
 • arterioloskleróza 287
 • arterioskleróza 287
 • arteriovenózní hemangiom 253
 • arteriovenózní malformace 253, 676
 • artritida 743
 • – dnavá 746
 • – juvenilní idiopatická 746
 • hnisavá 743
 • – psoriatická 746
 • – revmatická 744
 • revmatoidní 744
 • – seronegativní 745
 • – tuberkulózní 744
 • artróza 739
 • arytmogenní kardiomyopatie pravé komory 324
 • arzénová keratóza 792
 • ascites 519
 • – chylosus 519
 • Aschoffovy uzlíky 103, 310
 • aspergilóza 432, 854
 • aspirace mekonia 805
 • – plodové vody 805
 • aspirační pneumonie 427
 • asplenie 380
 • asteroidní inkluze 117
 • asthma bronchiale 415
 • astmatický záchvat 415
 • astrocytomy 701
 • ataxia teleangiectasia 706
 • atelektáza 406
 • aterom 797
 • aterosklerotický plát 290
 • ateroskleróza 287
 • atopický ekzém 783
 • atrézie 176
 • – hrtanu 392
 • – choan 391
 • – jícnu 462
 • – střeva 464
 • atrioventrikulární kanál 302
 • atrium commune 301
 • atrofie 16
 • – gelatinózní 16
 • – hnědá 16
 • – numerická 17
 • – prostá 16
 • – spinální muskulární 699
 • atrophia fusca 16, 77
 • – lipomatosa 17
 • ATTR amyloidóza 73
 • atypická adenomatózní hyperplázie plic 437
 • – hyperplázie endometria 622
 • – mykobakteria 116
 • – pneumonie 431
 • atypické mykobakteriózy 435
 • atypický adenom hypofýzy 750
 • – fibroxantom 250
 • – HUS 387
 • – karcinoid 438
 • – lipom 251
 • – teratoidní/rhabdoidní nádor 704
 • atypie 185
 • Auspitzův fenomén 783
 • autofagický stres 55
 • autofagie 29, 55, 214
 • autofagopolyzóm 30
 • autofagozóm 30
 • autoimunitní hemolytická anémie 337
 • hepatitida 538
 • – inzulitida 770
 • – myopatie 717
 • onemocnění 142
 • pankreatitida 556
 • – polyendokrinní syndrom 753
 • autokrinní smyčka 209
 • autolýza 33
 • autonomní neuropatie 712
 • autosplenektomie 382
 • autotechnikony 871
 • autozomálně dominantní přenos choroby 156
 • – recesivní přenos choroby 156
 • avitaminózy 161
 • avulzní zlomenina 723
 • axilární hidrosadenitida 840
 • azbestóza 84, 426
 • azobarviva 199
 • azotemie 568
 • Azzopardiho fenomén 438
 • Aβ2M amyloidóza 73
 • Aβ amyloid 695
 • Aβ amyloidóza 73

B

 • bacilární angiomatóza 359
 • dyzentérie 846
 • bakteriální peritonitida 520
 • – vaginóza 614
 • bakteriémie 171
 • balanitida 599
 • balanitis xerotica obliterans 781
 • balanopostitida 599
 • balkánská nefropatie 586
 • balónová degenerace 780
 • Balserovy nekrózy 555
 • Banffská klasifikace 142
 • Bangova choroba 850
 • Barrettův jícen 473
 • base excision repair 220
 • bazaliom 235, 792
 • bazický fibroblastický růstový faktor 215
 • bazilární meningitida 115, 683
 • bazocelulární karcinom 235, 792
 • BCGitida 604
 • Beckerova choroba 716
 • Bechtěrevova nemoc 746
 • benigní versus maligní 184
 • benzo(a)pyren 199
 • bércové vředy 297
 • Bergerova choroba 577
 • beri-beri 163
 • berlínská modř 876
 • Bernard-Soulierův syndrom 388
 • Bestův karmín 876
 • běžná intersticiální pneumonie 418
 • běžná variabilní imunodeficience 149
 • bilharzióza 857
 • biliární sepse 549
 • bilirubin 80
 • bílý spongiózní névus 450
 • biopsie 866
 • bioptické vyšetření 873
 • biotransformace 198
 • blastická krize 342
 • blastogeneze 179
 • blastomykóza 432
 • blaťácká horečka 848
 • blefaritida 708
 • Bloomův syndrom 30
 • bloudivá slezina 381
 • bludná ledvina 590
 • B lymfoblastický lymfom 348
 • bodové mutace 154
 • body mass index 159
 • botulismus 851
 • boubel 858
 • Bowenova choroba (dermatóza, nemoc) 600, 792
 • bradavice 790, 838
 • branchiogenní cysta 392
 • brániční hernie 406
 • Breslow (staging melanomu) 796
 • Brennerův nádor 629
 • Brodieho absces 729
 • bronchiální atrézie 405
 • bronchiektázie 416
 • bronchiolitida respiračních bronchiolů 421
 • bronchiolizace alveolů 412
 • bronchogenní cysta 405
 • bronchogenní karcinom 435
 • bronchopneumonie 427
 • bronchopulmonální dysplázie 808
 • brucelóza 849
 • břišní tyfus 497, 847
 • B symptomy 342, 377
 • Budd-Chiariho syndrom 545
 • bula 779
 • bulózní impetigo 840, 841
 • – pemfigoid 786
 • buněčná smrt 14, 19
 • buňky lakunární 375
 • – Langhansovy 110
 • – Reedové Sternberga 374
 • Burkholderia cepacia 845
 • Burkittův lymfom 370
 • bypass 320

C

 • C3 glomerulonefritida 579
 • CA 15-3 194
 • CA 19-9 194
 • CA 125 194
 • CADASIL 677
 • cadherin 213
 • Cajalovy interstitiální buňky 486
 • calor 97
 • calpain-3 716
 • caput quadratum 726
 • – succedaneum 806
 • Caroliho choroba 529
 • Castlemanova choroba 359
 • CDK inhibitory 211
 • celiakální sprue 491
 • celiakie 491
 • celogenomové sekvenování 908
 • Celsovy znaky 97
 • celulární rejekce 142
 • central core disease 717
 • centrální obezita 160
 • – pontinní myelinolýza 691
 • centroacinární emfyzém 414
 • centroblasty 356
 • centrocyty 356
 • centronukleární myopatie 717
 • cerebrální amyloidová angiopatie 678
 • ceroid 77
 • cervikální intraepiteliální neoplázie (CIN) 617
 • cervikální polyp 617
 • cetuximab 514
 • cévní malformace CNS 675
 • cévní mozková příhoda (CMP) 676
 • CFTR gen 552
 • chronická inflamatorní demyelinizační polyneuropatie 713
 • ciliopatie 529
 • CIN (cervikální intraepiteliální neoplázie) 617
 • cirhóza jater 533
 • cirkulující nádorové buňky 909
 • cirkumskriptní peritonitida 520
 • CISH 895, 896
 • Clark (staging melanomu) 796
 • claudicatio intermittens intestinalis 291
 • Clostridium difficile associated disease 851
 • Clostridium difficile infection 851
 • condyloma acuminatum 600, 838
 • condylomata lata 119
 • Connův syndrom 755
 • copy number variation 157, 905
 • cor bilaterale 46
 • „core-cut“ biopsie 656
 • „core-needle“ biopsie 656
 • cor hirsutum 101
 • hypertonicum 46, 327
 • pulmonale 46, 327
 • – – acutum 46
 • – – chronicum 46
 • – translatum 46
 • cornu cutaneum 791
 • coryza syphilitica 393
 • Councilmanova tělíska 532
 • Cowdenův syndrom 224
 • C-reaktivní protein 98
 • CREST syndrom 148
 • Creutzfeldt-Jakobova choroba 688
 • – nová varianta 689
 • Crohnova choroba 501
 • crossing point 904
 • cruor 36
 • CTLA-4 219
 • Curshmannovy spirály 416
 • Cushingova nemoc 751, 754
 • Cushingův syndrom 752, 754
 • CVID 149
 • cyanotická vada 300
 • cyanóza 46
 • cyklin dependentní kináza 211
 • cyklin 211
 • cylindrom 797
 • cysta 227
 • – aneuryzmatická kostní 732
 • – Bartholiniho žlázy 610
 • – branchiogenní 392
 • – bronchogenní 405
 • – čokoládová 620
 • – dentigerózní 455
 • – dermoidní 636
 • – endometroidní 628
 • – epidermoidní 797
 • – folikulární 455, 628
 • – ganglionová, kostní 732
 • – jícnu 462
 • – juxtaartikulární, kostní 732
 • – laterální krční 392
 • – lymfoepiteliální 392
 • – mediální krční 392
 • – mediastinální 446
 • – nazolabiální 455
 • – omfaloenterická 465
 • – ovariální 628
 • – paraampulární, stěny duodena 551
 • – radikulární 455
 • – solitární kostní 732
 • – žlutého tělíska 628
 • cysticerkóza 858
 • cystická fibróza 552
 • cystický adenolymfom 458
 • cystický nefrom 823
 • cystitida 597
 • cystogranulom 455
 • cystolitiáza 595
 • cytoblok 873
 • cytochrom P450 dependentní monooxygenáza 199
 • cytologie 873
 • cytolýza a balónová degenerace 780
 • cytomegalická inkluzní choroba 835
 • cytomegalovirus 834
 • cytomegalovirová encefalitida 686
 • – mononukleóza 835
 • cytopatický efekt virové infekce 172
 • cytospin 873

Č

 • časný asfyktický syndrom 805
 • černý kašel 845
 • červená hepatizace 428
 • čokoládová cysta 620

D

 • Dandy-Walkerova malformace 674
 • dediferencovaný liposarkom 251
 • defekt septa komor 303
 • – – síní 301
 • – – typu ostium secundum 301
 • defenziny 129
 • deficit enteropeptidázy 491
 • – α1-antitrypsinu 60, 543
 • – von Willebrandova faktoru 389
 • – disacharidáz 491
 • deformace 177
 • dehiscence rány 130, 131
 • dehydratace 44
 • dekalcifikace 869
 • dekompresní (kesonová) nemoc 167
 • dekubitální vřed 130
 • demence s Lewyho tělísky 697
 • demineralizace 869
 • Demodex folliculorum 789
 • demyelinizační onemocnění CNS 689
 • dendritické buňky 95
 • dentigerózní cysta 455
 • dentinogenesis imperfecta 450
 • dentoalveolární absces 455
 • de Quervainova tyreoiditida 761
 • de Queyratova erytroplázie 600
 • dermadromy 778, 798
 • dermatitida 780
 • – alergická kontaktní 783
 • ekzém 783
 • – fotodermatitida 783
 • – herpetiformis Duhring 786
 • – kontaktní 783
 • – nummulární 783
 • puchýřnatá 784
 • – seboroická 783
 • – solární 783
 • – spongiotická 783
 • dermatofibrom 250
 • dermatofibrosarcoma protuberans 250, 797
 • dermatofyta 855
 • dermatofytóza 789
 • dermatomykóza 789
 • dermatomyozitida 718
 • dermatopatická lymfadenopatie 359
 • dermatóza 780
 • dermoidní cysta 636
 • deskvamativní intersticiální pneumonie 421
 • desmoid 249
 • desmoplastický nádor z malých kulatých buněk 526
 • dětská mozková obrna 806
 • dětský syndrom dechové tísně 807
 • dětský typ tuberkulózy 114
 • diabetes mellitus 767
 • – – 1. typu 770
 • – – 2. typu 771
 • – gestační 769
 • – glukokinázový 772
 • – HNF 772
 • – insipidus 752
 • – LADA 770
 • – MODY 772
 • – monogenní 772
 • – novorozenecký 772
 • – sekundární 769
 • – steroidní 769
 • – transkripčních faktorů 772
 • diabetická glomeruloskleróza 576
 • – ketoacidóza 772
 • – makroangiopatie 774, 776
 • – mikroangiopatie 774,775
 • – nefropatie 576, 775
 • – neuropatie 713, 775
 • – noha 776
 • – retinopatie 709, 775
 • diafragmatická hernie 464, 523
 • diafragmatický infarkt myokardu 317
 • diatézové konkrementy 85
 • DIC 389
 • diferencovaný PeIN 600
 • – VIN 611
 • difterický exotoxin 844
 • – zánět 102
 • difterie 844
 • difúzní alveolární hemoragie 411
 • – astrocytom 701
 • – axonální postižení 675
 • – idiopatická hyperplázie neuroendokrinních buněk (DIPNECH) 438
 • – leiomyomatóza 625
 • – alveolární poškození 411
 • – neurofibrom 265
 • peritonitida 520
 • – středočárový gliom 703
 • velkobuněčný B lymfom 368
 • DiGeorgeův syndrom 149, 447
 • digitální PCR 904
 • dilatační kardiomyopatie 321
 • disekce aorty 293
 • diseminovaná intravaskulární koagulopatie 389
 • diskoidní lupus 781
 • disociace 238
 • disrupce 176
 • distribuční šok 49
 • divertikl 468
 • – epifrenický 469
 • – Meckelův 464
 • – střední hrudní 469
 • střeva 505
 • – Zenkerův 468
 • divertikulitida 506
 • divertikulóza, střevní 505
 • diverzní kolitida 503
 • dlaždicobuněčná metaplázie 18, 234
 • dlaždicobuněčný karcinom, obecně 234
 • papilom 232
 • dna 746
 • dnavá artritida 746
 • dnavé tofy 746
 • dobře diferencovaný liposarkom 251
 • “docking and locking” 216
 • dolichocefalie 67
 • dolichostenomelie 67
 • dolor 97
 • double-hit lymfomy 370
 • double minutes 206
 • Downův syndrom 152
 • dráha PI3K/Akt/mTOR 209
 • dual color break apart probes 899
 • – – dual fusion probes 899
 • Dubin-Johnsonův syndrom 530
 • Duchenneova choroba 716
 • duktální adenokarcinom pankreatu 560
 • – hyperplázie prsu 657
 • – intraepiteliální neoplázie 663
 • – karcinom in situ 662
 • duktektazie 656
 • duplikace střeva 464
 • Dupuytrenova kontraktura 248
 • Duretovy hemoragie 672
 • d-VIN 611
 • dvojvtoková komora 306
 • dvojvýtoková pravá komora 304
 • dwarfismus 720
 • dynamické mutace 154
 • dynamický ileus 518
 • dysembryoplastický neuroepiteliální tumor 704
 • dyserytropoéza 345
 • dysfagie 466
 • dysganglionóza 465
 • dysgerminom 259, 635
 • dysgranulopoéza 345
 • dyskeratóza 235, 780
 • dysmegakaryopoéza 345
 • dysostózy 719
 • dysplastický névus 794
 • dysplázie 176, 225, 232
 • dysrafie 177, 673
 • dystopie 176
 • dystrofická kalcifikace 68
 • dystrofinopatie 716
 • dyzentérie 496

E

 • EATL 493, 516
 • ebrieta 165
 • Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně 307
 • eburneace 740
 • EBUS 874
 • E-cadherin 663
 • ECL buňky 487
 • eczema herpeticatum 834
 • edém 43
 • mozku 670
 • plic 408
 • – venostatický 43
 • – hypoproteinemický 44
 • Edwardsův syndrom 152
 • EGFR 209
 • Ehlers-Danlosův syndrom 67
 • echinokokóza 539, 858
 • Eisenmengerův syndrom 301
 • ekchymóza 41, 385
 • eklampsie 650
 • ektopická prsní žláza 656
 • ektopický pankreas 551
 • ektopie 176
 • ektropium 616, 707
 • ekzém 783
 • ekzém-dermatitida 783
 • elefantiáza 44
 • – genitálu 123
 • elektrický proud 166
 • elektronová mikroskopie 882
 • embolie 38
 • – paradoxní 39
 • plicní 408
 • – plodové vody 39, 652
 • – plynová 39
 • – trombotická 38
 • – tuková 40
 • – vzduchová 39
 • embryonální karcinom 259, 602
 • – kmenové buňky 126
 • – rhabdomyosarkom 252, 815
 • embryonální nádory CNS 703
 • Emery-Dreifussova myodystrofie 716
 • emfyzém mediastina 445
 • – centroacinární 414
 • – panacinární 414
 • – paraseptální 414
 • – pericikatrikózní 414
 • plic 413
 • empyema saccatum 104
 • empyém 103
 • – pleury 442
 • enantém 779
 • encefalitida
 • – amébová, granulomatózní 856
 • – cytomegalovirová 686
 • – herpetická 685, 834
 • – limbická 705
 • – primární amébová 856
 • – Rasmussenova 707
 • – s anti-NMDA protilátkami 705
 • – středoevropská klíšťová 685
 • encefalomalacie 677
 • encefalopatie, toxické a metabolické 692
 • endocarditis verrucosa 310
 • endoftalmitida 709
 • endokarditida 307
 • infekční 307
 • – Libman-Sacksova 146, 311
 • – marantická 311
 • nebakteriální trombotická 311
 • revmatická 310
 • – sterilní (neinfekční) 310
 • endokrinní amyloid 73
 • endometriální polyp 622
 • – stromální sarkom 626
 • – stromální uzel 626
 • endometrióza 620
 • endometritida 619
 • endometroidní cysta 620, 628
 • karcinom 632
 • endotoxin 173
 • endotoxinový šok 49
 • “end stage kidney” 583
 • enchondrom 735
 • enchondromatóza 735
 • enteritis regionalis 501
 • enterokolitidy, infekční 494
 • enteropatický T lymfom 372, 493
 • entezopatie 746
 • entropium 707
 • enzymová histochemie 876
 • – substituční léčba 54
 • eozinofilní ezofagitida 470
 • – gastritida 481
 • – granulocyt 96
 • granulom 352
 • – granulomatóza s polyangiitidou 296, 424
 • – pneumonie 424
 • ependymom 703
 • ephelides 76
 • EPH gestóza 650
 • epidemická parotitida 839
 • epidermoidní cysta 797
 • epidermolysis bullosa congenita 786
 • epidermolýza 780
 • epidermotropismus 372, 798
 • epidurální absces 682
 • epidurální krvácení 680
 • epifrenický divertikl 469
 • epigenetické změny 155
 • epiglotitida 397
 • epilepsie 706
 • epispadie 591
 • epistaxe 41
 • epiteliálně-mezenchymální tranzice 216
 • epiteliální inkluze 378
 • epiteloidní hemangioendoteliom 254
 • epitelové nádory 229
 • – z povrchového epitelu 232
 • – ze žlazového epitelu 236
 • epitop 886
 • epoxid 199
 • epulis 452
 • eroze 476, 779
 • erysipel 841
 • erytém 780
 • erythema marginatum 842
 • migrans 848
 • – nodosum 787
 • erytroleukoplakie 403
 • erytroplakie 233, 403, 453
 • esenciální trombocytémie 344
 • escharotický zánět 102
 • Escherichia coli 846
 • estezioneuroblastom 400
 • eventrace bránice 464
 • Ewing-like sarcoma 255
 • Ewingův sarkom 255, 738
 • exantém 779
 • exekuční kaspázy 27
 • exkoriace 779
 • exom 908
 • exomové sekvenování 908
 • exotoxiny 173
 • expanze nestabilních trinukleotidových repetic 154
 • expresivita 156
 • expresní profilování 909
 • exstrofie močového měchýře 591
 • exsudace 88, 90
 • exsudát 43
 • extracelulární sítě neutrofilů 93
 • extrakorpuskulární hemolytické anémie 336
 • extramamární Pagetova choroba 613
 • extramedulární hematopoéza 339
 • extranodální NK/T buněčný lymfom 371
 • extrapyramidový syndrom 697
 • extrauterinní gravidita 637
 • extravaskulární hemolýza 77
 • extravazace 41
 • extrinsická alergická alveolitida 419
 • ezofagitida 470
 • – eozinofilní 470
 • – korozivní 471
 • – postaktinická 471
 • refluxní 471
 • – toxická / léková 471

F

 • Fabryho nemoc 59
 • facies hippocratica 44
 • fagofor 30
 • fagolyzozom 93
 • fagozom 93
 • fakomatózy 705
 • Fallotova tetralogie 303
 • familiární adenomatózní polypóza 509
 • – ALS 699
 • – amaurotická idiocie
 • – amyloidózy 74
 • – hyperbilirubinémie 82
 • – hypercholesterolémie 160
 • – medulární karcinom štítné žlázy 762
 • – melanom 224
 • – nádorové syndromy 223
 • – rekurentní hydatidózní mola 647
 • – retinoblastom 154
 • – středomořská horečka 74
 • farmakorezistentní epilepsie 706
 • farmářská plíce 419
 • faryngitida 394
 • fasciitida, nodulární 248
 • fascikulární 246
 • fatální familiární insomnie 688
 • febris rheumatica 842
 • – undulans 850
 • femorální hernie 522
 • fenylketonurie 51
 • feochromocytom 268
 • feroptóza 29
 • feruginózní tělíska 426
 • fetální alkoholový syndrom 179
 • – erytroblastóza 804
 • – hydrops 804
 • – rhabdomyom 818
 • fetofetální transfuze 805
 • fibrilin 66
 • fibrinoidní nekróza 22, 66
 • – změna vaziva 66
 • fibrinové tromby 37
 • fibrinózní zánět 101
 • fibroadenom 658
 • fibrocystické změny prsu 657
 • fibroelastická deficience 314
 • fibroepitelový polyp 614, 797
 • fibrolamelární hepatocelulární karcinom 546
 • fibrolipom 250
 • fibromatóza 248
 • – s inkluzními tělísky 816
 • – hluboká 249
 • – infantilní 816
 • – palmární 248
 • – penilní 249
 • – plantární 249
 • – agresivní 249
 • fibroprodukce 130
 • fibrosarkom 249
 • fibróza 134
 • fibrózní dysplázie 731
 • – hamartom 817
 • – histiocytom 797
 • – osteodystrofie 727
 • Filadelfský chromozóm 206, 340, 342
 • filarióza 298
 • fine needle aspiration biopsy (FNAB) 874
 • – cytology (FNAC) 874
 • FISH 895, 896
 • fissura abdominalis 463
 • fisurální cysty 455
 • flebolit 68
 • flebotrombóza 297
 • flegmóna 105
 • flegmonózní apendicitida 504
 • – gastritida 478
 • fluorescence 880
 • fluorescenční in situ hybridizace 896
 • fluorochromy 880
 • FNAB 760, 874
 • FNAC 874
 • foetor acetonaemicus 770
 • fokálně segmentální glomeruloskleróza 575
 • fokální kortikální dysplázie 674, 707
 • – nodulární hyperplázie 545
 • fokomelie 720
 • folikulární adenom štítné žlázy 761
 • – cysta 455, 628
 • – hyperplázie 447
 • karcinom štítné žlázy 762
 • – lipidóza 382
 • folikulární lymfom 367
 • folikulitida 789, 840
 • folikulolýza 359
 • foramen ovale patens 302
 • – – pervium 302
 • Fordyceovy skvrny 450
 • formol 869
 • fotodermatitida 783
 • fraktura 723
 • frataxin 699
 • Friedreichova ataxie 699
 • frontotemporální lobární degenerace (FTLD) 696
 • frynoderma 162
 • functio laesa 97
 • fundický glandulární polyp žaludku 483
 • funikulární myelopatie 335
 • funisitida 643
 • Furnierova gangréna 599
 • furunkl 789, 840
 • fúzní (chimerický) protein 206
 • fyzaliformní buňky 739

G

 • galaktosémie 51
 • galská nemoc 119
 • gangliogliom 704
 • ganglion 66
 • ganglioneuroblastom 266, 820
 • ganglioneurom 267, 820
 • ganglionová kostní cysta 732
 • gangréna 23
 • – plynatá 23
 • – suchá 23
 • – vlhká 23
 • – Furnierova 599
 • gangrenózní zánět 106
 • Gardnerův syndrom 509
 • gastrinom 563
 • gastritida 478
 • akutní 478
 • – eozinofilní 481
 • – flegmonózní 478
 • granulomatózní 481
 • chronická 478
 • – – autoimunitní 480
 • – – vyvolaná H. pylori 478
 • – stresová 478
 • – toxická 478
 • gastroduodenální vředová choroba 482
 • gastrointestinální neuroendokrinní nádory 515
 • gastrointestinální stromální tumor 486
 • gastropatie 478
 • gastroschíza 464
 • Gaucherova choroba 57
 • Gaucherovy buňky 57
 • GCNIS (germ cell neoplasia in situ) 257, 602
 • gelatinózní atrofie 16
 • genetická predispozice 157
 • genitální herpes 600, 834
 • genomická nestabilita 220
 • genomický imprinting 157
 • genotoxické kancerogeny 198
 • gen RAF 211
 • geny BRCA1/2 222
 • germinální nádory 257
 • – neseminomové 259
 • – ovaria 635
 • – seminomové 259
 • – varlete 601
 • germinální neoplázie in situ 257, 602
 • germinom 259
 • Gerstmann-Sträussler-Scheinkerův syndrom 688
 • gestační diabetes 769
 • gestační choriokarcinom 649
 • gestační trofoblastická nemoc 645
 • Ghonův komplex 114, 433
 • giardióza (lamblióza) 498, 856
 • Gierkeho choroba 62
 • gibbus 730
 • Gilbertův syndrom 82, 530
 • gingivostomatitida 451
 • GIST 486
 • glaukom 709
 • gliadin 491
 • glioblastom 701
 • gliomatosis cerebri 703
 • gliomy 701
 • glióza 670
 • Glivec 206
 • globální hypoxicko-ischemická encefalopatie 676
 • glomangiom 254
 • glomerulonefritida 571, 578
 • – akutní difúzní endokapilární proliferativní 578
 • – ANCA-pozitivní 580
 • – anti-GBM 296, 580
 • – C3 579
 • – fokálně segmentální 575
 • – imunokomplexové 579
 • – membranoproliferativní 579
 • – membranózní 575
 • post-streptokoková 578
 • rychle progredující 579
 • glomus tumor 254
 • glositida 452
 • glukagonom 564
 • glukocerebrosidáza 57
 • glukokinázový diabetes 772
 • glutaraldehyd 869
 • gluten-senzitivní enteropatie 491
 • glycogen storage disease 61
 • glykogenózy 61, 718
 • glykosylovaný hemoglobin 774
 • Gmelinova reakce 876
 • Goldblattův typ hypertenze 582
 • gonorrhoea 843
 • Goodpastureův syndrom 296, 411, 580
 • Gowersovo znamení 715
 • grade nádoru 194
 • grading 195
 • Graefeho příznak 757
 • granulační tkáň 128
 • granulom 109
 • granuloma annulare 787
 • granulomatosis infantiseptica 849
 • granulomatóza s polyangiitidou 423, 580
 • granulomatózně hnisavý zánět 109
 • granulomatózní záněty plic 422
 • granulomatózní amébová encefalitida 856
 • – angiitida nervového systému 677
 • – gastritida 481
 • – lymfadenitidy 358
 • – reakce 141
 • granulomy typu z cizích těles 109, 133
 • Graves-Basedowova choroba 758
 • Greggův syndrom 836
 • GTPázu aktivující protein 211
 • gumma 120, 683
 • gynekomastie 667
 • gynoidní obezita 160

H

 • hadrářská nemoc 431
 • haemascos 519
 • Haemophilus influenzae 844
 • haemorrhagia per diabrosin 41
 • – per diapedesin 41
 • – per rhexin 40
 • hallmark cells 374
 • hamartom 226
 • hamartomové polypy 483, 508
 • Hamazaki-Wesenbergova tělíska 117
 • Hand-Schüller-Christianova nemoc 352
 • Hansenův bacil 121
 • hapten 886
 • Hashimotova tyreoiditida 760
 • Heberdenovy uzly 741
 • Heerfordtův syndrom 118
 • Helicobacter pylori 201, 478
 • heliotropní erytém 791
 • – raš 718
 • HELLP syndrom 652
 • hemangioendoteliom 254
 • hemangiom 253
 • hemangiopericytom 255
 • hemarthros 41
 • hemateméza 41
 • hematin 80
 • hematogenní metastázy 189
 • hematogenní pigmenty 77
 • hematoidin 80
 • hematom 41, 385
 • hematomyelie 41
 • hematoxylin 875
 • hematoxylinová tělíska 145
 • hematurie 570
 • hemimegalencefalie 674
 • hemocefalus 678
 • hemofagocytární lymfohistiocytóza 377
 • hemofilie 388
 • hemoglobinurie 78
 • hemoglobin S  336
 • hemochromatóza 79
 • hemolytická anémie 335
 • – extrakorpuskulární 336
 • – korpuskulární 335
 • – mikroangiopatická 337
 • hemolytické onemocnění novorozence 337
 • hemolyticko-uremický syndrom 387, 583, 847
 • hemolýza 77
 • – extravaskulární 77
 • – intravaskulární 78
 • hemoperikard 325
 • hemoperitoneum 519
 • hemopoetické kmenové buňky 126
 • hemoptoe 41
 • hemoptýza 41
 • hemoragická infarzace 21, 40, 42
 • – nekróza 21
 • – pankreatitida 555
 • – střeva 488
 • hemoragické diatézy 385
 • hemoragie 40
 • hemoroidy 297, 489
 • hemorrhachis 41
 • hemosiderin 78
 • hemosideróza 79
 • hemothorax 441
 • Henoch-Schönleinova purpura 296, 389
 • hepar moschatum 48
 • hepatitida 536
 • – alkoholická 539
 • autoimunitní 538
 • virová 536
 • hepatizace 428
 • hepatoblastom 826
 • hepatocelulární adenom 546
 • hepatocelulární karcinom 546
 • hepatolentikulární degenerace 692
 • hepatosplenický T-buněčný lymfom 384
 • hepcidin 79, 542
 • HER-2 209, 278, 662
 • hereditární angioedém 398
 • hereditární difúzní žaludeční karcinom 485
 • – hemochromatóza 542
 • – hemoragická telangiektázie (morbus Osler-Weber-Rendu) 253
 • – chronická pankreatitida 556
 • – motorické a senzitivní neuropatie (HMSN) 712
 • – nepolypózní kolorektální karcinom 220, 512
 • – sférocytóza 335
 • – transthyretinová amyloidóza 74
 • hernia in cicatricae 523
 • hernie (kýla) 521
 • – brániční 406
 • – diafragmatická 464, 523
 • – femorální 522
 • – hiátová 467
 • – inguinální 522
 • – kongenitální 463
 • – kongenitální umbilikální 464
 • – Littréova 521
 • – Maydlova (retrográdní) 521
 • – mezokolická (Treitzova) 523
 • – obturatorní 522
 • – omentální burzy 523
 • – paraezofageální 467
 • – skluzná 467
 • – umbilikální 522
 • – v jizvě 523
 • – v oblasti linea alba 522
 • heroin 166
 • herpangina 395
 • herpetická encefalitida 685, 834
 • heterofilní protilátky 838
 • heteroplazmie 64
 • heterotopie 176
 • – pankreatické tkáně 463
 • Heymannova nefritida 575
 • hiátová hernie 467
 • hibernom 250
 • HIF1α 215
 • hipokampální skleróza 707
 • histiocytární nekrotizující lymfadenitida 360
 • histiocytóza splavů 357
 • – X 352
 • – z Langerhansových buněk 352
 • histiocytózy 352
 • histiocyty 94
 • histohomologní metastazování 189
 • histon acetyltransferázy 155
 • histon deacetylázy 155
 • histoplazmóza 432, 855
 • HIV 859
 • HIV-associated neurologic disease 687
 • HIV encefalopatie 687
 • hlasivkový polyp 403
 • – uzlík 403
 • hluboká fibromatóza 249
 • hnisavý zánět 103
 • hnědá atrofie 16
 • hnědý nádor 727
 • HNF diabetes 772
 • hniloba 33
 • Hodgkinovy buňky 374, 375
 • Hodgkinův lymfom 374
 • hojení 125
 • – ad integrum 125
 • – nekrózy 133
 • – hematomu 132
 • – per defectum 125
 • – ran per primam 130
 • – – secundam 131
 • – trombu 133
 • – zlomeniny 134, 723
 • holoprosencefalie 673
 • homing 191, 216, 217
 • homocystinurie 51
 • “homogenously staining regions” 206
 • homologní rekombinace 220, 222
 • hordeolum 708
 • horečka 98
 • horečka omladnic 644
 • Hornerův syndrom 436
 • Hornerova triáda 445
 • HPV infekce 618, 838
 • hrotová tuberkulóza 116
 • H/RS buňky 375
 • HTLV 203
 • humorální rejekce 142
 • humps 578
 • Hunerův vřed 597
 • Hunterova atrofická glositida 335
 • Hunterův syndrom 68
 • Huntingtonova choroba 698
 • HUS 387, 583, 847
 • Hutchinsonova melanotická skvrna 794
 • hyalinizace 66
 • hyalinní blanky 412
 • – kapénky 59
 • – tromby 37
 • hydatidózní mola 646
 • hydrocefalus 670
 • – hypersekreční 671
 • – hyporesorpční 671
 • – komunikující 671
 • – normotenzní 672
 • hydrocephalus e vacuo 671
 • hydromyelie 674
 • hydronefróza 595
 • hydroperikard 325
 • hydrops buněk 20
 • – žlučníku 549
 • hydrothorax 441
 • hygroma colli 804
 • hyperaldosteronismus 755
 • hyperdoncie 450
 • hyperelasticita kůže 67
 • hyperémie 40
 • hyperglykemické ketoacidotické kóma 773
 • hyperchromazie jader 186
 • hyper IgM syndrom 149
 • hyperinflace 414
 • hyperinzulinémie 771
 • hyperinzulinismus 241, 563
 • hyperkeratóza 780
 • hyperkortizolismus 754
 • hyperosmolární neketoacidotický syndrom 773
 • hyperparatyreóza 764
 • hyperpituitarismus 749
 • hyperplastický polyp 483, 508
 • hyperplázie 15
 • – endometria 621
 • prostaty 604
 • – thymu 447
 • hypersekreční hydrocefalus 671
 • hypersenzitivní reakce 137
 • pneumonie 419
 • hypersplenismus 386
 • hypertenze 285
 • – Goldblattův typ 582
 • – idiopatická plicní 410
 • nitrolební 672
 • plicní 327, 410
 • portální 534
 • – renovaskulární 582
 • – sekundární 326
 • systémová 285, 326
 • hypertenzní nefroskleróza 581
 • hypertrofická kardiomyopatie 322
 • hypertrofie 14
 • hypertyreóza 757
 • hyperviskózní syndrom 341, 366
 • hypervitaminózy 161
 • hypodoncie 450
 • hypoganglionóza 465
 • hypoglykemické kóma 773
 • hypoglykemie 773
 • hypoparatyreóza 764
 • hypoplázie 176
 • – levé komory srdeční 306
 • – plic 406
 • – pravé komory srdeční 306
 • hyporesorpční hydrocefalus 671
 • hypospadie 591
 • hypostatická pneumonie 427
 • hypostáza 32
 • hypotyreóza 758
 • hypovolemický šok 49

Ch

 • chalazion 708
 • chaperonopatie 60
 • Charcot-Leydenovy krystaly 85, 416
 • „check-point“ inhibitory 220, 276
 • cheilitida 452
 • chemická (aseptická) peritonitida 520
 • chemické kancerogeny 198
 • chemodektom 268
 • chemokiny 92
 • chemotaxe 92
 • chlopenní vady 311
 • cholangiocelulární karcinom 547
 • cholangiokarcinomy 550
 • cholangitida 549
 • cholascos 519
 • cholecystitida 548
 • cholelitiáza 548
 • cholera 496, 846
 • choleragen 496
 • cholestáza 82, 530
 • cholesteatom 399
 • cholesterolové krystaly 85
 • cholesterolóza žlučníku 56
 • chondroblastom 736
 • chondrokalcinóza 747
 • chondrosarkom 736
 • CHOPN 413
 • chorangiom 642
 • chordom 738
 • chorea 697, 698
 • – minor 103, 842
 • – Huntingtonova 698
 • chorioamnionitida 643
 • chorioangiom 642
 • choriokarcinom 260, 602
 • – non-gestační 636
 • – gestační 649
 • choriokarcinomový syndrom 260
 • chorioretinitida 709
 • choristom 227
 • choroba Charcot-Marie-Toothova 712
 • Christmas disease 388
 • chromofobocelulární renální karcinom 594
 • chromogenní in situ hybridizace 896
 • chronická alkoholická pankreatitida 556
 • – atrofická akrodermatitida 848
 • – autoimunitní tyreoiditida 760
 • – bronchitida 414
 • – gastritida 478
 • – ischemická choroba srdeční 320
 • lymfocytární leukémie 348
 • lymfocytární tyreoiditida 760
 • – lymfoepiteliální sialoadenitida 456
 • myeloidní leukémie 342
 • – obstrukční pankreatitida 557
 • obstrukční plicní nemoc 413
 • pankreatitida 555
 • – sklerozující mediastinitida 445
 • trombembolická nemoc 409
 • – žilní insuficience 297
 • chronické myeloproliferace 339
 • nespecifické lymfadenitidy 357
 • – renální selhání 569
 • chryzocyanóza 83
 • chudokrevnost 331
 • chylothorax 442

I

 • ICE 874
 • icterus neonatorum 80
 • idiopatická granulomatózní mastitida 656
 • – plicní arteriální hypertenze 410
 • plicní fibróza 417
 • proktokolitida 502
 • – trombocytopenická purpura 386
 • idiopatické aseptické kostní nekrózy 725
 • idiopatické střevní záněty 499
 • IgA nefropatie 577
 • – vaskulitida 296
 • IgG4 choroba 108, 148, 457
 • ikterus 80, 81, 530
 • ileitis terminalis 501
 • ileus 518
 • – dynamický 518
 • – mechanický 518
 • – mekóniový 553
 • – obturační 518
 • – paralytický 518, 519
 • – spastický 518, 519
 • – strangulační 518, 519
 • imatinib 487
 • – mesylát 206
 • imerzní objektiv 878
 • impetiginizace 837
 • impetigo 788, 840
 • impregnace dle von Kossy 876
 • – podle Gömöriho 876
 • imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie 718
 • imunodeficience 149
 • imunohistochemické techniky 885
 • imunokomplexy 140
 • imunokomplexové glomerulonefritidy 579
 • imunopatologické (hypersenzitivní) reakce
 • – typ I – anafylaktická reakce 137
 • – typ II – cytotoxická reakce 139
 • – typ III – imunokomplexová reakce 140
 • – typ IV – opožděná reakce 140
 • imunoregulační index 117
 • imunoterapie nádorových onemocnění 220
 • inaktivní plaka 690
 • indolentní bubo 119
 • indurace 47
 • induratio penis plastica 249
 • infantilní fibromatóza 816
 • – fibrosarkom 816
 • – hypertrofická stenóza pyloru 463
 • – polycystóza 589
 • – skorbut 727
 • infant respiratory distress syndrome 807
 • infarkt 42
 • – acidurický, ledviny 84
 • – diafragmatický, myokardu 317
 • srdce 316
 • mozku 677
 • – interteritoriální, mozku 677
 • – lakunární, mozku 681
 • – laterální, myokardu 317
 • ledviny 582
 • – nonQ, myokardu 317
 • plíce 409
 • – přední, myokardu 317
 • – Q, myokardu 316
 • – septický 106
 • infarkt myokardu 316
 • infekce 169
 • – bakteriální 840
 • HIV / AIDS 859
 • HPV 618, 838
 • – intraamniální 643
 • – mykotické 853
 • – nozokomiální 174
 • – parazitární 855, 857
 • – protozoární 855
 • – virové 833
 • infekční endokarditida 307
 • mononukleóza 838
 • – sklerom 122
 • – vegetace 307, 308
 • infiltrace 88
 • inflamatorní fibroidní polyp 483
 • inflamazom 28, 89
 • inguinální hernie 522
 • inhibitory tyrozinkináz 276
 • inkarcerace (uskřinutí) 522
 • inkluzní cysty 628
 • in situ hybridizace 895
 • integriny 92
 • interhemisferický konus 672
 • intersticiální cystitida 597
 • intersticiální choroby plicní 417
 • interteritoriální infarkt mozku 677
 • intertrigo 854
 • intestinální metaplázie 18, 473
 • intestinální neuronální dysplázie 465
 • intestinální T lymfomy 371
 • intoxikace 165
 • intraamniální infekce 643
 • intracerebrální krvácení 678
 • intraduktální papilární mucinózní neoplázie 559, 561
 • intraepiteliální lymfocytóza 492
 • intraepiteliální neoplázie 225, 232, 612
 • – cervikální (CIN) 617
 • – duktální (DIN) prsu 663
 • – lobulární (LIN) prsu 663
 • – pankreatická (PaIN) 559
 • – penilní (PeIN) 600
 • – vaginální (VaIN) 612
 • – vulvární (VIN) 611
 • intraepiteliální šíření nádoru 188
 • intrakanalikulární fibroadenom 659
 • intrakraniální krvácení 678
 • intramuskulární lipom 250
 • intrauterinní retardace růstu 802
 • intravaskulární hemolýza 78
 • intravenózní leiomyomatóza 625
 • intususcepce 517
 • invaginace 517
 • invazivní duktální karcinom prsu 665
 • – lobulární karcinom prsu 665
 • involuce 17
 • involucrum 729
 • inzulin 767
 • inzulinom 563
 • inzulinová rezistence 771
 • ionizační záření 167, 200
 • iPS 126
 • iridocyklitida 709
 • ischemická choroba srdeční 315
 • ischemická kolitida 488
 • ischémie 41
 • – střeva 488
 • Itovy buňky 528
 • izolace nukleových kyselin 902
 • izolovaná atriální amyloidóza 73
 • – skupina nádorových buněk 190

J

 • jádrový ikterus 804
 • jahodový žlučník 56
 • JAK2 tyrozinkináza 211
 • jaterní encefalopatie 535
 • – selhání 530
 • jednovaječná dvojčata 179
 • jícnové varixy 534, 470
 • juvenilní angiofibrom 400
 • – hemangiom 816
 • – idiopatická artritida 746
 • – polypóza 510
 • – polypy 508
 • juxtaartikulární kostní cysta 732

K

 • kadaverózní změny 31
 • kachexie 17, 161
 • kachexiny 192
 • kalcifikace 68
 • – dystrofická 68
 • – metastatická 69
 • kalcifikující epiteliální odontogenní tumor 456
 • kalcinóza kůže 69
 • kalkosferity 68
 • kalné zduření 19
 • kambiová vrstva 815
 • kameny 85
 • kampylobakteriózy 846
 • kancerogeneze 198, 204
 • – chemická 198
 • – molekulární 204
 • – radiační 199
 • – virová 201
 • kancerogeny 198
 • – genotoxické 198
 • – chemické 198
 • kandidóza 853
 • kapavka 843
 • kapilární hemangiom 253
 • – lymfangiom 254
 • Kaplanův syndrom 426
 • Kaposiho sarkom 254, 797
 • karbunkl 789, 840
 • karcinoembryonální antigen 194
 • karcinoid 239, 564
 • karcinoidový syndrom 241
 • karcinomatóza 191
 • karcinomatózní peritonitida 525
 • karcinom 229, 234
 • – adenoidně cystický, slinných žlaz 459
 • – bazocelulární, obecně 236
 • – bronchogenní 435
 • – děložního hrdla 618
 • – dlaždicobuněčný, obecně 234
 • – endometria 623
 • – embryonální 259, 602
 • – hepatocelulární 546
 • – hrtanu 403
 • – hypofýzy 752
 • in situ 232
 • – jater 546
 • – jícnu 474
 • – kolorektální 511
 • – kůry nadledvin 755
 • – kůže 792
 • – laryngu 403
 • – ledvin 592
 • – medulární, štítné žlázy 762
 • – medulární, prsu 665
 • – močového měchýře 597
 • – mukoepidermoidní 459
 • – nosu a paranazálních dutin 399
 • – obecně – epitelové nádory 229
 • – orofaryngu 401
 • – ovaria 630
 • – pankreatu 560
 • – penisu 600
 • – plic 435
 • – prostaty 605
 • – prsu 660
 • – příštítného tělíska 765
 • – slinných žláz 459
 • – štítné žlázy 761
 • – tonzily 401
 • – choroideálního plexu 703
 • – vaginy 615
 • – vulvy 611
 • – vývodných cest močových 597
 • – z acinárních buněk 459, 562
 • – z Merkelových buněk 792
 • – žaludku 484
 • – žlučníku a žlučových cest 549
 • karcinomová lymfangiopatie pleury 443
 • karcinosarkom 624, 634
 • karcinóza 191, 231
 • – peritonea 525
 • – pleury 443
 • kardiální fibróza jater 48
 • kardioenzymy 318
 • kardiogenní šok 49
 • kardiomyopatie 321
 • – alkoholická 322
 • – arytmogenní, pravé komory 324
 • dilatační 321
 • hypertrofická 322
 • – peripartální 322
 • restriktivní 323
 • karnifikace 428
 • Kartagenerův syndrom 393
 • karyolýza 20
 • karyorhexe 20
 • kaseifikační nekróza 21
 • kaskáda kináz Ras/MAPK 209
 • kaspázy 26
 • katarakta 708
 • katarální zánět 100
 • – vřídky 100
 • kavernom 676
 • kavernózní hemangiom 253, 676
 • – lymfangiom 254
 • kaverny 116
 • Kawasakiho syndrom 295
 • Kayser-Fleischerův prstenec 542
 • kefalhematom 806
 • keloidní jizva 132
 • keratitida 709
 • keratoakantom 791
 • keratokonus 708
 • kernikterus 81, 804
 • kesonová nemoc 39
 • ketoacidóza 770
 • Kikuchiho choroba 360
 • KIT 486
 • Klatskinův tumor 550
 • klaudikace 291
 • Klebsiella pneumoniae 845
 • Klinefelterův syndrom 152
 • klíšťová encefalitida 685
 • klonální evoluce nádoru 182
 • kloubní myšky 741
 • kmenová buňka 125, 126
 • koagulační nekróza 20
 • koaguláza-negativní stafylokoky 840
 • koarktace aorty 305
 • kočičí hlavy 501
 • Koebnerův fenomén 782
 • Köhlerova nemoc 725
 • koilocyt 232, 839
 • kokain 166
 • kolagenní kolitida 503
 • kolagenní pneumokoniózy 84
 • kolaps plíce 406
 • kolikvační nekróza 21
 • kolitida 503
 • – diverzní 503
 • – ischemická 488
 • – kolagenní 503
 • – lymfocytární 503
 • – mikroskopická 503
 • – nekrotizující enterokolitida novorozenců 808
 • – NSAR-kolitida 503
 • – peridivertikulární 506
 • – postaktinická (radiační) 503
 • – Treitzova 568
 • ulcerózní 502
 • kolorektální karcinom 511
 • komedony 789
 • komoce mozková 675
 • komplement 135
 • komplexní sklerozující léze prsu 657
 • komunikující hydrocefalus 671
 • komunitní pneumonie 427
 • konfokální mikroskop 882
 • kongenitální adrenální hyperplázie 755
 • – fibróza jater 529
 • – hernie 463
 • – megakolon 465
 • – myopatie 717
 • – névus 794
 • – subglotická stenóza 392
 • – umbilikální hernie 464
 • – zarděnkový syndrom 836
 • kongofilní angiopatie 695
 • koniofágy 83
 • koniofibrózy 84
 • konizace mozku 672
 • konjunktivitida 709
 • konkrementy 85
 • konstriktivní perikarditida 326
 • kontaktní dermatitida 783
 • kontrastování řezů 884
 • kontuze 167
 • – mozková 675
 • konvenční adenomy střev 508
 • – (centrální) osteosarkom 733
 • – chondrosarkom 736
 • konžská červeň 70, 876
 • Koplikovy skvrny 836
 • kopřivka 101, 788
 • kopřivkový pupen 100
 • korozivní ezofagitida 471
 • korpuskulární hemolytické anémie 335
 • Korsakovův syndrom 693
 • kostní dysplázie 720
 • kostní metaplázie 18
 • kotyledon 639
 • kouření tabáku 164
 • kožní tuberkulóza 787
 • Krabbeho choroba 691
 • kraniofaryngeom 705, 753
 • kredeizace 844
 • kretenismus 758
 • krevní výron 40
 • Krukenbergův nádor 486, 633
 • kruora 32
 • krusta 779
 • krvácení 40
 • krvácivé choroby 385
 • kryokat 871
 • kryostat 871
 • kryptitida 500
 • kryptogenní organizující se pneumonie 420
 • kryptokokóza 432, 855
 • kryptorchismus 591
 • kryptosporidióza 499
 • kryptové abscesy 500
 • krystalofágy 85
 • krystaly 84
 • křivice 726
 • kulatobuněčný desmoplastický nádor 818
 • Kupfferovy buňky 528
 • kurděje (skorbut) 164
 • kuru 688
 • Kussmaulovo dýchání 770
 • Küttnerův pseudotumor 457
 • kvalitativní PCR 903
 • kvantitativní PCR 903
 • kwashiorkor 161
 • kyklopie 674
 • kýla v jizvě (hernia in cicatrice) 131
 • kyselá maltáza 62

L

 • labiální opar 834
 • lacerace 167
 • LADA, diabetes 770
 • lagoftalmus 707
 • laktační adenom prsu 659
 • laktát dehydrogenáza 194, 258
 • laktátová acidóza 65, 773
 • lakunární angína 395
 • – infarkt mozku 681
 • Lambert-Eatonovův syndrom 714
 • laryngitida 397
 • – akutní katarální 397
 • – subglotická 397
 • – edematózní 398
 • – pseudomembranózní 398
 • – chronická 398
 • laryngokéla 392
 • laryngomalacie 392
 • laserová mikrodisekce 902
 • laterální infarkt myokardu 317
 • laterální krční cysta 392
 • LBC 874
 • LEATs 707
 • Leberova hereditární optická neuropatie 65
 • legionářská nemoc 430, 846
 • legionelóza 846
 • Leidenská mutace 36
 • Leighův syndrom 65
 • leiomyom 251
 • leiomyomatosis peritonealis disseminata 526
 • leiomyosarkom 251
 • leishmanióza 857
 • lentigo maligna 794
 • – – melanom 794
 • lentigo simplex 792
 • lepra 121
 • – lepromatózní 121
 • – tuberkuloidní 121
 • leptin 771
 • leptospiróza 848
 • LESA 456
 • Letterer-Siweova nemoc 352
 • leukémie, obecně 269
 • – akutní B lymfoblastická 348
 • – akutní lymfoblastická (ALL) 347
 • – akutní myeloidní (AML) 346
 • – akutní T lymfoblastická 348
 • – chronická lymfocytární (CLL) 348
 • – chronická myeloidní (CML) 342
 • – T buněčná leukémie/lymfom u dospělých 371
 • – z vlasatých buněk 349
 • leukocytoklastická vaskulitida 296, 788
 • leukocytoklazie 788
 • leukocytóza 97
 • leukoderma 76
 • leukodystrofie 57, 691
 • leukoplakie 233, 398, 403, 453
 • Lewyho tělíska 697, 698
 • LGMD (pletencové svalové dystrofie) 716
 • Libman-Sacksova endokarditida 146, 311
 • lidský choriový gonadotropin 258
 • lidský herpes virus 8 203
 • lidský papilomavirus (HPV) 201, 838
 • lichenifikace 780
 • lichen ruber planus 781
 • – sclerosus 610, 781
 • – simplex chronicus 611, 783
 • limbická encefalitida 705
 • lineární sklerodermie 790
 • lingua plicata 450
 • linitis plastica 485
 • lipidózy 57
 • lipoblastom 250, 817
 • lipoblast 251
 • lipofagický granulom 358, 658
 • lipofuscin 16, 77
 • lipohyalinóza 681
 • lipochrom 77
 • lipoidní skvrny 290
 • lipom 250
 • lipomatóza 55
 • lipopigmenty 76
 • liposarkom 250
 • lipotoxicita 771
 • liquid-based cytology 874
 • liquid biopsy 909
 • Lischovy uzlíky 706
 • lissencefalie 674
 • listerióza 848
 • lithopedion 68
 • litiáza 85
 • Littréova kýla 521
 • lobární intracerebrální krvácení 678
 • – pneumonie 427
 • lobulární hyperplázie prsu 657
 • – intraepiteliální neoplázie 663
 • – kapilární hemangiom 797
 • – karcinom in situ prsu 663
 • “long-term epilepsy-associated tumors” 707
 • low grade fibromyxoidní sarkom 249
 • LP buňky 376
 • lues 118
 • luetická demence 683
 • lupénka 782
 • lupusová nefritida 580
 • lupus vulgaris 787
 • luxolová modř 876
 • lymeská borelióza 848
 • lymfadenitida 355
 • granulomatózní 358
 • – histiocytární nekrotizující 360
 • – mezenteriální 123, 358, 846, 497
 • – nuchalis, Piringerové-Kuchinkové 855
 • prostá 357
 • – toxoplazmová 855
 • lymfangioleiomyomatóza 422
 • lymfedém 44, 297
 • lymfoblast 348, 364
 • lymfocytární kolitida 503
 • lymfocytární zánět 107
 • lymfoepiteliální cysta 392
 • – karcinom 401
 • lymfoepitelové léze 366
 • lymfogenní metastázy 189
 • lymfoidní intersticiální pneumonie 421
 • – polypy střeva 507
 • lymfomatoidní granulomatóza 439
 • – polypóza střeva 368
 • lymfom 270, 361
 • – anaplastický velkobuněčný T lymfom 373
 • – angioimunoblastický, T-buněčný 373
 • – asociovaný s enteropatií 516
 • – B lymfoblastický 348
 • Burkittův 370
 • difúzní velkobuněčný B lymfom 368
 • – double-hit 370
 • – enteropatický T lymfom 372, 493
 • – extranodální NK/T buněčný 371
 • folikulární 367
 • – hepatosplenický T-buněčný 384
 • Hodgkinův 374
 • – intestinální T lymfom 371
 • – lymfoplazmocytický 365
 • – malobuněčný lymfocytický 365
 • MALT lymfom 366, 480
 • – monomorfní epiteliotropní intestinální 517
 • mycosis fungoides 372, 798
 • – nodulární lymfocytárně predominantní Hodgkinův 374
 • periferní T lymfom 373
 • – splenický marginální zóny 383
 • – T buněčná leukémie/lymfom u dospělých 371
 • – T lymfoblastický 348
 • – z marginální zóny 366
 • – z T-buněk, asociovaný s enteropatií 493
 • lymphadenitis nuchalis Piringerové-Kuchinkové 855
 • lymphogranuloma venereum 123, 850
 • Lynchův syndrom 220, 512
 • lyssa 686
 • lyzozomální dysfunkce 52
 • lyzozomální střádavá onemocnění 52
 • lyzozomy 52

M

 • M1 makrofágy 94
 • M2 makrofágy 94
 • macerace 801
 • madidatio 780
 • Maffucciho syndrom 735
 • mikroadenom hypofýzy 750
 • makroautofagie 29
 • makrodoncie 450
 • makrosomie 802
 • makrostomie 450
 • makula 779
 • makulární degenerace 709
 • makulopapulózní exantém 835
 • malabsorpční syndrom 489
 • malárie 856
 • malar rash 146
 • malasimilační syndrom 489
 • Malassezia furfur 855
 • malformace 176
 • maligní versus benigní 184
 • maligní fibrózní histiocytom 250
 • – hypertenze 286
 • – nádor z pochvy periferního nervu 266
 • – smíšený Mülleriánský nádor 624, 634
 • melanom 794
 • Malloryho hyalin 59, 540
 • Mallory-Weissův syndrom 466
 • malnutrice 161
 • malobuněčný karcinom plic 437
 • lymfocytický lymfom 365
 • – neuroendokrinní karcinom 435
 • malrotace střeva 464
 • MALT lymfom 366
 • – žaludku 480
 • malum Potti 730
 • mamografie 655
 • Mantouxova reakce 110
 • marantická endokarditida 311
 • marasmus 161
 • Marfanův syndrom 66
 • marginace leukocytů 90
 • Massonovy trichromy 876
 • Massonův polyp 420
 • mastitidy 656
 • maternální dědičnost 63
 • matnicová jádra 762
 • matrixové metaloproteinázy 129, 216
 • Maydlova (retrográdní) kýla 521
 • Mazabraudův syndrom 731
 • MAZE procedura 328
 • McArdleho choroba 62
 • McCune-Albrightův syndrom 731
 • Meckelův divertikl 464
 • mediální krční cysta 392
 • mediastinální cysty 446
 • mediastinitida 445
 • mediastinum 444
 • – nádory v přehledu 445
 • medulární karcinom, prsu 665
 • medulární karcinom, štítné žlázy 762
 • meduloblastom 703
 • megaezofagus 467
 • megaloblastové anémie 334
 • mechanický ileus 518
 • MEITL 517
 • mekoniová tělíska 806
 • mekóniový ileus 553
 • melanin 74
 • melanocytární névy 793
 • melanocytární kožní léze 792
 • melanodermie 76
 • melanoma in situ 794
 • melanom 794
 • – akrální lentiginózní 795
 • – familiární 224
 • – in situ 794
 • – lentigo maligna 794
 • nodulární 795
 • superficiálně se šířící 795
 • melanosis coli 77
 • membranoproliferativní glomerulonefritidy 579
 • membranózní glomerulopatie 575
 • MEN 765
 • meningiomy 704
 • meningitida 682
 • – bazilární 115, 683
 • – granulomatózní 683, 686
 • hnisavá (bakteriální) 682
 • – mykotická 686
 • – virová 683
 • meningoencefalokéla 673
 • meningokéla 673
 • meningokok 682, 843
 • meningomyelokéla 673
 • mentální nechutenství 17
 • MEOS (mikrozomální etanol-oxidační systém) 539
 • Merkel cell polyomavirus 792
 • metabolické osteopatie 725
 • metafyzární kostní defekt 732
 • metachromatická leukodystrofie 691
 • metachronní metastáza 189
 • metaloproteináza ADAMTS13 387
 • metaplastická osifikace 68
 • metaplastický karcinom prsu 665
 • metaplázie 18
 • – apokrinní 657
 • – dlaždicobuněčná 18, 234
 • – intestinální 18, 473
 • – kostní 18
 • – synoviální 658
 • metastatická kalcifikace 69
 • metastatický absces 106
 • metastáza 189
 • – histohomologní 189
 • – metachronní 189
 • – retrográdní 189
 • – selektivní 190
 • – synchronní 189
 • metastazování 189
 • – hematogenní 189
 • – lymfogenní 189
 • – porogenní 189, 191
 • metylace CpG ostrůvků 513
 • metylace DNA 155
 • metylom 908
 • mezenchymální kmenové buňky 126, 129
 • mezenchymální nádory 243
 • – nejisté histogeneze 255
 • – s adipocytární diferenciací 250
 • – s rhabdomyocelulární diferenciací 252
 • – s fibroblastickou a myofibroblastickou diferenciací 248
 • – s hladkosvalovou diferenciací 251
 • – vaskulární 253
 • mezenteriální lymfadenitida 123, 358, 846, 497
 • mezoblastický nefrom 824
 • mezokolická (Treitzova) hernie 523
 • mezoteliom 426, 443, 525
 • mezotitida 398
 • MGUS 351
 • mikroadenom hypofýzy 750
 • mikroangiopatická hemolytická anémie 337
 • mikroautofagie 29
 • mikrobiální ekzém 783
 • mikrobiom 499
 • mikročipy (biočipy) 908
 • mikrodeleční syndromy 154
 • mikrodoncie 450
 • mikrogliový uzlík 684
 • mikrokarcinom papilární štítné žlázy 762
 • mikromelie 720
 • mikrometastáza 190
 • mikrosatelitová nestabilita 221
 • mikrosatelity 221
 • mikroskopická kolitida 503
 • – polyangiitida 296, 580
 • mikroskop s fázovým kontrastem 881
 • mikrostomie 450
 • mikrotom 871
 • Mikuliczovy buňky 122
 • miliární tuberkulóza 115, 433
 • mimoděložní těhotenství 637
 • minimal change disease 574
 • – – nephrotic syndrom 574
 • minimální diseminovaná nemoc 906
 • – reziduální nemoc 205, 906
 • miRNA 156
 • mírná kognitivní porucha 696
 • mismatch repair – MMR 220
 • missense mutace 154
 • místa vlhké zapářky 790
 • mitochondriální myopatie 718
 • mitochondriální poruchy 63
 • mitrální insuficience 314
 • – prolaps 314
 • – stenóza 314
 • MLPA 905
 • mnohočetná lymfomatózní polypóza 516
 • mnohočetný myelom 350
 • modifikace histonů 155
 • modrý névus 794
 • MODY diabetes 772
 • molární těhotenství 645
 • molekulární chaperonová léčba 54
 • – chaperony 60
 • molekulární kancerogeneze 204
 • Möller-Barlowova choroba 727
 • molluscum contagiosum 790
 • molusková tělíska 790
 • Mönckebergova mediální skleróza 287
 • monodermální (monofázické) teratomy 260
 • monogenní diabetes 772
 • monoklonální gamapatie 350
 • – – nejistého významu 351
 • – protilátky 220
 • monomorfní epiteliotropní intestinální T lymfom 517
 • mononeuropathia multiplex 712
 • mononeuropatie 712
 • monozomie 152
 • mor 850
 • morbus coeruleus 300
 • morbus haemolyticus neonatorum 80, 804
 • morfea 790
 • morová pneumonie 431
 • Morquio syndrom 68
 • motorická jednotka 711
 • motorické neuropatie 712
 • motýlovitý exantém 146
 • mozaiková kost 730
 • mozková komoce 675
 • – kontuze 675
 • mozkové herniace 672
 • MPNST 266
 • MRSA 174, 840
 • mucikarmín 876
 • mucinózní cystická neoplázie pankreatu 559, 562
 • Muir-Torreho syndrom 512
 • mukoepidermoidní karcinom slinné žlázy 459
 • mukofagický granulom 458
 • mukokéla 457
 • mukopolysacharidózy 67
 • müllerianóza 526
 • Mülleriánský systém 629
 • multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 905
 • Munroovy mikroabscesy 782
 • muškátová játra 48, 56
 • mutace genů 154
 • – aktivační 155
 • – bodová 154
 • – dynamická 154
 • – Leidenská 36
 • – missense 154
 • – nonsense 154
 • – s posunem čtecího rámce 154
 • – synonymní 154
 • MUTYH-polypóza 510
 • myasthenia gravis 714
 • MYC onkogeny 211
 • mycetom 432
 • mycosis fungoides 372, 798
 • myektomie 323
 • myelodysplastický syndrom 344
 • myelofibróza 341
 • myeloidní sarkom („chlorom“) 343
 • myelolipom 250
 • myelom, plazmocytární 350
 • myelomová ledvina 587
 • myeloproliferativní onemocnění 339
 • mykobakterium tuberkulózy 113
 • mykotické aneuryzma 679
 • myoepiteliom 458
 • myodystrofie 716
 • myofibroblast 129
 • myofibromatóza 816
 • myofibróza 320, 325
 • myokarditida 324
 • myomalácie 318
 • myopatie 714
 • myositis ossificans 18
 • myotonická dystrofie 718
 • myotonie 718
 • myozitida s inkluzními tělísky 718
 • myozitidy 717
 • myxedém 66, 758
 • myxedémové kóma 758
 • myxofibrosarkom 249
 • myxochondroepiteliom 458
 • myxoidní degenerace chlopně 314
 • myxoidní/kulatobuněčný liposarkom 251
 • myxoidní sarkomy 247
 • myxom 256, 327

N

 • nádor z buněk granulózy 634
 • – z granulárních buněk 266
 • – z Leydigových buněk 603, 634
 • – z pochvy periferního nervu 264
 • – ze Sertoliho buněk 603
 • – ze žloutkového váčku 259, 602, 636
 • nádorová buňka – maligní fenotyp 207
 • nádorová heterogenita 182
 • nádorové kmenové buňky 183
 • nádory 181
 • – benigní versus maligní 184
 • epitelové 229
 • germinální 257
 • mezenchymální 243
 • neuroektodermální 263
 • neuroendokrinní 239
 • – z malých modrých buněk 186
 • – z malých tmavých buněk 186
 • – ze zárodečné lišty 603
 • nádory měkkých tkání 243
 • naevus flammeus 253
 • NAFLD 541
 • náhlá koronární smrt 321
 • náhlé příhody břišní 518
 • nazolabiální cysta 455
 • nástěnná kýla 521
 • nazofaryngeální angiofibrom 400
 • – karcinom 400
 • NBTE 311
 • nealkoholická steatóza jater 56, 541
 • nebakteriální trombotická endokarditida 311
 • necrobiosis lipoidica 787
 • necyanotické vady srdce 300
 • nediferencované sarkomy 256
 • nediferencovaný PeIN 600
 • nedonošenec 802
 • neefektivní hematopoéza 344
 • neenzymatická glykosylace proteinů 774
 • nefritický syndrom 571
 • nefroblastom 821
 • nefrogenní rezidua 822
 • nefrolitiáza 595
 • nefrotický syndrom 569
 • negonokoková uretritida 850
 • Negriho tělíska 686
 • nekolagenní pneumokoniózy 84
 • nekrobiotický granulom 787
 • nekrobióza 787
 • nekropsie 866
 • nekroptóza 28
 • nekrotizující enterokolitida novorozenců 808
 • nekrotizující fasciitida 842
 • nekrotizující sialometaplázie 457
 • nekróza 19
 • – fibrinoidní 22, 66
 • – hemoragická 21
 • – kaseifikační 21
 • – koagulační 20
 • – kolikvační 21
 • – prostá 20
 • – přemosťující, jater 532
 • – selektivní 22
 • – Zenkerova, vosková 21
 • nekrozóm 28
 • nemalobuněčné karcinomy 435
 • nemoc denzních depozit 579
 • – hyalinních membrán 807
 • – z ozáření 167
 • – minimálních změn plic 574
 • – motýlích křídel 786
 • – tenkých vláken 712
 • – z dekomprese 39
 • – z kočičího škrábnutí 122
 • NEN / NET 239
 • neoantigeny 219
 • neosifikující fibrom 732
 • nereceptorové tyrozinkinázy 211
 • nesidiom 239
 • nespecifická intersticiální pneumonie 418
 • nestabilita mikrosatelitů 513
 • NETóza 93
 • neurální lišta 263
 • neurinom 264
 • – akustiku 264
 • neuritické plaky 695
 • neuroanemický syndrom 335, 481
 • neuroblastické nádory 266, 818
 • neuroblastom 266, 818
 • neurocysticerkóza 687
 • neurodegenerativní onemocnění 693
 • – bazálních ganglií 697
 • – kortikální 694
 • – motorických neuronů 698
 • – spinocerebelární 699
 • neuroektodermální nádory 263
 • neuroendokrinní karcinomy 240
 • neuroendokrinní nádory 239
 • neurofibrilární klubka 695
 • neurofibrom 265
 • neurofibromatóza 1. typu 705
 • – 2. typu 706
 • neurogenní šok 49
 • neuroinflammation 58
 • neuroinfekce 681
 • neurokutánní melanocytóza 706
 • neurokutánní syndromy 705
 • neuromelanin 75
 • neuromyelitis optica (morbus Devic) 691
 • neuronální ceroid lipofuscinóza 77
 • – heterotopie 674
 • neuronofagie 684
 • neurosarkoidóza 117, 118
 • neurosyfilis 120, 683
 • neurothekom 266
 • neutrofilní granulocyt 93
 • névocyty 793
 • névus pigmentový 793
 • – dysplastický 794
 • – intradermální 793
 • – junkční 793
 • – kongenitální 794
 • – modrý 794
 • – smíšený 793
 • – Spitzové 794
 • nezralý teratom 260, 636
 • Niemann-Pickova choroba 59
 • nitrolební hypertenze 672
 • nitrosamidy 199
 • nitrosaminy 199
 • NK buňky 96
 • nodózní koloidní struma 759
 • nodulární fasciitida 248
 • – lymfocytárně predominantní Hodgkinův lymfom 374
 • melanom 795
 • skleróza (Hodgkinův lymfom) 376
 • non-gestační choriokarcinom 636
 • non-homologous end joining 220
 • nonQ infarkt myokardu 317
 • nonsense mutace 154
 • normotenzní hydrocefalus 672
 • noroviry 495
 • nosní gliom 392
 • nosní polyp 393
 • nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy choroby 689
 • novorozenecká žloutenka 80
 • novorozenecký diabetes 772
 • nozokomiální infekce 174
 • – pneumonie 427
 • NSAR-kolitida 503
 • NSIP 418
 • NSTEMI 317
 • nucleotide excision repair – NER 220
 • nukleocytoplazmatický index 186
 • numerická apertura 878
 • – atrofie 17
 • nummulární ekzém-dermatitida 783

O

 • obezita 159
 • – centrální 160
 • – gynoidní 160
 • oběhové selhání 45
 • obchvatné buňky 133
 • objektiv 879
 • obliterující bronchiolitida 420
 • obrovské mnohojaderné buňky 110
 • obrovskobuněčná arteritida 295
 • obrovskobuněčný nádor kosti 737
 • obstrukční šok 49
 • obstruktivní nefropatie 591
 • – uropatie 595
 • obturační ileus 518
 • obturatorní hernie 522
 • odontogenní fibrom 456
 • – keratocysta 455
 • – myxom 456
 • odontom 456
 • odynofagie 466
 • ohnisková vzdálenost 878
 • ochronóza 76
 • okcipitální konus 672
 • okulární herpes 834
 • okulár 879
 • okulokutánní melanin 74
 • olejová červeň 876
 • olejové cysty 658
 • olfaktorický neuroblastom 400
 • oligodendrogliom 703
 • oligurie 568
 • Ollierova choroba 735
 • omfaloenterická cysta 465
 • – píštěl 465
 • omfalokéla 464
 • onemocnění s opakováním tripletů 694
 • onkocytární adenom štítné žlázy 761
 • onkocytární transformace 760
 • onkogeny 205, 208
 • onkogen RAS 209
 • onkologie, obecná 181
 • opar 451
 • oportunní pneumonie 427
 • opožděná imunopatologická reakce 140
 • opsoniny 93
 • orcein 876
 • organizace (hojení) 125
 • – fibrinu 96
 • – hematomu 132
 • – trombu 36, 133
 • organizující se pneumonie 420
 • orofaryngeální kandidóza 451
 • orphan diseases 57
 • Orthovy buňky 112
 • osmotická diuréza 770
 • osteitis deformans 730
 • osteoarthritis deformans (osteoarthrosis degenerativa) 739
 • osteoartróza 739
 • osteoblastom 733
 • osteofyt 741
 • osteochondritis dissecans 725
 • osteochondrodysplázie 720
 • osteochondrom 735
 • osteochondróza 743
 • osteopatie, metabolické 725
 • osteoid 734
 • osteoidní osteom 733
 • osteom 733
 • osteomalacie 726
 • osteomyelitida 728
 • osteonekróza 725
 • osteoporóza 720
 • osteosarkom 733
 • – konvenční (centrální) 733
 • – parostální 735
 • – periostální 735
 • otevřené foramen ovale 301
 • otitis media 398
 • otok 43
 • otravy (intoxikace) 165
 • ovariální fibrom 634
 • cysty 628
 • – karcinoid 261
 • – těhotenství 638
 • ovískový karcinom 437
 • ovulóza 617
 • oxyntická sliznice 473
 • ozaena 122

P

 • p16 839
 • p16INK4a 212
 • p21CIP1 211
 • p53 212
 • pablána 101
 • Pagetova choroba
 • – extramamární 613
 • – kostí 730
 • – bradavky 666
 • – vulvy 613
 • Pagetův sarkom 730
 • pachydermie 398
 • pachygyrie 674
 • pakety uzlin 363
 • pakloub 134
 • paličkové prsty 418
 • palmární fibromatóza 248
 • panacinární emfyzém 414
 • panaricium 840
 • pancéřové srdce 68
 • Pancoustův nádor 436
 • pancreas annulare 551
 • – divisum 551
 • panikulitida 791
 • panitumumab 514
 • pankreatická intraepitelová neoplázie 559
 • pankreatitida 553
 • akutní 553
 • – – intersticiální 555
 • – – nekrotizující 555
 • autoimunitní 556
 • hemoragická 555
 • – hereditární chronická 556
 • chronická 555
 • – – alkoholická 556
 • – – obstrukční 557
 • – paraduodenální 556
 • pankreatoblastom 562
 • pannus 745
 • papilární adenom ledviny 592
 • – fibroelastom 328
 • – hidradenom 611
 • karcinom štítné žlázy 761
 • – renální karcinom 593
 • papilomatóza 780
 • – laryngu 838
 • papilom choroideálního plexu 703
 • – prsu 659
 • papouščí plíce 419
 • papula 779
 • paraampulární cysta stěny duodena 551
 • paracentéza 399
 • paracetamol 540
 • paradoxní trombembolie 39
 • paraduodenální pankreatitida 556
 • paraezofageální hernie 467
 • parafaryngeální flegmóna 396
 • paraformaldehyd 869
 • paragangliomy 268
 • parakeratóza 780
 • paralytický ileus 518, 519
 • paraneoplastické dermatózy 778
 • paraneoplastické syndromy 192
 • paraneoplastický pemfigus 785
 • paraprotein 350
 • paraseptální emfyzém 414
 • parathormon 763
 • paratyfus 497
 • parazitický leiomyom 625
 • parenchym nádoru 182
 • parkinsonismus 697
 • Parkinsonova choroba 697
 • paronychium 840
 • parostální osteosarkom 735
 • parotitis epidemica 456
 • paroxyzmální noční hemoglobinurie 336
 • PARP inhibitory 222
 • pásový opar 836
 • PAS reakce 876
 • Patauův syndrom 152
 • “pathologists´ computer-assisted diagnosis” 872
 • pátá dětská nemoc 836
 • Pautrierovy abscesy (mikroabscesy ) 372, 798
 • pazourková játra 120
 • pCAD 872
 • PD-1 219
 • PDGFRα 486
 • PD-L1/2 219
 • PECom 256, 594
 • pelagra 163
 • pelióza sleziny 382
 • pelvic inflammatory disease 626
 • pemfigus 785
 • pemphigus foliaceus 785
 • – vulgaris 785
 • pemzová plíce 69
 • penetrace 482
 • penetrance 156
 • penilní fibromatóza 249
 • – intraepiteliální neoplázie (PeIN) 600
 • pěnité makrofágy 55
 • peptický vřed 477
 • periapendikální absces 505
 • pericarditis epistenocardiaca 318
 • pericikatrikózní emfyzém 414
 • peridivertikulární kolitida 506
 • periferní neuroektodermální tumor 738
 • periferní neuropatie 711
 • periferní T lymfom 373
 • perikanalikulární fibroadenom 659
 • perikarditida 325
 • perinatální úmrtnost 801
 • perineuriom 266
 • periodické paralýzy 718
 • periostální osteosarkom 735
 • peripartální kardiomyopatie 322
 • periportální fibróza 532
 • peristatická hyperémie 90
 • peritoneální gliomatóza 636
 • peritonitida 519
 • peritonzilární flegmóna 396
 • periventrikulární leukomalacie 806
 • perniciózní anémie 334
 • peroperační vyšetření 874
 • peroxizomální choroby 63
 • peroxizomy 63
 • personalizovaná medicína 275
 • – terapie 275
 • Perthesova choroba 725
 • pertuse 845
 • pertusový toxin 845
 • perzistence urachu 591
 • perzistující generalizovaná lymfadenopatie 861
 • – trofoblastická invaze 646
 • pes calcaneus 739
 • – equinovarus 739
 • petechiální exantém 835
 • petechie 41, 385
 • Peutz-Jeghersovy polypy 508
 • Peutz-Jeghersův syndrom 510
 • Peyronieova choroba 249
 • phtisis gallopans 116
 • phyllodes tumor 666
 • Pickova choroba 697
 • Pickwickův syndrom 161
 • PID 615
 • pigmenty 74
 • – autogenní 74
 • – endogenní 74
 • – exogenní 83
 • – hematogenní 77
 • pigmentová degenerace sítnice 709
 • pigmentovaná vilonodulární synovitida 747
 • pigmentové névy 793
 • – dysplastický 794
 • – intradermální 793
 • – junkční 793
 • – kongenitální 794
 • – modrý 794
 • – smíšený 793
 • – Spitzové 794
 • pilocytární astrocytom 702
 • pilomatrixom 797
 • Pindborgův nádor 456
 • pinealoblastom 704
 • pineaolocytom 704
 • pink puffer 414
 • píštěl 105
 • pituicytomy 753
 • pitva 911
 • pityriasis versicolor 790, 855
 • placenta accreta 640
 • – increta 640
 • – percreta 640
 • – praevia 639
 • plaka (RS) 690
 • – aktivní 690
 • – inaktivní 690
 • plané neštovice 836
 • plantární fibromatóza 249
 • Plautova-Vincentova angína 395
 • plazmocytární myelom 350
 • pleomorfie 185
 • pleomorfní sarkom, nediferencovaný 247, 256
 • adenom slinné žlázy 458
 • – liposarkom 251
 • – rhabdomyosarkom 253
 • pletencové svalové dystrofie (LGMD) 716
 • pleuritida 442
 • plexiformní neurofibrom 265
 • plicní bulou 414
 • plicní embolie 408
 • plicní histiocytóza z Langerhansových buněk 421
 • plicní hypertenze 327, 410
 • plicní chondrohamartom 438
 • plicní sekvestr 406
 • plynatá gangréna 23
 • plynová embolie 39
 • pneumatocela 429
 • pneumatosis intestinorum 808
 • pneumocystová pneumonie 854
 • pneumocystóza 432, 854
 • pneumocytom (sklerózující hemangiom) 439
 • pneumokonióza 424
 • – kolagenní 84
 • – nekolagenní 84
 • – uhlokopská 426
 • pneumonia alba 120
 • pneumonie 427
 • – aspirační 427
 • – atypická 431
 • bakteriální 427
 • – běžná intersticiální 418
 • – deskvamativní intersticiální 421
 • – eozinofilní 424
 • – hypersenzitivní 419
 • – hypostatická 427
 • – komunitní 427
 • – kryptogenní, organizující se 420
 • – lobární 427
 • – lymfoidní intersticiální 421
 • mykotická 432
 • – nespecifická intersticiální 418
 • nozokomiální 427
 • oportunní 427
 • – organizující se 420
 • – pneumocystová 854
 • tuberkulózní 433
 • virová 431
 • pneumoperitoneum 519
 • pneumothorax 442
 • podkovovitá ledvina 590
 • podocytopatii 574
 • podvojné zrůdy 179
 • polarizační mikroskop 881
 • poliomyelitis anterior acuta 686
 • polyarteritis nodosa 295
 • polyarthritis migrans 842
 • polycyklické aromatické uhlovodíky 199
 • polycystická choroba 551
 • – nemoc ledvin 589
 • polycytémie 338
 • polycythaemia vera 343
 • polydaktylie 720
 • polydipsie 770
 • polyglobulie 338
 • polymerázová řetězová reakce (PCR) 903
 • polymikrogyrie 674
 • polymorfie 185
 • polymorfismy 157
 • polymyozitida 717
 • polyneuropatie 712
 • polyolová cesta 774
 • polyp 230, 506
 • – antrochoanální 393
 • – cervikální 617
 • – endometriální 622
 • – fibroepitelový 614, 797
 • – fundický glandulární 483
 • hamartomový 483, 508
 • – hlasivkový 403
 • hyperplastický 483, 508
 • – inflamatorní fibroidní 483
 • juvenilní 508
 • – lymfoidní 507
 • – Massonův 420
 • – nosní 393
 • – Peutz-Jeghersův 508
 • – PTEN-hamartomový 508
 • – “serrated” 508
 • střevní 506
 • – ušní 399
 • – zánětlivý 100
 • – zánětlivý střevní 507
 • polypóza 507, 509
 • familiární adenomatózní 509
 • – juvenilní 510
 • – lymfomatoidní 368
 • – mnohočetná lymfomatózní 516
 • – MUTYH 510
 • – Peutz-Jeghersova 510
 • polythelie 656
 • polyurie 568
 • pomfus 779
 • Pompeho choroba 62, 718
 • Pontiacká horečka 420, 430, 846
 • popáleniny 166
 • popcorn cells 376
 • porfyria cutanea tarda 83
 • porfyrie 82
 • porfyriny 82
 • porfyrová slezina 384
 • porodní asfyxie 805
 • porogenní (implantační) šíření 189, 191
 • portální hypertenze 534
 • porušená glukózová tolerance 768
 • posmrtná ztuhlost 32
 • posmrtné skvrny 32
 • postaktinická ezofagitida 471
 • – (radiační) kolitida 503
 • posthemoragická pseudocysta 132, 678
 • postkomoční syndrom 675
 • postmalatická pseudocysta 677
 • postpoliomyelitický syndrom 686
 • postpubertální teratom 250, 603
 • poststreptokoková glomerulonefritida 578
 • posttransplantační lymfoproliferativní choroba 142
 • potrat 801
 • Pottův nádor 198
 • pozánětlivý pseudoxantom 55, 104, 105
 • pozdní asfyktický syndrom 807
 • – gestóza 650
 • PPD (purified protein derivative) 110
 • Prader–Williho syndrom 157
 • prahový efekt 64
 • prediabetes 768
 • prediktivní diagnostika v patologii 275
 • – marker 275
 • preeklampsie 650
 • prekancerózy 225
 • premaligní léze 225
 • prenatální smrt 801
 • prepubertální teratom 260, 603
 • pretibiální myxedém 759
 • primární amébová meningoencefalitida 856
 • – angiitida CNS 677
 • – biliární cirhóza 543
 • – biliární cholangitida 543
 • – glioblastom 701
 • – hypertenze 326
 • – komplex 114
 • – myelofibróza 344
 • – sklerozující cholangitida 544
 • – tuberkulóza 114
 • Prinzmetalova angina pectoris 319
 • prionózy 687
 • proboscis lateralis 391
 • produktivní peritonitida 520
 • progenitorové buňky 126
 • progerie 30
 • prognostický marker 275
 • progrese nádoru 181
 • progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) 691
 • – paralýza 120
 • – primární tuberkulóza 433
 • – systémová skleróza 790
 • – transformace zárodečných center 357
 • prokalcitonin 98
 • prolaktinom 751
 • prolaps rekta 524
 • proliferativní verukózní leukoplakie 453
 • proliferativní zánět 108
 • prostá atrofie 16
 • – lymfadenitida 357
 • – nekróza 20
 • prostatický specifický antigen (PSA) 194
 • prostatitida 603
 • prosté lentigo 792
 • protein INI1 704
 • protein misfolding 25
 • – – disorders 60
 • proteinopatie 60
 • proteinurie 569
 • proteiny (reaktanty) akutní fáze 98
 • proteopatie 60
 • protilátky proti tkáňové transglutamináze 492
 • protoonkogeny 208
 • prstenčité buňky 238
 • průchodná tepenná dučej 305
 • průjem 494
 • průjem asociovaný s Clostridium difficile 498
 • průtoková cytometrie 892
 • přední infarkt myokardu 317
 • přemosťující nekróza 532
 • přenosná dětská obrna 686
 • příjice 118
 • příškvarový zánět 102
 • příušnice 456, 839
 • psammomatózní tělíska 68, 704
 • pseudoaneuryzma 318
 • pseudoartróza 134
 • pseudocysta
 • – posthemoragická 132, 678
 • – postmalatická 677
 • pseudodna 69, 747
 • pseudoepiteliomatózní hyperplázie 453
 • pseudolymfom bradavky 660
 • pseudomelanóza 32
 • pseudomembrána 101
 • pseudomembranózní zánět 101
 • pseudomonády 845
 • pseudomyxoma peritonei 519, 633
 • pseudopolyp střeva 502, 507
 • pseudotumory 226
 • psitakóza 430
 • psoriasis vulgaris 782
 • psoriatická artritida 746
 • psoriáza 782
 • PTEN-hamartomové polypy 508
 • pterygium 708
 • pterygium colli 804
 • ptóza 707
 • ptyalismus 457
 • puerperální mastitida 656
 • puerperální sepse 620, 644, 842
 • pufrovaný formol 869
 • puchýře 784
 • puchýřnaté dermatitidy 784
 • pulmo-renální syndrom 296
 • pupečníková kýla 464
 • puriformní změknutí trombu 36
 • purpura 41, 385
 • pustula 779
 • putrefakce 33
 • putridní 106
 • PUVA keratóza 792
 • pyémie 106
 • pyknóza 20
 • pyelonefritida 585
 • – akutní 585
 • – chronická 585
 • pyocefalus 684
 • pyodermie 840, 841
 • pyogenní granulom 797
 • – membrána 105
 • pyonefros 585
 • pyosalpinx 626
 • pyrogeny 98
 • pyroptóza 28
 • pyrosekvenování 907
 • pyróza 467

Q

 • Q infarkt myokardu 316
 • Quinckeho edém 398

R

 • racemózní hemangiom 253
 • radiální jizva 657
 • radikulární cysta 455
 • ragáda 779
 • rachitický růženec 726
 • rachitida 726
 • rána 167
 • ranula 458
 • rapid on-site evaluation (ROSE) 874
 • rare diseases 57
 • Rasmussenovo aneuryzma 116, 435
 • Rasmussenova encefalitida 707
 • Raynaudův fenomén 148, 788
 • RB gen 212
 • receptor c-KIT 209
 • – pro destičkový růstový faktor (PDGFR) 209
 • – pro epidermální růstový faktor (EGFR) 209
 • refluxní ezofagitida 471
 • refluxní choroba jícnu 471
 • regenerace 125
 • regresivní transformace zárodečných center 357
 • regresivní změny 14
 • regurgitace 466
 • Reidové index 414
 • Reiterův syndrom 746
 • rejekce 141
 • rekanalizace trombu 36, 133
 • rektální syndrom 502
 • rekurentní respirační papilomatóza 403
 • renální dysplázie 590
 • – karcinom z chromofobních buněk 594
 • karcinom, světlobuněčný 593
 • – kolika 595
 • – onkocytom 592
 • – osteodystrofie 728
 • ren arcuatus 590
 • – migrans 590
 • renovaskulární hypertenze 582
 • reparace 125
 • reparace DNA, poruchy 220
 • reperfuze 42
 • reperfuzní poškození 22
 • resorpční steatóza 55
 • respirátorový mozek 676
 • restriktivní kardiomyopatie 323
 • retenční steatóza 56
 • rete ridges 777
 • retinoblastom 825
 • retinopatie nedonošenců 808
 • retrobulbární neuritida 691
 • retrofaryngeální flegmóna 396
 • retrográdní metastázy 189
 • retroplacentární hematom 641
 • retrosternální struma 446
 • revmatická artritida 744
 • endokarditida 310
 • horečka 103, 310, 842
 • – myokarditida 324
 • revmatický uzlík 103
 • revmatoidní artritida 744
 • – faktory 745
 • – uzly 745
 • Reyův syndrom 543
 • rezavá indurace plic 48
 • rezistin 771
 • rhabdoidní nádor ledvin 824
 • rhabdomyom 252, 328, 817
 • rhabdomyosarkom 252, 814
 • rhachischisis posterior 673
 • rhinocerebrální mukormykóza 687
 • rhinophyma 789
 • rhinosklerom 122
 • Riedelova struma 761
 • rigor mortis 32
 • Richterova kýla 521
 • Richterův syndrom 349
 • rinitida 393
 • rinocerebrální zygomykóza 854
 • risus sardonicus 851
 • RNA interference 155
 • Rogerova choroba 303
 • rosacea 789
 • Rosai-Dorfmanova choroba 360
 • ROSE 874
 • Rosenthalova vlákna 702
 • roseola syphilitica 119
 • rotavirus 495
 • roupy 857
 • rozlišovací schopnost světelného mikroskopu 877
 • rozštěpové vady obličeje 449
 • rozštěpy nosu 391
 • roztroušená skleróza 689
 • RQ-PCR 903
 • RS buňky 374
 • RT-PCR 903
 • rubor 97
 • Russellovo tělísko 59
 • růstový faktor 126
 • růžovka 789
 • rychle progredující glomerulonefritida 579
 • rýma 392

S

 • Sabinova triáda 856
 • ságová slezina 72, 382
 • sakrokokcygeální teratom 813
 • salmonelóza 497, 846
 • Sangerova metoda sekvenování 906
 • sapovirus 495
 • sarcoma botryoides 252, 815
 • sarkoidóza 116, 422
 • sarkom, obecně 245
 • – ledviny ze světlých buněk 823
 • – plicní arterie 439
 • sběhlý absces 730
 • SCID 149
 • screeningový program 193
 • skrofuloderma 787
 • seboroická dermatitida 783
 • – keratóza 791
 • – veruka 791
 • SEGA 706
 • sekundární diabetes 769
 • – glioblastom 701
 • – hypertenze 326
 • – mülleriánský systém 629
 • sekvenace DNA 906
 • sekvence Potterové 177
 • selektiny 91
 • selektivní metastazování 190
 • – nekróza 22
 • selhání kostní dřeně 341
 • jater 530
 • ledvin 569
 • oběhu 45
 • seminom 259, 602
 • senescence 215
 • senilní amyloidóza 73
 • – drúzy 695
 • senná rýma 393
 • sentinelová lymfatická uzlina 190
 • senzitivní neuropatie 712
 • sepse 98
 • septální fibróza 532
 • septický infarkt 106
 • septický šok 49
 • septikopyémie 106
 • seronegativní artritidy 745
 • sérový amyloidový protein A  72
 • – amyloidový protein P 70
 • serózní borderline nádory 631
 • – cystické nádory pankreatu 561
 • – intraepiteliální karcinom endometria (EIC) 623
 • – tubární intraepiteliální karcinom (STIC) 631, 632
 • serózní zánět 100
 • “serrated” adenom 508, 509
 • – polyp 508
 • sešikování jader 264
 • „sex-cord“ tumory 603
 • Sézaryho syndrom 373, 798
 • sférocyty 335
 • Sheehanův syndrom 752
 • shigelóza 846
 • Schaumannovy inkluze 117
 • Schiller-Duvalova tělíska 259
 • schistozomózy 857
 • Schlofferův tumor 134
 • schwannom 264
 • SIADH 752
 • sialoadenitida 456
 • sialolitiáza 456
 • sialorhea 457
 • siamská dvojčata 179
 • sicca syndrom 148
 • siderofágy 79
 • sideropenická anémie 334
 • sideróza 83, 84
 • silikonová lymfadenopatie 658
 • silikóza 84, 425
 • sinonazální papilom 399
 • sinusitida 393
 • sirtuiny 31
 • Sjögrenův syndrom 148, 457
 • skin-tag 248
 • skirhus 237, 485
 • sklerodermie 147, 790
 • sklerotizace 66
 • skluzná hernie (kýla) 467, 521
 • skvamózní intraepiteliální léze 225
 • skvrnitý tyfus 850
 • skvrny café-au-lait 706
 • slezinná sekvestrační krize 381
 • small blue cell tumors 186
 • smíšená buněčnost 376
 • smíšené germinální tumory varlete 603
 • – glioneuronální nádory CNS 704
 • – nádory 238
 • – neuroendokrinní-nonneuroendokrinní nádory 240
 • smrt 31
 • SNP – single nucleotide polymorphism 157
 • solární dermatitida 783
 • – keratóza 791
 • solidní pseudopapilární nádor pankreatu 562
 • solitární fibrózní tumor 249
 • – – – pleury 443
 • – kostní cysta 732
 • – papilární mezoteliom 525
 • somatostatinom 564
 • soudkovitý hrudník 414
 • spalničky 835
 • spastický ileus 518, 519
 • specifický mezoderm 603
 • spektrální karyotypování SKY 901
 • spektrin 335
 • spermatocytický tumor (seminom) 603
 • spina bifida 673
 • – occulta 673
 • spinální muskulární atrofie 699
 • spinocerebelární degenerace 699
 • splenický lymfom marginální zóny 383
 • splenom 381
 • splenomegalie 380
 • splenóza 381
 • spondyloartritida 741
 • spondyloartróza 741
 • spondylolistéza 743
 • spondylolýza 720
 • spondylóza 741, 743
 • spongiformní encefalopatie 688
 • spongiotické dermatitidy 783
 • spongióza 780
 • sputum croceum 48
 • squama 779
 • srovnávací genomová hybridizace (CGH) 901
 • srpkovitá anémie 336
 • srpek 580
 • srůsty 101
 • stafylokoková enterotoxikóza 496
 • stafylokokový syndrom opařené kůže 841
 • stage nádoru 194
 • staging 195
 • stannóza 84
 • Staphylococcus aureus 840
 • Staphylococcus saprophyticus 840
 • staphyloschisis 392
 • stárnutí 30
 • stasis dermatitis 297
 • status asthmaticus 416
 • – lacunaris 681
 • steatóza 55
 • Stein-Leventhalův syndrom 627
 • STEMI 316
 • stenokardie 319
 • stereoskopický mikroskop 881
 • sterilní (neinfekční) endokarditidy 310
 • sterkorální peritonitida 520
 • steroidní diabetes 769
 • steroidogenní nádor 634
 • STIC 631
 • stomatitida 451
 • storiformní 246
 • strangulační ileus 518, 519
 • stres 13
 • stresová gastritida 478
 • stroma nádoru 182
 • stromální hypertékóza 627
 • struma 758
 • – ovarii 636
 • strumigeny 760
 • strup 130
 • střední hrudní divertikl 469
 • středočárový letální granulom 394
 • středoevropská klíšťová encefalitida 685
 • střevní adenom 508
 • střevní polyp 506
 • – hamartomový 508
 • – hyperplastický 508
 • – juvenilní 508
 • – lymfoidní 507
 • – Peutz-Jeghersův 508
 • – PTEN-hamartomový 508
 • – “serrated” 508
 • – zánětlivé 507
 • studené abscesy 112, 729
 • Sturge-Weberův syndrom 706
 • subakutní cerebelární degenerace 705
 • – granulomatózní tyreoiditida 761
 • – kožní lupus 781
 • subarachnoideální krvácení 678
 • subdurální empyém 682
 • subdurální hygrom 680
 • subdurální krvácení 680
 • subependymální obrovskobuněčný astrocytom 706
 • subfalcinní konizace 672
 • subgaleální hematom 806
 • subunguální (Dupuytrenova) exostóza 732
 • sudanová čerň 876
 • Sudeckův syndrom 722
 • sufuze 41, 385
 • suchá gangréna 23
 • sukcinát-dehydrogenáza 486
 • superantigen 173
 • superficiálně se šířící melanom 795
 • supresorové geny 205
 • sustentakulární buňky 267
 • svalek 134, 723
 • svalové dystrofie 716
 • svalová fosforyláza 62
 • světlobuněčný renální karcinom 593
 • syfilis 118
 • syfilitická (luetická) aortitida 120
 • syndaktylie 720
 • syndrom
 • – akutní respirační tísně 411
 • – Connův 755
 • – Cowdenové 224, 508
 • – CREST 148
 • – Cushingův 752, 754
 • – Edwardsův 152
 • – Ehlers-Danlosův 67
 • – familiárního GIST 486
 • – fetální zánětlivé odpovědi 644
 • – Gardnerův 509
 • – Gilbertův 82, 530
 • – Greggův 836
 • – Guillain-Barré 714
 • – hereditárního karcinomu prsu a ovaria 222
 • – Heřmanského-Pudláka 388
 • – Hornerův 436
 • – horní duté žíly 445
 • – Hurlerové 68
 • – hyalinních blanek 412, 807
 • – hyperosmolární neketoacidotický 773
 • – hyponatrémie, Schwartz-Bartterův 752
 • – chromozomální nestability 223
 • – Churga a Straussové 296, 424
 • – Kaplanův 426
 • – Kartagenerův 393
 • – Kasabach-Merrittové 386
 • – Kearns-Sayreho 65
 • – Klinefelterův 152
 • – kongenitálních névů 706
 • – LHON 65
 • – Lynchův 220, 512
 • – Mallory-Weissův 466
 • – Mazabraudův 731
 • – MELAS 65
 • – MERRF 65
 • – mnohočetné endokrinní neoplázie 765
 • – Muir-Torreho 512
 • – multiorgánové dysfunkce 98
 • – náhlého rozpadu nádoru 193
 • – náhlého úmrtí dítěte 809
 • – Peutz-Jeghersův 510
 • – Pickwickův 161
 • – polycystických ovarií 627
 • – Prader–Williho 157
 • – prázdného sedla 752
 • – primární ciliární dyskineze 393
 • – respirační tísně dospělých 411
 • – Richterův 349
 • – Sézaryho 373, 798
 • – Sheehanův 752
 • – sinusoidální obstrukce 545
 • – Sturge-Weberův 706
 • – tenkých bazálních membrán 577
 • – toxického šoku 49, 842
 • – von Hippel-Lindau 706
 • – Waterhouse-Friderichsenův 843
 • – WDHA 564
 • – Zellwegerův 63
 • – Zollinger-Ellisonův 241, 563
 • synchronní metastáza 189
 • synonymní mutace 154
 • synoviální chondromatóza 747
 • – metaplázie 658
 • sarkom 255
 • synukleinopatie 694, 697
 • syphilis congenita tarda 121
 • syringomyelie 675
 • systémová hypertenze 285, 326
 • sklerodermie 790
 • systémová skleróza 147
 • systémový lupus erythematodes 145

Š

 • šedá hepatizace 428
 • šedý zákal 708
 • šestinedělí 644
 • šestá dětská nemoc 836
 • škrkavka 857
 • šněrovací rýha 18
 • šok 48, 49
 • – anafylaktický 49
 • – distribuční 49
 • – endotoxinový 49
 • – hypovolemický 49
 • – kardiogenní 49
 • – neurogenní 49
 • – obstrukční 49
 • – septický 49
 • šoková plíce 411
 • šunková slezina 72, 382

T

 • tabakóza 84
 • tabes dorsalis 683
 • Takayasuova choroba 295
 • talipes 739
 • tamponáda srdeční 319
 • tangles 59, 695
 • tauopatie 694
 • tau protein 695
 • Tay-Sachsova choroba 59
 • T buněčná leukémie/lymfom u dospělých 371
 • těhotenský luteom 627
 • tékom 634
 • tekuté biopsie 909
 • teleangiektázie 253
 • telepatologie 872
 • telomeráza 215
 • telomera 214
 • temporální konus 672
 • temporální obrovskobuněčná arteritida 295
 • tenascin 129
 • tenosynoviální obrovskobuněčný tumor 747
 • teratogeny 178
 • – biologické 178
 • – fyzikální 178
 • – chemické 178
 • teratom, obecně 260
 • – monodermální (monofázický) 260
 • – nezralý 260, 636
 • – postpubertální, varlete 603
 • – prepubertální 603
 • – sakrokokcygeální 813
 • – se somatickým typem malignity 261
 • – zralý 260, 636
 • termické poškození 166
 • terminální duktulo-lobulární jednotka 655
 • test suché krevní kapky 63
 • tetanospasmin 851
 • tetanus 851
 • tetování (tatuatio) 83
 • tezaurizmózy 52
 • těžká kombinovaná imunodeficience 149
 • thalasémie 335
 • thymom 448
 • tissue microarrays 871
 • T lymfoblastický lymfom 348
 • T lymfocyty 96
 • T lymfom asociovaný s enteropatií 516
 • TNM klasifikace 195
 • Toll-like receptory 89
 • tonzilární herniace 672
 • tonzilitida 394
 • tonzilogenní sepse 397
 • TORCH 178, 803
 • torze varlete 600
 • toxická gastritida 478
 • toxická / léková ezofagitida 471
 • toxické myopatie 718
 • toxický adenom 761
 • toxokaróza 857
 • toxoplazmová lymfadenitida 855
 • toxoplazmóza 358, 687, 855
 • tracheoezofageální píštěl 462
 • trachom 850
 • TRAK 758
 • trakční amoce sítnice 775
 • transbronchiální biopsie 874
 • transformační zóna 616
 • transformující růstový faktor β (TGF β) 67, 213
 • transkriptom 908
 • translokace 153, 155
 • transmigrace 92
 • transmisibilní spongiformní encefalopatie 687
 • transplantace 141
 • – jater 547
 • – kostní dřeně 353
 • – ledviny 587
 • – plic 439
 • – srdce 330
 • transpozice velkých tepen 304
 • transsudát 43
 • transtentoriální herniace 672
 • tranzitorní ischemická ataka (TIA) 678
 • traumatický botulismus 851
 • Treitzova kolitida 568
 • trichinelóza 857
 • trichoepiteliom 797
 • trichomoniáza 614, 857
 • trikuspidalizace 314
 • triple negativní karcinom prsu 662
 • trizomie 152
 • trofoblastické nádory 649
 • trombasthenia Glanzmann-Naegelli 388
 • trombektomie 319
 • trombembolie 38
 • trombocytopatie 388
 • trombocytopenie 386
 • tromboflebitida 106, 297
 • trombolýza 319
 • trombotická embolie 38
 • – trombocytopenická purpura 387, 583
 • trombotické mikroangiopatie 387
 • trombotické vegetace 311
 • trombóza 35
 • Tropheryma whipplei 493
 • tropická (postinfekční) sprue 493
 • tropismus, virový 172
 • trpaslictví 720
 • truncus communis 305
 • trypanosomiázy 857
 • třešňová skvrna 59
 • tříselná kýla 522
 • tubární gravidita 638
 • tubární potrat 638
 • tuber 779
 • tuberkulinový test 110
 • tuberkuloidní lepra 121
 • tuberkulom 683
 • tuberkulóza 112
 • – CNS 483
 • – hrotová 116
 • – kavernózní 434
 • – kloubů 744
 • kostí 729
 • – kůže 787
 • – miliární 115, 433
 • plic 432
 • primární 114, 433
 • – progresivní primární 433
 • sekundární (postprimární) 433
 • – střev 498
 • tuberkulózní kaverny 434
 • – pneumonie 433
 • tuberózní skleróza 706
 • tubery 706
 • tuboovariální absces 626
 • tubulointersticiální nefritida 585
 • tuková embolie 40
 • tukové proužky 290
 • tularémie 849
 • tumor albus 744
 • – asociované antigeny 219
 • – glomus caroticum 268
 • – infiltrující lymfocyty 220
 • – lysis syndrome 193
 • tumorlet 438
 • tumor-specifické antigeny 219
 • tumor supresorové geny 212
 • Turcotův syndrom 1. typu 512
 • – – 2. typu 510
 • Turnerův syndrom 152
 • tyčinková (nemalinová) myopatie 717
 • tygrované srdce 56
 • typický karcinoid 438
 • typing nádoru 195
 • tyreoiditida 760
 • – de Quervainova 761
 • Hashimotova 760
 • – chronická autoimunitní 760
 • – chronická lymfocytární 760
 • – subakutní granulomatózní 761
 • tyreotoxická orbitopatie 759
 • – krize 757
 • tyreotoxikóza 757, 759
 • tyrozinémie 51

U

 • ubikvitin-proteazomový systém 60
 • uhlokopská pneumokonióza 426
 • UIP 418
 • ulcerace 102
 • ulcerózní kolitida 502
 • ulcus cordis acutum 308
 • – durum 119
 • – molle 844
 • ultramikrotom 883
 • ultrastruktura 882
 • umbilikální hernie 522
 • únavová zlomenina 723
 • uniparentální disomie 157
 • úpal 166
 • úplavice 496
 • uranoschisis 392
 • urátová nefropatie 586
 • urátové krystaly 84
 • urémie 568
 • ureterolitiáza 595
 • uretritida 850
 • uretrolitiáza 595
 • urolitiáza 595
 • urticaria 101
 • usual interstitial pneumonia 418
 • ušní polyp 399
 • útlum kostní dřeně 352
 • uveitida 709
 • u-VIN 611
 • UV záření 200
 • uzly pupečníku 643
 • úžeh 166

V

 • vaginální adenóza 614
 • vakátní bujení tuku 17
 • vakcína z dendritických buněk 220
 • vakovité („berry“) aneuryzma 679
 • vakuolární degenerace 20
 • Vaňkův tumor 483
 • vápenná dna 69
 • varicela 837
 • varixy 297
 • vasa praevia 639
 • vaskulární demence 681
 • – ektázie 253
 • vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) 215
 • vaskulitida při kryoglobulinémii 296
 • vaskulitidy 294
 • ANCA-pozitivní 295
 • – plicní 410
 • vcestné lůžko 639
 • vegetace 307
 • velkobuněčný neuroendokrinní karcinom 438
 • venookluzivní choroba 545
 • – plicní nemoc 410
 • venostáza 46
 • ventrikuloatriální shunt 671
 • ventrikuloperitoneální shunt 671
 • Verocayova tělíska 264
 • verruca palmaris 790
 • – plantaris 790, 838
 • – vulgaris 790, 838
 • verukózní karcinom 235, 600
 • vestibulární schwannom 264
 • vezikoureterální reflux 591
 • vezikula 779
 • vezikulopustulózní exantém 835
 • vilitida 644
 • VIN (vulvární intraepiteliální neoplázie) 611
 • VIPom 564
 • Virchowova triáda 35
 • – uzlina 486
 • virová meningitida 683
 • virové encefalitidy 684
 • hepatitidy 536
 • pneumonie 431
 • virový protein E6 202
 • – – E7 202
 • virus Epstein-Barrové 202, 837
 • – Kaposiho sarkomu 203, 839
 • – lidské T buněčné leukémie 203
 • – herpes simplex 834
 • vitiligo 75
 • vlasatá leukoplakie jazyka 838
 • vlhká gangréna 23
 • vnitřní endometrióza 620
 • volné mastné kyseliny 771
 • volvulus 517
 • von Gierkeho choroba 62
 • von Meyenburgův komplex 529, 545
 • von Recklinghausenova choroba 705, 727
 • voštinovité plíce 418
 • vrozené (familiární) hyperbilirubinémie 82
 • vrozené srdeční vady 299
 • vrozené vývojové vady 175
 • VRSA 840
 • vředová choroba žaludku a duodena 482
 • vřetenobuněčný lipom 250
 • vřetenobuněčný/sklerozující rhabdomyosarkom 815
 • vulvární intraepiteliální neoplázie (VIN) 611
 • vulvární Pagetova choroba 613
 • vyhřeznutí ploténky 742
 • výšková nemoc 167
 • vzduchová embolie 39
 • vzteklina (rabies) 686

W

 • WAGR syndrom 154
 • Walleriánská degenerace 711
 • Warburgův efekt 217
 • Warthin-Finkeldeyovy buňky 836
 • Warthinův nádor 458
 • Waterhouse-Friderichsenův syndrom 843
 • WDHA syndrom 564
 • Weigertův resorcin-fuchsin 876
 • Weigert van Gieson 876
 • Weilova nemoc 848
 • Werdnig-Hoffmanova choroba 699
 • Wernerův syndrom 30
 • Wernickeho encefalopatie 693
 • Whippleova choroba 493
 • whole-slide imaging 872
 • Wilmsův nádor 821
 • Wilsonova choroba 542, 692
 • WNT dráha 213

X

 • xanthelazma 707
 • xantogranulom 250
 • xantogranulomatózní pyelonefritida 585
 • xantom 56
 • xeroderma pigmentosum 223
 • xerostomie 456
 • X-vázané choroby 157
 • X-vázaná adrenoleukodystrofie 63
 • X-vázaná (Brutonova) agamaglobulinémie 149

Y

 • yersinióza 497, 846

  Z

  • zánět 87
  • – akutní 99
  • – chronický 108, 109
  • – defenzivní 88
  • – difterický 102
  • – escharotický 102
  • – exsudativní 99
  • fibrinózní 101
  • – gangrenózní 106
  • – granulomatózně hnisavý 109
  • granulomatózní 109
  • hnisavý 103
  • – lymfocytární 107
  • – katarální 100
  • nehnisavý 106
  • – nespecifický 99
  • – proliferativní 108
  • – příškvarový 102
  • – pseudomembranózní 101
  • – reparativní 88
  • serózní 100
  • specifický 109
  • zánětlivého onemocnění pánve 615, 626
  • zánětlivé polypy 100
  • – – střeva 507
  • zánětlivý (inflamatorní) karcinom prsu 665
  • – myofibroblastický nádor 817
  • záněty středního ucha 398
  • zarakvení sekvestru 729
  • zarděnky (rubeola) 836
  • záření 167
  • – infračervené 168
  • – ionizační 167
  • – ultrafialové 168
  • záškrt 844
  • zelený zákal 709
  • “Zellballen” 268
  • Zellwegerův syndrom 63
  • Zenkerova vosková nekróza 21
  • Zenkerův divertikl 468
  • zlomenina 723
  • Zollinger-Ellisonův syndrom 241, 563
  • zonální nekrózy 532
  • zoster 837
  • zpěvácký uzlík 403
  • zralý teratom 260, 636
  • zrnéčkové buňky 677
  • zubní kaz 454
  • zuhelnatění 166
  • zvýšená glykemie nalačno 768
  • zvýšená sedimentace 98
  • zygomykóza 854

  Ž

  • žírné buňky 96